Michael Porter- Brief- Despre avantajul competitiv

0
6908
Michael Porter- Brief

Apărută inițial în 1985 și publicată în peste 10 ediții, lucrarea Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (Avantajul competitiv: realizarea și menținerea unor performanțe superioare) de Michael E. Porter introduce și analizează conceptul de „avantaj competitiv” la nivel microeconomic, de companie (firmă).

Avantajul competitiv rezultă din valoarea pe care o companie este în măsură să o creeze, care excede costurile incumbate de crearea acesteia și pe care compania respectivă o oferă cumpărătorului potențial la un preț mai mic decât cel al competitorilor săi (sau la un preț egal ori mai mare, însă cu beneficii cantitative ori calitative mai mari). Există, cu alte cuvinte, două tipuri de avantaj competitiv: cel de preț și, respectiv, cel ce se traduce prin calitate și/sau cantitate mai mare.

Factorul cel mai important care determină profitabilitatea unei firme îl constituie atractivitatea sectorului industrial (sau de servicii) în care funcționează. De aceea, un element esențial al oricărei strategii de competitivitate constă în identificarea și înțelegerea în amănunt a regulilor și practicilor care generează această atractivitate. Iar obiectivul final al strategiei de competitivitate este acela de a folosi sau modifica în favoarea firmei regulile și practicile menționate.

Prin prisma celor de mai sus, în orice sector industrial sau de servicii regulile și practicile amintite se referă la acțiunea a cinci forțe competitive, respectiv: (i) apariția pe piața internă și/sau internațională a unor noi concurenți; (ii) amenințarea din partea unor produse de substituire (originale sau nu); (iii) puterea de negociere a cumpărătorului; (iv) forța de negociere a furnizorilor; (v) rivalitatea între firmele concurente existente. Nu toți acești factori acționează în toate sectoarele industriale sau de servicii, acțiunea (sau inacțiunea) lor depinzând de particularitățile structurale ale sectoarelor respective.

Astfel, când este vorba de apariția unor noi competitori pe piață, există o serie de bariere la intrarea acestora ca, de exemplu, posibilitatea obținerii unor economii de scară, identitatea mărcii, necesitățile de capital, accesul la rețelele de distribuție, politicile guvernamentale în domeniile respective etc. Referitor la existența/amenințarea din partea unor substituenți, aceasta depinde, în principal, de performanțele relative cu privire la prețurile de comercializare, precum și de propensitatea cumpărătorilor pentru produse sau servicii de substituire.

Forța de negociere a furnizorilor de bunuri și servicii depinde de diferențierile privitoare la inputuri (inclusiv inputuri de substituire), gradul de concentrare a furnizorilor, gradul de integrare a firmelor în sectoarele de producție sau de servicii avute în vedere etc. În fine, în privința elementelor determinante ale puterii de negociere a cumpărătorilor acestea pot consta în gradul de concentrare a cumpărătorilor, volumul valoric al achizițiilor, măsura în care aceștia sunt informați asupra tendințelor piețelor de bunuri și servicii în cauză, prețurile bunurilor sau serviciilor și modul de formare a acestora, calitatea/performanțele realizabile prin achiziționarea bunurilor/serviciilor etc.3

Cele cinci forțe competitive și elementele lor determinante care stau la baza strategiilor de competitivitate ale firmelor nu sunt însă imuabile sau rigide. Astfel de strategii pot fi, în anumite condiții, diferite depinzând de sectorul de producție sau de servicii în care firmele analizate activează. Aceasta deoarece fiecare sector este unic și are o structură de asemenea unică. Iar schema celor 5 forțe competitive oferă firmelor posibilitatea de a evalua complexitatea activității desfășurate și, în acest context, de a repera acei factori de importanță critică pentru a face față concurenței din domeniile lor de activitate.

Cu alte cuvinte, schema menționată poate constitui baza pe care să fie clădită o strategie având drept țintă păstrarea sau dobândirea unor avantaje competitive pe piețe cu complexități crescânde.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here