Legislaţia privind consolidarea fiscală la impozitul pe profit pentru companiile din acelaşi grup a fost conturată într-un proiect de Ordonanţă publicat recent

0
747

Textul propus a fost preluat într-un proiect de lege aflat spre dezbatere şi adoptare în Parlament.

Prin introducerea conceptului de grup fiscal, companiilor din acelaşi grup li se va permite agregarea rezultatelor fiscale, ceea ce ar trebui, pe de o parte, să uşureze eforturile de raportare fiscală la nivel de grup şi, pe de altă parte, să permită grupului să îşi diminueze costul total cu impozitele plătite, întrucât va fi posibil ca pierderile fiscale ale unora din companiile membre să fie compensate cu profiturile celorlalte.

Proiectul prevede, pe de o parte, ca fiecare membru din grupul fiscal să îşi calculeze, în mod individual, impozitul pe profit datorat, urmând ca, la nivel de grup, să se facă o consolidare a tuturor calculelor efectuate prin însumarea acestora si completarea unei singure declaraţii de impozit pe profit. Astfel, membrii grupului nu vor scăpa de calculul rezultatului fiscal individual, ci vor fi scutiţi doar de efortul de a îl transpune în formularul 101 individual.

Cât priveşte agregarea rezultatelor fiscale, consolidarea în varianta propusă de autorităţi permite compensarea poziţiilor de pierdere fiscală cu cele de profit fiscal între membrii grupului însă acest avantaj este limitat la pierderile rezultate după intrarea în grup. Cu alte cuvinte, pentru pierderile fiscale înregistrate înainte de intrarea în grup, nu există posibilitatea compensării, transmite acelaşi comunicat.

Creditele fiscale aferente sponsorizărilor şi scutirea de impozit pe profit reinvestit vor fi testate individual, dar grupul va putea cuprinde toate sumele în consolidare doar dacă impozitul pe profit agregat va acoperi totalul sumelor respective.

O variantă utilizată până în prezent de a consolida rezultatele fiscale ale mai multor companii este reorganizarea prin operaţiuni de fuziune sau divizare, operaţiuni care, în general, aduc sinergii şi oportunităţi de eficientizare pentru afacerile comune.

Atunci când grupurile urmăreau integrarea activităţilor lor în vederea eficientizării proceselor operaţionale şi de management şi alegeau varianta fuziunii sau divizării, obţineau automat „consolidarea” rezultatelor lor contabile şi fiscale. Această „consolidare” aducea beneficiul unui singur calcul de impozit pe profit, nu individual cum este prevăzut în cazul consolidării fiscale.

Un alt beneficiu secundar al fuziunilor, de exemplu, consta în posibilitatea societăţii absorbante să preia şi să utilizeze pierderile fiscale anterior înregistrate de societăţile absorbite, chiar dacă acestea sunt microîntreprinderi la data fuziunii. Un motiv de simplificare era de asemenea eliminarea tranzacţiilor intra-grup şi implicit a cerinţelor de documentare a preţurilor de transfer, potrivit sursei citate.

Proiectul menţionează expres că microîntreprinderile şi plătitorii de impozit HoReCa nu pot adera la grupul fiscal. Această prevedere se contrazice cu alte două conform cărora, pe de o parte, pe perioada de consolidare, membrii unui grup fiscal care devin microîntreprinderi sau plătitoare de impozit HoReCa, pot aplica sistemul de consolidare fiscală prin excepţie, iar, pe de altă parte textul propune obligaţia membrului care nu mai îndeplineşte condiţia de a fi plătitor de impozit pe profit de a ieşi din grup.

Prin urmare, rămâne neclar dacă microîntreprinderile şi companiile plătitoare de impozit HoReCa pot aplica regulile sistemului de consolidare fiscală, astfel încât sunt necesare clarificări exprese în acest sens.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here