Pentru a face traininguri cu angajații, organizațiile de patroni primesc fonduri europene de aproximativ 90 milioane Euro

0
708
fonduri-europene

Organizațiile de patroni, firmele reunite în asociații și camerele de comerț vor putea accesa fonduri europene în valoare totală de aproape 90 de milioane de euro, pentru a organiza cursuri profesionale pentru angajați, printr-un nou apel de proiecte pentru care statul a anunțat marți perioada de înscrieri.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU 2014-2020) din Ministerul Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”,  finanțat din Politica de coeziune a Uniunii Europene, prin Fondul Social European.

Proiectele se pot depune doar în perioada 20 septembrie- 20 decembrie 2018, în sistemul electronic MySMIS 2014, iar banii europeni și de la stat pot fi solicitati de:

*Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

*Asociații de întreprinderi, persoane juridice constituite in conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociații si fundații;

*Camerele de Comerț și Industrie – persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Ghidului Solicitantului, entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/si furnizori de formare profesionala).

Proiectele vor fi derulate în aproape toată țara, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.

Aceste organizații vor putea derula proiecte în care vor include la cursuri și traininguri profesionale beneficiari finali (grup-țintă) – angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial).

Acești angajați trebuie să provină din firme care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC

si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI,sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

Bugetul total alocat este 89.361.701,88 euro, din care 85% vin din Fondul Social European (UE) și 15% de la bugetul de stat.

Din acest buget total, 2 milioane de euro sunt pentru zona Deltei Dunării,iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro.

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități relevante și activități suport:

1.Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă – activitate suport.

2.Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare – activitate relevantă și obligatorie. Această activitate este adresată angajaților din întreprinderi și are în vedere creșterea performanțelor în plan profesional în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here