În termen de 18 luni, companiile care emit acțiuni la purtător , au obligația să efectueze conversia acțiunilor la purtător în acțiuni nominative și să depună actul constitutiv actualizat la oficiul registrului comerțului

0
1729
fondul-proprietatea

În caz contrar, aceste societăți vor fi dizolvate. Acestea sunt prevederile unui proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului adoptate de Cabinetul Dăncilă.

Acest act normativ asigură transpunerea obligatorie în legislația internă a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Aceste schimbări legislative vin cu o întârziere de un an față de termenul limită de transpunere a respectivei Directive, România evitând la mustață trimiterea în judecată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În nota de fundamentare a proiectului menționat se arată:

„În considerarea numărului redus de societăţi emitente de acţiuni la purtător înregistrate în România (deci a impactului relativ mic asupra mediului de afaceri) și, având în vedere soluţiile pentru care au optat și celelalte state membre (spre exemplu, Austria, Belgia, Cehia, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Italia, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania) în transpunerea acestei directive, propunem eliminarea posibilităţii societăţilor pe acţiuni de a emite acţiuni la purtător și acordarea unui termen rezonabil (de 18 luni) de efectuare a conversiei acţiunilor la purtător în acţiuni nominative în cazul societăţilor pe acţiuni deja înmatriculate în registrul comerţului. În acest scop, prin proiect se propune amendarea corelată a tuturor prevederilor Legii societăţilor nr.31/1990 care fac referire la conceptul de acţiune la purtător și se instituie sancţiunea dizolvării judiciare în cazul în care nu se realizează conversia acţiunilor la purtător aflate actualmente în circuitul economic”.

La finalul anului trecut, în România funcţionau 483 de societăţi emitente de acţiuni la purtător, echivalentul a 5,26% din numărul total de societăţi pe acţiuni. Mai mult, 106 dintre aceste firme sunt în faliment, dizolvare sau lichidare voluntară ori în întrerupere temporară a activităţii. Una dintre companiile care au formalizat acțiunile la purtător este Tel Drum, societatea despre care se spune că este patronată din umbră de către Liviu Dragnea, șeful PSD, în condiţiile în care printre cei care au condus-o s-au aflat Marian Fişcuci, fost coleg de liceu al liderului PSD, sau Liviu Lucian Dobrescu şi Mugurel Sorin Gheorghieş, doi foşti colegi de facultate.

O altă societate celebră cu acțiuni la purtător este Titan Mar, creația fostului ministru și lider PDL Adriean Videanu. Acesta și-a lăsat acțiunile soției și copilului, așa cum reiese dintr-un referat DNA. Conform documentului procurorilor, „rezultă cu evidenţă , din cronologia naturii şi destinaţiei celor 80 acţiuni, aparţinând numitului Videanu Adriean, de la SC Titian Mar SA că, anterior datei de 24.09.2013 când s-a dispus în această cauză luarea măsurii asiguratorii în vederea instituirii unui sechestru asigurator, au fost efectuate demersuri pentru convertirea acţiunilor nominative ale numitului Videanu Adriean în acţiuni la purtător”.

Mutarea acțiunilor a venit după ce fostul șef al DIICOT Alina Bica l-a scăpat pe Videanu de sechestru. După modelul Tel Drum, unde în spate s-ar afla Liviu Dragnea, și la Titan Mar există suspiciuni că altcineva ar trage sforile, nicidecum Videanu. Iar acel păpușar ar fi Traian Băsescu, cel care l-a sprijit în toate campaniile pe Adriean Videanu.

Alte firme cu acțiuni la purtător sunt:

ICME ECAB,

Unicom Tranzit,

Elcomex-IEA,

Mercedes-Benz Leasing IFN,

Bucegi Invest,

Ferma Salcia,

Arena Group,

Avicola Ciocănești etc.

Conceptul de acţiuni la purtător a fost reglementat în vechiul Cod comercial de la 1887 (art.166) și a fost preluat ulterior de Legea nr.31/1990, după modelul altor state europene. În stabilirea regimului acţiunilor la purtător, s-a avut în vedere asigurarea funcţionării mecanismelor de drept societar. Astfel, din perspectivă societară, regimul juridic al acţiunilor la purtător, astfel cum este stabilit în prezent de Legea nr. 31/1990, este conform naturii juridice a acestui tip de acţiuni care, prin esenţa lor, trebuie să permită transmiterea, prin tradiţiune, fără nicio altă formalitate. În același mod, identificarea titularilor acţiunilor la purtător este asigurată, din perspectiva funcţionării organelor statutare ale
societăţii, prin prezentarea la societate a titlurilor de către proprietar pentru valorificarea unuia sau mai multora din drepturile conferite de lege acţionarul (dreptul la participarea la procesul decizional, dreptul la dividende, dreptul rezidual de creanţă în cazul lichidării societăţii s.a.).

Instituţia acţiunii la purtător ridică însă, tot mai accentuat, problema lipsei transparenţei acţionariatului, iar cunoașterea în orice moment a acţionarilor este esenţială în implementarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor, a luptei împotriva terorismului și finanţării acestuia, a prevenirii și combaterii evaziunii fiscale.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here