Implementarea sistemului de plată defalcată a TVA va cauza blocaje majore

0
2187

Reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României-care precizează că nu susțin implementarea acestui sistem-, afirmă că implementarea noului sistem privind plata defalcată a TVA va cauza blocaje operaționale în activitatea tuturor părților implicate și nu va avea un efect real asupra evaziunii fiscale

Coaliția pentru Dezvoltarea României este o inițiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi. Membrii Coaliției contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Coaliția reunește în total 45 de organizații și membri asociați.

CDR își desfășoară activitatea începând cu anul 2013, prin intermediul a 13 grupuri de lucru specializate pe următoarele domenii de activitate: Agricultură, Antreprenoriat, Educație, Energie, Fiscalitate, Fonduri Europene, Infrastructură, IT&C, Mediu, Muncă, Sănătate, Servicii Financiare și Turism. Grupurile de lucru sunt formate din profesioniști și personalități cheie din mediul de afaceri, care reprezintă atât capitalul autohton, cât și cel străin. Grupurile de lucru sunt concepute să ofere sprijin și asistență de specialitate miniștrilor de resort în special pentru formularea de politici publice care contribuie la creșterea competitivității economiei românești.

“Anticipăm că măsura va cauza blocaje operaționale majore în activitatea tuturor părților implicate — companii, care în faza inițială vor trebui să efectueze toate demersurile necesare implementării noului sistem, unități ale trezoreriei statului, care vor fi asaltate de un număr foarte mare de cereri privind conturile de TVA, precum și ANAF care va trebui să aprobe toate solicitările de transfer din contul de TVA în contul curent. Membrii CDR nu susțin implementarea acestui sistem, anticipând blocaje majore în activitatea companiilor și a autorităților, fără existența unui efect real asupra evaziunii fiscale rezultate din nedeclararea veniturilor în domenii cunoscute a avea risc fiscal ridicat, dar cu costuri semnificative pentru contribuabilii onești. CDR consideră necesară consultarea în prealabil a Comisiei Europene, precum și întocmirea unui studiu care să evidențieze impactul asupra evaziunii fiscale și costurile pentru mediul de afaceri. Implementarea cu caracter obligatoriu a sistemului la nivelul tuturor contribuabililor într-un termen extrem de redus — mai puțin de o lună — va conduce la consecințe extrem de grave pentru economia României”, se menționează într-un comunicat al CDR.

Potrivit sursei citate, în vederea combaterii evaziunii, ar trebui dezvoltate și implementate de urgență măsuri care și-au dovedit eficiența în alte state membre ale Uniunii Europene, precum Dosarul Standard de Audit pentru taxe, obligativitatea utilizării unui software certificat pentru facturare, menținerea unei baze de date pentru monitorizarea centralizată a TVA

În opinia mediului de afaceri, implementarea unui astfel de sistem “peste noapte”, fără timp de pregătire și în lipsa unei analize de impact, va avea efecte majore la nivelul companiilor ce activează în România și își plătesc corect impozitele. Conform proiectului de ordonanță, sistemul privind plata defalcată a TVA se va aplica opțional începând cu 1 septembrie 2017, urmând a fi obligatoriu începând cu 1 octombrie 2017.

“Noul sistem privind plata defalcată a TVA, în primul rând va genera dificultăți majore de flux de numerar, cu consecința necesității atragerii unor noi surse de finanțare, sau, în cazuri nefericite, chiar cu intrarea în insolvență a agenților economici onești. În plus, odată cu aplicarea sistemului se intenționează aplicarea unor sancțiuni considerabile (amenzi în valoare de 10% — 50% din valoarea TVA nevirată în contul furnizorului/prestatorului), chiar și în situația unor plăți făcute din greșeală în alte conturi decât conturile dedicate de TVA. Cu toate că în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță noul mecanism este prezentat ca o măsură de combatere a evaziunii fiscale, plata cu întârziere sau neplata la bugetul de stat a TVA declarată de un contribuabil nu constituie evaziune fiscală, conform legii. Mai mult, pentru combaterea situațiilor privind neachitarea sumelor de TVA la termen sunt deja aplicate măsuri penalizatoare prin Codul de procedură fiscală, precum impunerea dobânzilor și penalităților de întârziere sau măsuri asigurătorii. Ca atare, evaziunea fiscală din domeniile cu risc fiscal ridicat de nedeclarare a veniturilor nu va fi combătută de noul sistem de plată defalcată a TVA”, se precizează în comunicat.

Reprezentanții CDR semnalează și faptul că o astfel de măsură prin care sunt indisponibilizate sumele de TVA, prin limitarea scopului pentru care pot fi folosite și, deci, a dreptului de dispoziție asupra acestora, reprezintă “o ingerință asupra dreptului de proprietate al firmelor”, ceea ce ridică probleme de constituționalitate a acestor măsuri.

De asemenea, implementarea unui asemenea sistem în forma propusă atrage anumite consecințe și obligații din prisma dreptului comunitar. Astfel, pe de o parte, impunerea în sarcina contribuabililor nerezidenți înregistrați în scopuri de TVA în România a unei obligații de a deschide un cont bancar în România și indisponibilizarea unor sume de bani în aceste conturi duce la o încălcare a liberei circulații a capitalului între state membre ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte, limitarea scopului în care pot fi utilizate sumele de TVA colectată și implicit a dreptului de dispoziție asupra acestora, poate atrage necesitatea obținerii unei aprobări din partea Comisiei Europene.

“Mai mult decât atât, o asemenea măsură nu a fost implementată în niciun alt stat membru al Uniunii Europene, sisteme similare fiind propuse sau implementate doar opțional sau doar pentru anumite sectoare specifice din economie unde riscul evaziunii fiscale este ridicat, fapt ce este documentat prin studii concludente (ex în Italia se aplică un sistem similar pentru sectorul public)”, spun oamenii de afaceri.

În al patrulea rând, contrar celor menționate în proiectul de ordonanță, acest sistem nu vine în ajutorul contribuabililor onești, ci dimpotrivă, le creează costuri, obligații și sarcini suplimentare legate de adaptarea sistemelor IT și a programelor de contabilitate, actualizarea bazelor de date, modificarea procedurilor interne de lucru, dezvoltarea de noi sisteme de plată și monitorizarea plăților și transferurile, comisioane bancare suplimentare generate de dublarea tranzacțiilor, costuri de personal suplimentare.

În opinia reprezentanților o măsură alternativă ar fi implementarea acestui sistem ca proiect pilot numai în anumite sectoare de activitate (conform modelului Italiei) care implică un grad ridicat de evaziune fiscală sau neconformare în ceea ce privește plata la timp a TVA la bugetul de stat, cu posibilitatea extinderii în cazul în care se dovedește eficiența sistemului.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here