”Investeşte în tine”: credite CEC cu dobândă platită de stat pentru aproape orice şi aproape oricine

0
1759
Oamenii de afaceri

Românii pot merge de saptâmana viitoare la CEC Bank pentru a accesa un credit fără dobândă, garantat de stat, pentru formare profesională, prin intermediul programului „Investeşte în tine”, a anunţat premierul Vasilica Dăncilă.

Vasilica Dăncilă a declarat:                                                                                            „Un proiect ajuns la maturitate este «Investeşte în tine». Vor fi semnate astăzi toate documentele necesare pentru începerea efectivă a acestui program destinat românilor care au nevoie de finanţare pentru o mai bună pregătire profesională . Aşadar, începând de luni, oamenii pot merge la banca parteneră, respectiv CEC Bank, pentru a accesa acest tip de credite”.

Programul „Investeşte în tine” este adresat în primul rând tinerilor cu vârsta între 16 şi 26 de ani, care pot accesa un credit de până la 40.000 de lei, dar şi celor cu vârste în 26 şi 55 de ani, care pot lua credite de până la 35.000 de lei. Dacă persoana care apelează la acest împrumut este salariat, poate contracta încă 20.000 de lei. Dobânda acestui program va fi suportată de la bugetul de stat, iar anii de cursuri sau de studii reprezintă perioadă de graţie. Premierul a menţionat că banii împrumutaţi pot fi folosiţi pentru cheltuieli în educaţie, sănătate, investiţii imobiliare, cultură, sport, efectuate de oricare dintre membrii familiei beneficiarului.

Beneficiarii programului trebuie să îndeplinească mai multe condiţii de eligibilitate. Aceştia trebuie să fie persoane fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul în România.   Totodată, tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului trebuie să fie cuprinşi în sistemul de învăţământ sau să efectueze cursuri de specializare, autorizate de Ministerul Educaţiei sau, după caz, de Ministerul Muncii.

Sunt eligibile şi persoane cu vârsta între 26 de ani împliniţi şi 55 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului, dacă sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională, autorizate de Ministerul Educaţiei şi, după caz, de Ministerul Muncii. În plus, solcitanţii trebuie să prezinte cel puţin un codebitor, dacă solicitantul nu este angajat.

Procentul de garantare a creditelor acordate prin program este de 80%, exclusiv dobânzile şi comisioanele aferente. Totodată, valoarea maximă a finanţării garantate de stat este de 40.000 lei, în cazul beneficiarilor cu vârste între 16 ani şi 26 de ani, respectiv 35.000 lei, pentru beneficiarii cu vârste între 26 ani şi 55 ani. Creditele pot fi suplimentate cu 20.000 de lei, pentru toţi beneficiarii dacă sunt angajaţi sau se angajează pe perioada derulării creditului.

Garanţia de stat se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) şi a Fondului Român de Contragarantare (FRC). Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditelor garantate se suportă din bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Durata maximă de creditare este de 10 ani. Programul prevede şi obligaţia instituţiilor de credit finanţatoare de a asigura o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani de la data acordării creditului.

Plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi emise pentru anul 2018 este de 600 de milioane de lei, iar bugetul total al subvenţiilor de dobândă şi al comisioanelor este de 5 milioane de lei, suportate din bugetul de stat, prin bugetul CNSP.

Costul total al creditelor acordate în cadrul programului, care este suportat de la bugetul de stat, se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an (marja include toate costurile legate de acordarea si derularea creditului în toate etapele finanţării), comisionul de analiză perceput de finanţatori, de maximum 0,1% aplicat la valoarea finanţării şi comisionul de gestiune a garanţiilor de stat perceput de FNGCIMM şi FRC.

Destinaţia creditului este de a acoperi nevoile tinerilor privind educaţia, sănătatea, cultura şi sportul. Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale familiei:

1) plata cărţilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;                                        2) plata creşelor, grădiniţelor, şcolilor particulare;                                                              3) plata cursurilor de specializare/calificare;                                                                    4) plata cursurilor de pregătire profesională;                                                                    5) taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA;                                                      6) plata chiriei şi a utilităţilor;                                                                                       7) plata locurilor de cazare în căminele studenţeşti;                                                       8) o parte din construcţia sau achiziţia unei locuinţe;                                                     9) modernizarea sau renovarea unei locuinţe;                                                              10) costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;      11) cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări ştiinţifice şi concururi;              12) abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee;                  13) costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;                                                14) articole sportive;                                                                                                      15) taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri;                                            16) achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate.

Recent, Ministerul Finanţelor Publice a publicat modelele de documente necesare solicitării creditelor prin programul „Investeşte în tine”, scrie avocatnet.ro.   Astfel, Ordinul MFP nr. 3.286/2018 stabileşte şi modelul solicitării de garantare, al adeverinţei care dovedeşte că solicitantul creditului urmează o formă de învăţământ sau efectuează cursuri de specializare, al declaraţiei pe propria răspundere privind utilizarea creditului şi neaccesarea altui credit în cadrul programului şi modelul contractului de garantare. De asemenea, ordinul MFP stabileşte şi conţinutul solicitării de majorare sau modificare a garanţiei  acordate, al actului adiţional la Contractul de garantare şi al cererii de plată a garanţiei.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here