Guvernul României adoptă un act normativ care ratifică Protocolul de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică

0
1042
Guvernul va ataca la Curtea Constituțională legea salarizării

Protocolul semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, se refera si la Statutul acestei Bănci, ambele încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963.

BICE este o instituție financiară internațională înființată în URSS iar statele membre sunt, în prezent, guvernele Bulgariei, Vietnamului, Mongoliei, Federației Ruse, României, Cehiei, Slovaciei şi Poloniei.

România a ratificat aderarea la BICE în data de 23 martie 1964, prin Decretul Consiliului de Stat al R. S. R. nr. 13/1964. Conform unui document guvernamental, misiunea Băncii este aceea de a promova dezvoltarea economică și socială din statele membre, facilitând cooperarea dintre acestea, folosindu-se de statutul său de instituție financiară internațională.

Direcțiile prioritare ale activității BICE sunt finanțarea operațiunilor și proiectelor comerciale și de investiții, cu precădere din statele membre, prestarea de servicii de decontare și compensare, efectuarea de operațiuni de trezorerie şi consultanță. Valoarea capitalului social subscris la BICE este, în prezent, de 400 milioane de euro, iar cota corespunzătoare României este de 25,5 milioane de euro.

Conform deciziei Consiliului BICE, în anul 2013 valoarea capitalului vărsat al Băncii a crescut cu 58 de milioane de euro, ajungând la 187 milioane de euro, din care cota României este de 13,3 milioane de euro (7,12%).

Organul suprem de conducere al Băncii, Consiliul BICE, este format din reprezentanții împuterniciți ai Ministerelor de finanțe sau ai Băncilor Centrale din statele membre și este responsabil de luarea deciziilor de maximă importanță pentru activitatea Băncii.

România este reprezentată în Consiliul BICE, conform Hotărârii Guvernului nr. 1091/2007, de un secretar de stat şi un director general din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Banca este condusă de Consiliul de administrație, format din Președinte, post care revine Federației Ruse, și 7 vicepreședinți, reprezentanți ai fiecărui stat membru al BICE.

 Din momentul înființării BICE și până în prezent, au avut loc 4 modificări ale documentelor statutare, consemnate prin Protocoale semnate de reprezentanții oficiali ai tuturor statelor membre, inclusiv România, la următoarele date: 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977, 18 decembrie 1990 și 25 noiembrie 2014 .

Ca urmare a analizei situației actuale a documentelor statutare ale Băncii, la data de 15 septembrie 2015 s-a adus la cunoștință statelor membre BICE faptul că din arhiva actualului Depozitar al acestor documente, și anume Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, lipsesc instrumentele de ratificare de către statele membre BICE a Protocolului de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii internaționale de cooperare economică, precum și a Statutului acestei Bănci din data de 22 octombrie 1963, semnat de România la 18 decembrie 1990 la Moscova, și aplicat provizoriu începând cu 1 ianuarie 1991.

Toate detaliile pe:

http://www.cotidianul.ro/romania-cotizeaza-la-o-banca-infiintata-la-moscova-pe-vremea-urss-306672/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here