În ultimul timp, un subiect tot mai dezbătut, este modul de calcul al apei pluviale și factura pe care o primesc la început de lună cetățenii

0
1196

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Daniel Zdrânc, a postat un mesaj pe Facebook prin care explică cum trebuie calculată şi facturată preluarea apelor pluviale în sistemul de canalizare.

Într-o postare pe Facebook, secretarul de stat, vicepreşedinte ANRSC, Daniel Zdrânc a detaliat modul de calcul al apei pluviale, cunoscută şi sub numele „apă de ploaie/apa meteorică”, plătită de consumatori în factura emisă lună de lună.

O parte a cantităţilor de ape meteorice (precipitaţiilor) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate în sistemul public de canalizare împreună cu apele uzate menajere. Tarifarea acestui serviciu (care apare pe factură ca şi “apa-meteo”) ţine cont nu doar de preluarea în sistemul de canalizare, ci şi de faptul că, împreună cu apele uzate, trebuie epurate înainte de a fi redate mediului înconjurător.

Conform prevederilor normative în vigoare, “cantitatea de apa meteorică preluată la reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii de apă meteorică, transmisă de A.N.M. pentru luna anterioară facturării, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, dovedite de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR EN 1846–2:2006.

Suprafaţa totală construită şi neconstruită luată în calcul este cea dovedită de clienţi, de regulă prin extrasul CF prezentat la încheierea contractului. Dacă această suprafaţă a suferit modificări în timp (înstrăinări de teren etc), este necesară reactualizarea anexei contractului de furnizare a apei.

Standardul SR EN 1846–2:2006 se referă la metodele de determinare a debitului de apă meteorică (precipitaţii lichide) căzute pe teritoriul unei localităţi şi evacuată prin reţeaua de canalizare. Coeficienţii prevăzuţi în acest Standard ţin cont de faptul că o parte din precipitaţiile care cad pe suprafaţa unei proprietăţi se evaporă şi se infiltrează în suprafeţele neconstruite şi astfel nu ajung în canalizare, deci nu sunt facturate.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here