OUG 114 “ a pus ochii” pe firmele care lucrează cu zilieri necalificaţi

0
1015

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114 din 2018, de la sfarsitul anului trecut firmele nu mai pot angaja zilieri pentru munca necalificată în publicitate, colectarea deşeurilor, în catering, hoteluri şi cabane, organizarea spectacolelor şi târgurilor.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 114 din 2018, în vigoare din 29 decembrie 2018, aduce schimbări substanţiale în privinţa muncii necalificate prestate de zilieri. Conform articolului 65 din OUG 114, începând din 29 decembrie 2018, zilierii pot presta muncă necalificată doar în agricultură, silvicultură sau pescuit.

Lista celor 17 domenii în care nu-i mai angajează:

1.colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

2.recuperarea materialelor;

3.comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii;

4.activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

5.hoteluri și alte facilități de cazare; tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea acestuia);

6.activități ale bazelor sportive;

7.activități ale cluburilor sportive;

8.activități de alimentație (catering) pentru evenimente.

9.publicitate;

10.activități de interpretare artistică – spectacole, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole și activități de gestionare a sălilor de spectacole;

11.activități de cercetare-dezvoltare în biotehnologie, activități de cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

12.activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste (săpături arheologice);

13.activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare;

14.creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția celor pentru arbori de pădure ;

15.activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale;

16.creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale;

17.facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – cabane.

Alte schimbări pentru zilieri:

O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari de lucrări, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

OUG 114 permite zilierilor să lucreze cel mult 25 de zile calendaristice consecutive pentru un beneficiar de lucrări. Dacă zilierii muncesc continuu cel puţin 26 de zile calendaristice, atunci beneficiarul lucrării trebuie să le încheie acestora contract de muncă pe perioadă determinată, se mai arată în ordonanţa de urgenţă.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here