Ministerul Finanţelor a publicat execuţia bugetului general consolidat pe ianuarie 2018: cheltuielile statului au crescut cu peste 26%, iar veniturile din taxe şi impozite,cu doar 6%

0
1896

Statul a reuşit să strângă cu aproape 17% mai mulţi bani la buget decât în aceeaşi lună a anului trecut. Însă cheltuielile au crescut cu 26,4%. Astfel, bugetul înregistrează un excedent de 0,21% din PIB, în scădere faţă de anul trecut, când era, la aceeaşi dată de 0,35% din PIB. Trebuia ca datele sa fie publicate pe 27 februarie. Însă, din motive neexplicate de Minister, aceastea au apărut abia astăzi.

Cifra care indică o problemă clară este creşterea încasărilor statului din impozite şi taxe, care este de doar 6%, în condiţii de creştere economică de 7%, inflaţie de peste 4% şi impozite mai mari colectate pe urma milionului de bugetari ale căror salarii au fost majorate.

Aşadar, veniturile totale ale statului au crescut în ianuarie cu 16,8% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, iar cheltuielile totale, cu 26,4%. Diferenţa este ceva mai mare la cheltuielile şi veniturile curente. Astfel, veniturile curente au avansat doar cu 11,4%, în vreme ce cheltuielile curente au rămas lângă cele totale, cu o creştere de 26,1%.

Ce iese în evidenţă, este faptul că încasările fiscale ale statului, cele din taxe şi impozite, fără donaţii şi sume venite de la Uniunea Europeană au avansat cu doar 6%. În condiţii de creştere economică record în Europa şi inflaţie de 4,32%.

Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2018 s-a încheiat cu un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, față de 3,02 miliarde lei, respectiv 0,35% din PIB, înregistrat în luna ianuarie 2017.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 22,4 miliarde lei, reprezentând 2,4% din PIB, au fost cu 16,8 % mai mari, în termeni nominali, faţă de anul precedent.

Se înregistrează creșteri semnificative comparativ cu anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+23,1%), din impozitul pe salarii și venit (+12,6%) și din veniturile nefiscale (+10,5%).
Încasările din impozite și taxe pe proprietate cresc cu 41,4% față de luna ianuarie 2017, iar incasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii cu 17,8%.

În ceea ce privește veniturile din TVA, comparativ cu anul anterior, se înregistrează o creștere de 7,8%. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt în sumă de 1,2 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 20,4 miliarde lei, cresc în termeni nominali cu 26,4% față de anul 2017.
Cheltuielile de personal cresc cu 18,5% față de aceeași perioadă a anului precedent fiind determinate de majorările salariale acordate în 2017, respectiv creșterea cu 15 % a salariilor din sănătate și din educație de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituțiile şi autoritățile publice ale administrației publice locale care beneficiază de majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 30% a salariilor personalului din bibliotecile naționale și muzee naționale începând cu iunie 2017, majorarea cu 15% a soldelor de funcție ale personalului militar începând cu iunie 2017, majorarea cu 10% a salariilor de funcție ale polițiștilor începând cu 1 octombrie 2017, precum și aplicarea începând cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 27,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea provenind, în principal, de la bugetul fondului național unic de sănătate și de la bugetele locale.
Subvențiile sunt în creștere cu 40,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, determinate de plățile din domeniul agriculturii și transporturi, respectiv sprijinirea producătorilor agricoli și pentru susținerea transportului feroviar public de călători.

Dobânzile sunt mai mici cu 7,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, reprezentând 0,1% din PIB.
Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 13%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, și cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1000 lei, majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 476,2 milioane lei, cu 55,7% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here