Ministerul Finanţelor Publice propune dublarea sumelor destinate miniştrilor, secretarilor de stat şi altor oficiali din cadrul companiilor de stat, primăriilor, prefecturilor şi consiliilor judeţene, sumele scăzând în raport cu funcţia ocupată

0
1114

Astfel, în urma actualizării cheltuielilor din deplasare cu indicele preţurilor de consum, un ministru poate cheltui la o singură masă 120 lei, faţă de 60 lei cât este în prezent. Într-un proiect de ordonanţă de urgenţă, abia postat spre dezbatere publică, Ministerul Finanţelor Publice actualizează nivelul cheltuielilor aferente deplasărilor cu indicele preţurilor de consum din ultimii 14 ani, adică cu aproape 175%.    

Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, se modifică OUG 80/2001, propunându-se o limită maximă de 120 lei/persoană pentru mesele oficiale, respectiv dineuri, cine şi dejunuri oficiale organizate de  miniştri de stat, miniştri, miniştri delegaţi, secretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, conducătorii autorităţilor publice autonome cu atribuţii de reglementare,  prefecţi, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul   general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei  publice centrale.  

Prin acelaşi act normativ se propune o limită maximă de 90 lei/persoană (de la 45 lei, cât este acum) pentru mesele oficiale, respectiv dineuri, cine şi dejunuri oficiale organizate de subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate  acestora, secretari generali, secretari generali adjuncţi, subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene,  secretari generali ai prefecturilor, precum şi primari de oraşe şi comune, secretari generali ai judeţelor şi ai municipiului Bucureşti, directori generali ai societăţilor naţionale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiilor autonome, precum şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.  

În cazul cocteilurilor sau recepţiilor oferite în cadrul acţiunilor de protocol organizate de oficialii amintiţi se propune o  limită maximă de 25 lei/persoană (de la 12,5 lei în prezent), limita pentru cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul conferinţelor sau al şedinţelor, organizate de persoanele menţionate mai sus, la care nu participă delegaţi străini, foond stabilită în limita sumei de 20 lei/persoană/zi.  

Proiectul stabileşte şi o limită maximă de 160 lei/persoană/zi (de la 90 lei în prezent) pentru cheltuielile zilnice de masă pentru delegaţiile conduse  miniştri de stat,  miniştri delegaţi şi pentru invitaţii miniştrilor de stat, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi ai persoanelor cu funcţii asimilate acestora, conducătorilor autorităţilor publice autonome cu atribuţii de reglementare, ai prefecţilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarului general al municipiului Bucureşti şi ai conducătorilor celorlalte  organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.  

Alte plafoane privesc:  

O limită maximă de 130 lei/persoană/zi (de la 75 lei în prezent) pentru cheltuielile zilnice de masă pentru invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, ai subprefecţilor, ai vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, directori generali ai societăţilor naţionale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiilor autonome, precum şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare;  

O limită maximă de 105 lei/persoană/zi (de la 60 lei în prezent) pentru cheltuielile zilnice de masă pentru invitaţii secretarilor generali, secretarilor generali   adjuncţi, secretarilor generali ai prefecturilor, ai  judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, primarilor de oraşe şi comune, directorilor generali şi ai directorilor din ministere şi a conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;  

Cafea, apă minerală, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al şedinţelor, în limita sumei de 20 lei/persoană/zi (de la 6,5 lei în prezent), în cazul participării unor delegaţii din afara ţării, invitate pe cheltuiala părţii române;     

Cheltuieli de masă pentru şoferi în limita sumei de 50 lei/persoană/zi (de la 15 lei în prezent);  

Cadouri în limita sumei de 400 lei/delegaţie, faţă de 225 lei cât prevede legislaţia actuală;   

Fondul la dispoziţia miniştrilor de stat, miniştrilor,  miniştrilor delegaţi, a conducătorilor celorlalte organe  de specialitate ale administraţiei publice centrale, a prefecţilor, a preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarului general al municipiului Bucureşti se constituie în limita a 35 lei/salariat din aparatul propriu şi se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limita sumei de 10 lei/zi/invitat;    

Fondul la dispoziţia rectorului se constituie în limita a 22 lei/salariat din aparatul propriu şi se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limita sumei de 5 lei/zi/invitat.  

– introducere unor noi categorii de normative de cheltuieli precum: Materiale informative şi de lucru (50 lei/persoană),

Materiale promoţionale (50 lei/persoană),

Servicii de interpretariat (30 lei/interpret/oră),

Organizare vizite obiective turistice ( 50 lei/persoană)  

-reformularea unor articole în vederea corectării trimiterilor urmare modificării/abrogării/introducerii de noi articole/alienate.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here