Pentru a putea recupera creantele recuperatorii trebuie sa fie inregistrati

0
2984
Pentru a putea recupera creantele recuperatorii trebuie sa fie inregistrati

Începând cu 1 ianuarie 2017, activitatea de recuperare creanţe va putea fi desfăşurată numai de către entităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor obligă recuperatorii să transmită autorităţii o serie de documente privind statutul societăţii, inclusiv cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea şi conducerea societăţii.

Recuperatorii vor fi obligaţi şi să transmită anual, în perioada 1 ianuarie – 1 martie, raportările privind numărul total de cazuri derulate în anul anterior şi suma totală recuperată

Începând cu 1 ianuarie 2017, activitatea de recuperare creanţe va putea fi desfăşurată numai de către entităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), potrivit unei ordonanţe de urgenţă intrate recent în vigoare.

Totodată, recuperatorii vor trebui să aibă un sediu social în România, o sucursală sau un reprezentant pentru rezolvarea litigiilor sau pentru a răspunde contravenţional sau penal în faţa autorităţilor. Până de curând, existau recuperatori cu sedii în diferite paradisuri fiscale care îşi desfăşurau activitatea prin mandatar. În plus, li se cere conducătorilor acestor instituţii să aibă o bună reputaţie, altfel cererea de funcţionare ar putea fi respinsă.

De asemenea, firmele de recuperare vor trebui să demonstreze că plata salariaţilor nu depinde în mod exclusiv de realizarea unor obiective legate de recuperarea creanţelor şi nici să fie raportată exclusiv la sumele recuperate.

În cazul în care un recuperator de creanţe a obţinut înregistrarea prin declaraţii false sau prin alte mijloace ilegale, ANPC poate radia înregistrarea respectivei entităţi. La fel se întâmplă şi dacă firma de recuperare nu mai îndeplineşte cerinţele pentru care a cerut înregistrarea sau dacă încalcă în mod repetat prevederile legale.

De altfel, un ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor obligă recuperatorii să transmită autorităţii o serie de documente privind statutul societăţii, inclusiv cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea şi conducerea societăţii.

Recuperatorii vor fi obligaţi şi să transmită anual, în perioada 1 ianuarie – 1 martie, raportările privind numărul total de cazuri derulate în anul anterior şi suma totală recuperată.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a emis un ordin privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare, pentru recuperatorii de creanţe, prin care-i obligă pe aceştia să transmită autorităţii o serie de documente privind statutul societăţii, inclusiv cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea şi conducerea societăţii, dar şi raportările anuale privind numărul total de cazuri derulate în anul anterior şi suma totală recuperată.

Începând cu 1 ianuarie 2017, activitatea de recuperare creanţe va putea fi desfăşurată numai de către entităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), potrivit unei ordonanţe de urgenţă intrate recent în vigoare.

Ce proceduri au de urmat recuperatorii

 Astfel, în vederea înregistrării la ANPC, recuperatorii trebuie să depună certificatul de înregistrare, în copie certificată, conform cu originalul; certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) cu datele societăţii, în copie certificată, conform cu originalul; certificatul constatator emis conform art. 171 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, în copie certificată, conform cu originalul; actul constitutiv, în copie certificată, conform cu originalul; dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea şi conducerea societăţii.

ANPC va primi şi contractul colectiv de muncă al recuperatorilor

Recuperatorii trebuie să trimită ANPC şi o declaraţie pe proprie răspundere a administratorului/administratorilor societăţii comerciale potrivit căreia remunerarea şi motivarea personalului nu depind exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanţelor şi nici nu sunt raportate exclusiv la sumele recuperate, documentul intern prin care se stabilesc criteriile de remunerare şi motivare a personalului semnat de administratorul/administratorii şi de persoanele din conducerea societăţii comerciale responsabile cu gestionarea resurselor umane; contractul colectiv de muncă, atunci când sunt îndeplinite condiţiile referitoare la numărul de angajaţi pentru încheierea acestuia, potrivit Codului Muncii; succintă descriere cu privire la activitatea/activităţile desfăşurată/desfăşurate – de exemplu: activităţi de recuperare creanţe şi/sau obţinerea drepturilor asupra unor debite scadente.

Raportări anuale complexe

După înregistrare, toate entităţile de recuperare creanţe vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în perioada 1 ianuarie – 1 martie, raportări anuale care vor cuprinde: a) numărul total de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe şi/sau, după caz, ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente; b) suma totală recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente; c) numărul de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor în numele cărora desfăşoară aceste activităţi; d) numărul de cazuri derulate în anul anterior şi suma recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor de la care s-au obţinut drepturile scadente.

ANPC poate radia un recuperator de creanţe

Actul normativ stabileşte şi situaţiile în care ANPC poate radia înregistrarea unei entităţi de recuperare creanţe.

Concret, acest lucru se întâmplă dacă entitatea renunţă în mod explicit la înregistrare sau nu a desfăşurat activităţi de recuperare creanţe timp de şase luni; a obţinut înregistrarea prin declaraţii false ori înşelătoare sau prin alte mijloace nelegitime; nu mai îndeplineşte cerinţele în temeiul cărora a fost înregistrat; încalcă în mod repetat prevederile legale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here