Guvernul nu a implementat până în prezent niciuna din măsurile pentru mediul de afaceri pe care le-a promis în programul de guvernare

0
1329
BUCURESTI - CONFERINTA DE PRESA - PSD

Niciun act normativ pentru sprijinirea mediului de afaceri nu a fost adoptat de Guvern, în primul trimestru al acestui an, deşi măsurile au fost promise în programul de guvernare.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a efectuat o analiză, ţinând seama de nevoile întreprinzătorilor, a gradului de implementarea măsurilor de spijinire a antreprenorilor, şi al IMM-urilor în special, care trebuiau implementate de catre guvern, în primul trimestru al anului 2017.

 „Constatările analizei noastre nu vizează o critică adusă Guvernului ci necesitatea implementării măsurilor în practică, mediul de afaceri având nevoie acută de prevenţie, debirocratizare şi finanţare adecvată. În continuare datele de la ONRC sunt îngrijorătoare privind înfiinţarea de firme (17.251 în luna februarie 2017 comparativ cu 19.447 în luna februarie 2016, în scădere cu 11,29%), astfel că măsurile foarte bune cuprinse în Programul de Guvernare trebuie puse rapid în practică. Am constatat şi un lucru pozitiv cu privire la legea prevenţiei, de la 100 de fapte identificate anterior, s-a ajuns la 400, estimându-se ca numărul să ajungă la 1.000”, a declarat Florin Jianu, reprezentant al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi fost ministru al IMM-urilor până la începutul lunii februarie.

Există şase măsuri incluse în programul de guvernare 2017-2020 pentru mediul de afaceri care trebuiau implementate în primul trimestru al acestui an, însă ele sunt în diferite stadii de realizare: au termene depăşite, nu există informaţii despre proiectele de Hotărâre de Guvern, nu au scheme de ajutor de stat redactate sau nu au fost puse în dezbatere publică.

Prima dintre acestea este Legea prevenţiei, prin care se doreşte evitarea sancţionării companiilor pentru încălcarea unor prevederi legale, în paralel cu remedierea problemelor descoperite. Legea are termenul depăşit, data de 23 februarie fiind cea în care trebuia să se realizeze aprobarea proiectului de lege în Guvern pentru a fi transmis Parlamentului, pentru a intra în vigoare de la 1 aprilie. În acest moment proiectul legii nu este afişat pe site-ul ministerului în transparenţă decizională.

Următoarea măsură este programul Start-up nation Romania, aprobat prin OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. OUG a fost publicată în data de 30 ianuarie, termenul pentru redactarea normelor de aplicare fiind 2 martie.  În prezent proiectul de HG privind normele este în dezbatere publică, nefiind estimat un termen pentru aprobare, în condiţiile în care normele de implementare trebuiau publicate şi aprobate în termen de 30 de zile.

În ceea ce priveşte departamentul de Debirocratizare şi memorandumul privind “simplificarea procedurilor administrative şi înfiinţarea Departamentului pentru debirocratizare”, termenul pentru implementare este sfârşitul lunii martie, însă memorandumul nu a fost încă prezentat în Guvern pentru adoptare.

De asemenea, pentru programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, aprobat prin OUG nr. 8/2017, ordonanţa a fost publicată în data de 25 ianuarie, iar termenul pentru normele de aplicare era 24 februarie. Cu toate acestea, în prezent nu există informaţii despre elaborarea proiectului de HG privind aceste norme, deşi ele trebuiau elaborate şi aprobate în 30 de zile.

Mai mult, o măsură viza şi acordarea de ajutoare de stat anual în valoare de 500 de milioane de euro, astfel: 33% pentru firmele cu cifră de afaceri cuprinsă între 100.000 de euro şi un million de euro, 33% pentru firmele cu cifră de afaceri cuprinsă între un million de euro şi 10 milioane de euro şi 34% pentru firmele cu cifră de afaceri peste 10 milioane de euro. Termenul pentru această măsură este 31 martie, însă schemele de ajutor de stat nu au fost redactate.

O măsură importantă anunţată de Guvern era codul economic al României, care să includă toate legilor care vizează domeniul economic într-un pachet legislativ unitar ce va fi pus gratuit la dispoziţia tuturor agenţilor economici şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente, incluzând Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea de înfiinţare a societăţilor comerciale, Legea evaziunii fiscale şi toate celelalte legi cu caracter economic. Şi, deşi termenul pentru dezbatere cu reprezentanţii mediului de afaceri este sfârşitul luni martie, proiectul Codului nu a fost realizat şi nici pus în dezbatere publică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here