În primul trimestru al acestui an, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, fermierii au la dispoziţie 445,8 milioane de euro

0
1037

MADR, prin Autoritatea de Management a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, va deschide în trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte, valoarea fondurilor alocate depăşind 445,8 milioane de euro.

Astfel, în primul trimestru al acestui an, vor fi disponibile fonduri pentru Submăsurile (sM):

4.1a Investiţii în exploataţiile pomicole (51.013.105 euro),

4.3- Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – irigaţii (200.000.000 euro),

5.1 – Sprijin pentru investiţiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile şi ale evenimentelor catastrofale probabile (14.775.003 euro),

5.2 – Sprijin pentru investiţii privind refacerea terenurilor agricole şi a potenţialului de producţie afectate de dezastre naturale, de condiţii de mediu adverse şi de evenimente catastrofale (13.677.431 euro).

De asemenea, infrastructura locală va beneficia de finanţare prin deschiderea unor noi sesiuni pentru:

sM 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – ITI Delta Dunării (16.777.774 euro),

sM 7.4 – Sprijin pentru investiţiile în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populaţiei rurale, inclusiv a celor de agrement şi culturale, şi a infrastructurii aferente (13.761.860 euro),

sM 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural – ITI Delta Dunării (4.990.902 euro),

sM 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală – Componenta B “Implementarea activităţilor de cooperare ale GAL-urilor selectate (9.270.000 euro).

În aceeaşi perioadă de timp a trimestrului I vor fi lansate sesiuni pentru Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor (sM 15.1) şi Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor şi a plantelor (sM 17.1), valoarea totală a fondurilor disponibile pentru aceste submăsuri fiind de 110.151.918 euro.

În acest moment sunt deschise sesiuni de primire a proiectelor pentru:

sM 1.1 – Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe pentru formarea beneficiarilor submăsurilor 6.1, 6.3 şi 10 (cost standard),

sM 1.2 – Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare – acţiuni de informare pentru fermieri,

sM 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole – sector vegetal, zona montană, Schema de ajutor de stat GBER – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole,

sM 4.2- Schema de minimis pentru proiectele finanţate prin sM4.2, dar şi Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole (sM 4.2).

Pe lângă aceste linii de finanţare, cei interesaţi au la dispoziţie sM 8.1 – Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite,

sM 16.1/16.1a – Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operationale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectorul agricol/pomicol – Etapa 2.

Mai mult decât atât, din data de 3 ianuarie, a fost deschisă primirea de proiecte pentru sM 16.4/16.4a – Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare (agricol/pomicol).

Valoarea fondurilor alocate pentru submăsurile disponibile în acest moment este de 475.836.748 de euro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here