Instituțiile de stat și companiile private cu mai mult de 50 de salariați vor fi obligate să angajeze un expert sau un tehnician în egalitate de șanse

0
1259

În proiectul de lege, care a trecut de Guvern și urmează să ajungă la Parlament, se arată :

“Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi militare, precum şi companiile private cu un număr de peste 50 de angajaţi, au obligaţia să prevadă în structura organizatorică un expert în egalitate de şanse sau un tehnician în egalitate de şanse”

“În cazul în care nu identifică o persoană cu pregătire corespunzătoare, instituţiile şi autorităţile menţionate, precum şi companiile private, pot repartiza în sarcina unui salariat, prin fişa postului, atribuţiile în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi”, menţionează actul normativ.

Documentul prevede că persoana desemnată cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi beneficiază de cursuri de formare, într-o perioadă de 2 ani de la data desemnării.

Ce atribuţii va avea expertul

În desfăşurarea activităţii, potrivit proiectului de lege, expertul, tehnicianul sau persoana desemnată cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, are ca atribuţii principale:

  1. a) analizează contextul de apariţie şi evoluţie a fenomenului de discriminare de gen, precum şi nerespectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi recomandă soluţii în vederea respectării acestui principiu;
  2. b) formulează recomandări/observaţii/propuneri în vederea prevenirii/gestionării/ remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
  3. c) propune măsuri privind asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, evaluează impactul acestora asupra femeilor şi bărbatilor,
  4. d) elaborează planuri de acţiune privind implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în care să fie cuprinse cel puţin: măsuri active de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi eliminarea discriminării directe şi indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea şi combaterea hărţuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce priveşte politica de remunerare, promovare în funcţii şi ocuparea funcţiilor de decizie.
  5. e) elaborează, fundamentează, evaluează şi implementează programe şi proiecte în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
  6. f) acordă consultanţă de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here