Împrumutăm 48 de milioane de euro de la BIRD

0
3022
BIRD

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare va folosi banii pentru controlul integrat al poluării cu nitrați.

România va împrumuta 48 de milioane euro de la BIRD pentru finanţarea unui proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi, în vederea alinierii la cerinţele Directivei UE a nitraţilor de protejare a calităţii apei prin prevenirea poluării apelor subterane, a decis, luni, Guvernul.

Proiectul de lege, trimis în Parlament

Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului şi după ce forma finală a legii va fi publicată în Monitorul Oficial, programul va fi implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.Proiectul va cuprinde atât investiţii la nivel de comunităţi locale pentru reducerea acestui tip de poluare, cât şi măsuri de consolidare a capacităţii instituţionale.

“În cadrul comunităţilor locale se urmăreşte optimizarea managementului gunoiului de grajd si a altor materiale compostabile, plantarea de perdele forestiere de protecţie împotriva deversării de nutrienţi, , canalizarea şi tratarea apelor uzate, furnizarea de echipamente pentru îmbunătăţirea facilităţilor existente de stocare a gunoiului de grajd şi de producere a compostului. În ceea ce priveşte consolidarea capacităţii instituţionale, Administraţia Naţională ,,Apele Române” (ANAR) va primi sprijin pentru monitorizarea şi raportarea către Ministerul Mediului şi Uniunea Europeană a datelor referitoare la calitatea apelor de suprafaţă şi subterane”, informează Executivul.

Raportarea datelor

De asemenea, în cadrul proiectului va fi desfăşurat un program complex de pregătire şi formare a personalului instituţiilor de nivel naţional, regional şi judeţean pentru monitorizarea, controlul şi raportarea datelor în cadrul Directivei UE a nitraţilor şi a Directivei-cadru în domeniul apei.

Totodată, va fi furnizată asistenţă tehnică pentru actualizarea Codului de bune practici agricole şi vor fi desfăşurate activităţi de training şi demonstraţii la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptării şi respectării de către fermieri a acestui Cod.

Autorităţile vor derula acţiuni de informare publică privind mai buna igienizare în mediul rural, protecţia calităţşii apei de băut, practici agricole prietenoase mediului şi va fi promovată educaţia de mediu în rândul noilor generaţii.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here