Ministerul Mediului a schimbat în ultimele zile ale anului trecut metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu

0
897

„În lumina acestor modificări, este recomandată realizarea de către companii a unei analize a impactului efectiv asupra domeniilor de activitate ale acestora, inclusiv a contractelor practicate în prezent şi a celor propuse pentru viitor, pentru a se asigura că sunt respectate cerinţele noi sau cele modificate relevante, aduse de acest Ordin şi că nu este afectată luarea în considerare a anumitor cantităţi de deşeuri gestionate pe fluxuri specifice, în vederea îndeplinirii obiectivelor legale“, spune Laura Grigore, senior associate în cadrul PeliFilip

Legea lasă o marjă mare de apreciere inspectorilor Administraţiei Fondului pentru Mediu. Românii vor suporta o taxă de depozitare, pe lângă taxa de salubrizare.

Modificările aduse prin ordinul de ministru aprobat în 28 decembrie sunt substanţiale, în special în domeniile cu expunere largă pe piaţă, cum este cazul deşeurilor de ambalaje, dar şi pentru deşeurile de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.

Ordinul prevede expres modalitatea de stabilire a greutăţii deşeurilor de ambalaje, anvelope, DEEE (echipamentele electrice şi electronice) şi de baterii şi acumulatori, respectiv pe baza informaţiilor cuprinse în anumite tipuri de documente – facturi şi anexele la acestea, avize de însoţire a mărfii, documente de transport, documente vamale, fişe tehnice ale produselor, documente de cântărire actualizate anual sau ori de cate ori se modifică greutatea acestora, inclusiv alte documente relevante.

Potrivit Laurei Grigore, senior associate în cadrul casei de avocatură PeliFilip, acestea sunt enumerate neexhaustiv şi generic in Ordin, iar in acest context, se poate considera ca este lăsată o destul de mare marjă de apreciere personalului cu atribuţii de control al Administraţiei Fondului pentru Mediu

Un alt punct important este legat de suplimentarea şi completarea condiţiilor imperative pentru luarea în calcul a cantităţilor de deşeuri de ambalaje la îndeplinirea obiectivelor legale. Printre acestea, şi obligaţia operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului de a respecta anumite cerinţe specifice reglementate în Anexa nr. 2 la Metodologie – cerinţe care se referă practic la o diagramă pentru evaluarea operaţiei de valorificare drept operaţie de reciclare şi care se aplică operaţiei la care a fost supus materialul de ambalare, mai arată avocatul.

În domeniul obligaţiilor cu privire la DEEE, se specifică posibilitatea operatorilor economici producători de a realiza obligaţiile anuale de colectare în sistem mixt – respectiv în mod individual şi/ sau prin transfer de responsabilitate.

Cu privire la obligaţia de plată stabilită de la 1 ianuarie 2018 referitoare la contribuţia aferentă neîndeplinirii ţintelor de colectare a DEEE, în cazul producătorilor care au transferat resposabilitatea, aceasta este prevăzută expres că se aplica pentru cantităţile de DEEE care nu sunt gestionate prin intermediului unei organizaţii colective.

Au fost totodată aduse modificări şi completări în ceea ce priveşte taxa de depozitare a deşeurilor – „taxa de depozitare la groapă”. Printre altele, se stabileşte obligaţia unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (conform competenţelor stabilite de Legea serviciului de salubrizare a localităţilor), de a include în tarif/taxa de salubrizare contravaloarea taxei de depozitare sau de a asigura fondurile necesare achitării acesteia, în vederea stimulării colectării selective şi sortării deşeurilor municipale.

O altă modificare importantă este legată de prevederea expresă a posibilităţii reprezentanţilor Administraţiei Fondului pentru Mediu cu atribuţii de control, de a nu lua în considerare o tranzacţie care nu are scop economic sau de a reîncadra forma unei tranzacţii/ activităţi pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei / activităţii.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here