Pentru domeniul IT, României i-au fost realocate 25 milioane de euro

0
1312

Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a aprobat modificarea Programului Operaţional Competitivitate (POC). Modificările vizează adaptarea la evoluţiile din domeniului IT, acordarea unui sprijin crescut IMM-urilor din acest domeniu, precum şi actualizarea strategiei pentru investiţiile în domeniul cercetării.

Corina Creţu aprobă modificarea Programului Operaţional Competitivitate, ceea ce va însemna un sprijin sporit pentru IMM-urile din domeniul tehnologiei informaţiilor (IT).

Programul Operaţional Competitivitate revizuit va sprijini şi mai mult domeniul tehnologiei informaţiilor, care este de mare importanţă pentru România. Este o decizie care ţine cont de evoluţiile pozitive din domeniul IT şi care vine tocmai pentru a ajuta la dezvoltarea susţinută a acestui sector, care contribuie semnificativ la crearea de noi locuri de muncă în România”, a declarat Corina Creţu.  

Ca urmare a acestei decizii, 25 milioane de euro vor fi realocate în cadrul Axei prioritare ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă” pentru acţiunea ”Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Totodată, modificarea programului urmăreşte dezvoltarea unei reţele de centre de cercetare ce folosesc tehnologia cloud şi infrastructurile de date de mari dimensiuni.   

Beneficiile aduse de modificarea POC sunt următoarele:  * vor fi create produse/servicii inovatoare, capabile să se constituie într-un factor de dezvoltare sustenabilă a economiei româneşti (dezvoltarea bazată pe inovare);

* se va sprijini creşterea tendinţei asociative în rândul IMM-urilor din România, cu impact pozitiv privind diseminarea rapidă a rezultatelor cercetării;  

* va duce la încurajarea colaborării dintre IMM-urile din domeniul IT şi cele din alte sectoare ale industriei/serviciilor.  

De asemenea, tehnologia de tip cloud face posibilă deplasarea, schimbul de date şi reutilizarea acestora, fără discontinuităţi, pe pieţele mondiale şi peste graniţe, precum şi între instituţii şi discipline de cercetare.   Având în vedere actualele capacităţi disponibile în Europa, datele produse de activitatea de cercetare din UE şi de sectorul industrial al UE sunt adesea prelucrate în altă parte, iar cei ce lucrează în domeniul cercetării şi inovării în Europa au tendinţa să se mute în locurile în care sunt disponibile mai rapid capacităţi mari în materie de date şi tehnică de calcul. Astfel, se pune accentul pe dezvoltarea unor infrastructuri masive de date care să suporte colectarea masivă a acestora, precum şi partajarea şi folosirea lor în diverse contexte de exploatare.  

În perioada 2014 – 2020, România beneficiază de o alocare de peste 22 miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune, din care 1,3 miliarde sunt destinate Programului Operaţional Competitivitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here