În luna mai inflaţia “şi-a făcut de cap”: Salariul mediu net a scăzut faţă de luna precedentă, atât ca urmare a scăderii salariului mediu brut, dar şi ca urmare a majorării preţurilor

0
889

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), în luna mai 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.494 lei, cu 0,4% mai mic decât în luna aprilie 2018. Drept urmare, şi câştigul salarial mediu net a scăzut, cu 9 lei faţă de luna precedentă, la 2.704 lei, o scădere de 0,3%.

Însă în ceea ce priveşte salariul real, acesta a fost cu 0,8% mai mic în mai decât în aprilie, din cauza evoluţiei preţurilor de consum. Indicele câştigului salarial real a fost de 99,2% pentru luna mai 2018 faţă de luna precedentă, fiind afectat de rata tot mai mare a inflaţiei. Comparativ cu luna mai a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,4%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 108,5%. În luna mai 2018, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat în activităţile din sectorul economic, în aproape egală măsură, atât scăderi, cât şi creşteri faţă de aprilie.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

* cu 16,7% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), respectiv cu 15,3% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

* între 7% şi 12% în tranzacţii imobiliare, activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, extracţia cărbunelui superior şi inferior;

* între 3% şi 6% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, telecomunicaţii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, construcţii. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou).

De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna mai au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi ca urmare a disponibilizării de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

* între 7,5% şi 8,5% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), extracţia minereurilor metalifere, silvicultură şi exploatare forestieră (incl. pescuit şi acvacultură);

* între 3% şi 6% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite). În sectorul bugetar  s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: învăţământ (+2,1%), sănătate şi asistenţă socială (+1,1%), respectiv administraţie publică (+1%).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here