INACO: Linie de finanţare de 50 de milioane euro pentru îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor din zona Deltei Dunării

0
1406

Comunitatea de profesionişti INACO publică lunar „Ghidul surselor de finanţare pentru dezvoltarea şi internaţionalizarea companiilor româneşti”, aflat acum la a treia să ediţie – martie 2018 – cu 30 de oportunităţi active dedicate cu precădere întreprinderilor mici şi mijlocii sau start-up-urilor din domeniile agriculturii, energiei, cercetării-dezvoltării-inovării, incubatoarelor de afaceri sau cooperărilor internaţionale, mass-mediei, culturii, educaţiei etc.

O nouă linie de finanţare europeană pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din zona Deltei Dunării, în valoare de 50 de milioane euro, a fost deschisă prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, sumele nerambursabile acordate fiind între 200.000 euro şi un milion de euro.

Potrivit unui comunicat al INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate remis Agerpres, contribuţia maximă a programului la cheltuielile eligibile finanţabile prin ajutor regional în regiunea Sud Est pentru întreprinderi mijlocii este de 60%, iar pentru întreprinderile mici şi microîntreprinderi de 70%.

Beneficiari potenţiali sunt cei din cadrul Rezervaţiei Biosfera Delta Dunării, judeţul Tulcea şi nordul judeţului Constanţa.

Astfel, este vorba despre IMM-urile active în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/ 2016): respectiv centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unităţi administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării.

De asemenea, pot accesa fonduri şi unităţile administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, oraşul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beştepe, Nufăru, Somova, Niculiţel, Luncaviţa, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (judeţul Tulcea) şi Mihai Viteazu, Istria, Săcele şi Corbu (judeţul Constanţa).

Nu în ultimul rând, sunt eligibile unităţile administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială şi coerenţa unor intervenţii strategice: oraşul Măcin şi comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăţei, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.

„Proiectul propus în cererea de finanţare pentru investiţia iniţială trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale, finanţabile prin ajutor de stat regional: construire, extindere, dotare spaţii de producţie/servicii. Este opţională includerea, în proiect, a investiţiilor în active necorporale finanţabile prin ajutor de stat regional şi a investiţiilor finanţabile prin ajutor de minimis (de exemplu, certificare produs, sisteme de management al calităţii, internaţionalizarea afacerii)”, menţionează INACO.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanţabile prin ajutor de minimis nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă totală a investiţiei.

Finanţarea este deschisă prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, pe axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiţii 2.2. „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here