Peste 7,3 milioane de români, care contribuie la pensia privată obligatorie (Pilon II), au motive de satisfacţie

0
1780

Leonardo Badea, preşedintele ASF, susţine că administratorii fondurilor de pensii pot să investească activele, începând din acest an, în noi instrumentele financiare, care permit lărgirea spectrului de investiţii disponibil, dar contribuie şi la dezvoltarea acestora şi în acelaşi timp asigură un grad sporit de siguranţă participanţilor.

Ei pot investi în acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect, înfiinţate în baza OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat sau fonduri de investiţii specializate în infrastructură sau in  valorile mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate emise de fonduri sau societăţi care desfăşoară activităţi de dezvoltare şi promovare imobiliară.

“Un aspect important pentru sistemul de pensii private l-a reprezentat emiterea Ordonanţei de Urgenţă nr. 38 privind modificarea OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat prin care au fost modificate cerinţele privind capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii. Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 38/2019 se permite administratorilor fondurilor de pensii să investească activele fondului de pensii private în noi instrumentele financiare”, precizează Leonardo Badea într-o declaraţie remisă Agerpres.

Astfel, administratorii de fonduri de pensii pot investi în acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect, înfiinţate în baza OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat sau fonduri de investiţii specializate în infrastructură, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii.

De asemenea, un nou instrument financiar pentru investiţii vizează valorile mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate emise de fonduri sau societăţi care desfăşoară activităţi de dezvoltare şi promovare imobiliară, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii, administrarea imobilelor, în procent de până la 3% din valoarea totală a activelor fondului de pensii.

Potrivit preşedintelui ASF, administratorii de pensii pot face investiţii private de capital sub forma acţiunilor şi obligaţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma participaţiilor la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii.

“Toate aceste modificări lărgesc spectrul de investiţii disponibil administratorilor fondurilor de pensii private, contribuind la dezvoltarea acestora şi în acelaşi timp asigurând un grad sporit de siguranţă participanţilor”, a subliniat şeful ASF.

La 31 martie 2019, valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private a atins 53,21 miliarde de lei (11,17 miliarde de euro), în creştere cu 7,28 % faţă de luna decembrie 2018. Valoarea activelor totale la 31 martie 2019 reprezenta 5,50% din PIB.

Potrivit datelor furnizate de ASF, circa 7,31 milioane de participanţi erau înregistraţi în sistemul pensiilor administrate privat la sfârşitul lunii martie 2019, cu un avans de 0,81% faţă de finalul anului 2018. În trimestrul I 2019 s-au înregistrat 60.000 de participanţi noi în sistem, cu 14,75% mai puţin decât în trimestrul I 2018 (70.000 persoane).

În sistemul pensiilor facultative era înregistraţi la 31 martie 2019 un număr de 479.700 de participanţi, cu un avans de 1,25% faţă de finalul anului 2018. În trimestrul I 2019 s-au înregistrat 9.455 participanţi noi în sistem, cu 8,88% mai mulţi decât în trimestrul I 2018 (8.675 persoane).

De asemenea, la 31 martie 2019, cea mai mare pondere în structura portofoliilor fondurilor de pensii administrate privat este deţinută de titlurile de stat cu 61,3%, acţiuni – 18,32% şi alte active 20,38%. Comparativ cu luna decembrie 2018, ponderea instrumentelor cu venit fix în portofoliile fondurilor de pensii administrate privat a înregistrat o scădere.

În acelaşi timp, portofoliile fondurilor de pensii administrate privat au înregistrat o creştere a alocării în acţiuni, iar rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a ajuns la 2,8758%, potrivit ASF.

“În condiţiile maturizării sistemului, raportul în funcţie de vârstă s-a modificat în perioada martie 2018 – martie 2019 în favoarea participanţilor cu vârsta de peste 35 de ani. Astfel, comparativ cu decembrie 2018, s-a înregistrat o scădere de 0,34 puncte procentuale a celor cu vârsta de până în 35 ani, când raportul a fost 44,39% la 55,61% pentru fondurile de pensii administrate privat, respectiv o creştere de 0,08 puncte procentuale faţă de decembrie 2018, când raportul a fost de 17,47% la 82,53% pentru fondurile de pensii facultative”, a subliniat preşedinte ASF, Leonardo Badea.

ASF este autoritatea naţională înfiinţată în anul 2013 pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here