Nici Academia Română nu e mai prejos: Lipsă în gestiune de peste 2 milioane de lei nerecuperaţi dintr-un program de studii şi cercetare postdoctorală

0
608

Misiunea de audit financiar pe anul 2017 a Curţii de Conturi la Academia Română a dezvăluit denaturări semnificative, arată raportul public, între altele, lipsă în gestiune şi plăţi în valoare mai mare de 2 milioane de lei nerecuperate dintr-un program de studii şi cercetare postdoctorală.

Valoarea cumulată a abaterilor constatate la Academia Română depăşeşte pragul de semnificaţie, se arată în raport. Situaţiile financiare în ansamblul lor nu prezintă fidel performanţa financiară a entităţii la 31 decembrie 2017, denaturările constatate fiind semnificative.

Pe parcursul misiunii de audit, Academia a iniţiat şi realizat unele acţiuni pentru corectarea unor deficienţe identificate, acestea fiind legate de exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare (corectarea soldului contului „Debitori”, care nu reflecta situaţia reală, prin menţinerea în sold a unei sume fără existenţa unui titlu executoriu) şi de calitatea gestiunii economico-financiare, respectiv legalitatea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din fonduri publice (recuperarea unei sume reprezentând plăţi fără existenţa unui angajament legal).

Pe lângă existenţa unor erori de înregistrare şi raportare a unor operaţiuni, s-a constatat din nou lipsa de acţiune a entităţii în privinţa calculării, reţinerii şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat datorate pentru indemnizaţiile achitate membrilor titulari, de onoare şi corespondenţi ai Academiei.

Deşi aceste aspecte au fost semnalate în urma misiunii de audit financiar derulată în cursul anului 2017, instituţia a continuat să nu calculeze şi să nu vireze la bugetul general consolidat aceste contribuţii.

Potrivit raportului, nu a fost corect raportată în contul de execuţie plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajator la Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii aferentă anului 2017, fiind denaturate situaţiile financiare încheiate pentru exerciţiul bugetar 2017, prin înscrierea unei sume mai mari decât valoarea plăţilor
efectuate, în sumă de 49.000 de lei.

În componenţa contului „Debitori” s-a constatat existenţa unei sume de 95.000 de lei, reprezentând debit lipsă gestiune. În septembrie 2009, s-a constatat lipsa a 1.890 de bonuri valorice de carburant aferente perioadei ianuarie 2008 – iunie 2009, pentru care Serviciul juridic a formulat plângere penală împotriva angajatului care a avut în atribuţie gestionarea bonurilor de carburant pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, însă aceasta a fost respinsă ca nefondată, încheierea fiind comunicată Academiei Române pe 5 septembrie 2016.

De la momentul comunicării încheierii, Academia Română nu a mai făcut niciun demers în sensul recuperării sumei de 95.000 lei.

Nu au fost recuperate plăţi considerate neeligibile, în sumă de 2.406.000 lei, aferente proiectului „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală” – POSDRU/89/1.5/S/61104, din cauza lipsei interesului Academiei pentru urmărirea şi recuperarea debitelor (sumele invalidate de AM POSDRU) de la personalul implicat în implementarea proiectului şi de la participanţi, atât de la lider, cât şi de la parteneri.

În patrimoniul entităţii există creanţe în sumă de 1.329.000 de lei faţă de bugetul de stat şi creanţe în sumă de 486.000 lei faţă de partenerii privaţi români şi străini, dar şi în conturi în afara bilanţului, în sumă de 591.000 de lei, a căror recuperare nu mai este posibilă din bugetul respectivului proiect (Fondul Social European), deoarece sumele cheltuite de Academie şi de parteneri nu se mai pot solicita prin cereri de rambursare, ca atare, nu se mai poate stinge creanţa, proiectul respectiv fiind încheiat în anii anteriori.

În ceea ce priveşte întocmirea Programului anual al achiziţiilor publice, în structura legal aprobată s-a constatat că au fost înscrise în „Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2017” lucrări şi servicii care nu au fost achiziţionate de instituţie, având valoarea de 775.000 de lei.

Curtea de Conturi a recomandat calcularea, reţinerea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat datorate pentru indemnizaţiile achitate membrilor titulari, de onoare şi corespondenţi; continuarea demersurilor legale în vederea recuperării sumei constatate lipsă din gestiune; verificarea, analizarea şi stabilirea legalităţii cheltuielilor declarate neeligibile de către Autoritatea de Management POSDRU, în vederea recuperării sumelor reprezentând plăţi invalidate/nerambursate; luarea unor măsuri în vederea recuperării sumelor alocate de la bugetul de stat şi a celor datorate creditorilor, iar pentru sumele solicitate prin cereri de rambursare şi invalidate de AM POSDRU pentru care au reieşit aspecte de nelegalitate, luarea unor măsuri în sensul stabilirii cauzelor exacte şi a persoanelor direct răspunzătoare, prin a căror inacţiune s-a produs abaterea.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here