Pentru înscrierea în Cartea Funciară este obligatorie asigurarea locuinţelor

0
808

Potrivit unei propuneri de modificare a legii asigurărilor obligatorii a locuinţelor, redactat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, proprietarul unei locuinţe va avea obligativitatea de a prezenta contractul de asigurare obligatorie a locuinţei, poliţa PAD, dacă va dori să-şi înregistreze sau să modifice înregistrarea proprietăţii în Cartea Funciară.

Cartea Funciară va fi la rândul său obligată să condiţioneze înregistrarea imobilului de prezentarea poliţei PAD.

Potrivit unei propuneri de modificare a legii asigurărilor obligatorii a locuinţelor realizată de ASF, pe lângă introducerea riscului de furtună printre riscurile asigurate de poliţa PAD, viitoarea lege include şi alte modificări.

În primul rând, acţionariatul PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) va fi deschis oricărei persoane fizice sau juridice, nu doar de câtorva asigurători agreaţi, cum este în prezent. Este instituită şi posibilitatea ca societatea PAID să poată să își extindă acționariatul inclusiv prin oferta publică, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. De asemenea, propunerea de modificare a legii PAID presupune şi posibilitatea ca poliţa PAD să poată fi emisă în coasigurare și de către alți asigurători.

Una dintre propuneri vizează modificarea articolului 10 al legii 260/2008. Astfel, „Pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuințe în cartea funciară, proprietarul acesteia este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinței”, este prima modificare.

Cea de-a doua modificare decurge firesc din prima: „Înregistrarea sau modificarea înregistrării locuinței în cartea funciară este condiționată de existența unui contract de asigurare obligatorie a locuinței în vigoare la data solicitării”.

În legea actuală, persoana care devine proprietară a unei locuințe este trebuie să contracteze o poliţă de asigurare obligatorie a locuinţei în termen de 5 zile de la data autentificării contractului de proprietate. Prin modificările propuse, cumpărătorul va trebui să încheie mai întâi poliţa PAD pentru a-şi putea înscrie actul de proprietate la cartea funciară. La rândul său, cartea funciară este obligată să condiţioneze înscrierea de existenţa contractului de asigurare obligatorie a locuinţei. Contractul de asigurare poate fi multianual.

La articolul 7 din lege, ASF propune introducerea unor extinderi care să conducă la liberalizarea canalelor de distribuție pentru a asigura un grad mai mare de penetrare și de cuprindere în asigurare, în baza legii IDD. Astfel, reglementatorul propune introducerea unor elemente noi în alineatul 1 al articolului 7:

„Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie în formă scrisă între PAID şi proprietarul locuinței, fie în mod direct, fie prin mijlocirea asigurătorilor autorizați să practice activitate de asigurare pentru riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 236/2018, cu modificările și completările ulterioare, fie prin alte canale de distribuție “.

În acest context, ASF subliniază că, în baza Legii nr. 236/2018 cu modificările și completările ulterioare, „autoritățile administrației publice locale sau alte instituții pot opta și pot desfășura activitate de distribuție a contractelor de asigurare PAD”. Practic, primăriile vor putea deveni distribuitori ai poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţei împotriva dezastrelor, în aceleaşi condiţii ca şi PAID. Sumele asigurate rămâna aceleaşi.

Potrivit legii, o poliţă PAD pentru o casă cu o valoare asigurată de 10.000 de euro costă circa 10 euro pe an, în timp ce o poliţă facultativă care acoperă mult mai multe riscuri, inclusiv răspunderea civilă faţă de terţi (incendiul de la locuinţa proprie se extinde la vecini, de exemplu) prima anuală este de 35-45 de euro.

Pentru un apartament din beton, poliţa obligatorie de asigurare care acoperă o valoare asigurată de până la 20.000 de euro este de circa 20 de euro pe an, în timp ce o poliţă la o asigurare facultativă pentru acelaşi apartament cu o valoare asigurată de 50.000 de euro este de 55 de euro pe an.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here