Guvernul a aprobat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind cadrul general de înfiinţare a fondurilor suverane

0
1167
programul de cooperare 2016

Urmează ca Executivul să stabilească şi companiile care vor face parte din el.

În privinţa hotărârii de guvern, vor fi alte negocieri între cele două partide aflate la guvernare, aceasta în condiţiile în care acum ALDE, prin Ministerul Energiei, controlează mare parte din managementul societăţilor energetice de stat. ALDE nu vrea să piardă acest control.

Pe de altă parte, şi PSD, prin Ministerul Finanţelor vrea să ajungă la butoanele acestor companii, scrie Hotnews. Fondul nu va putea fi înfiinţat până nu este aprobată hotărârea de Guvern.  

*Fondurile vor fi administrate în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat. Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, din care un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale autoritate care exercită, în numele Statului român, drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic şi un reprezentant din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  

*Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, pe baza unor criterii de selecţie, care se vor detalia în Hotărârea de Guvern privind înfiinţarea fondului suveran, în baza OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  

*Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire.  

*Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar de către acţionar prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care reprezintă Statul ca acţionar, iar Consiliul de Supraveghere numeşte Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească 18 luni.  

*Mandatul primilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului are ca obiectiv organizarea activităţii fondurilor suverane.  

*Înstrăinarea sau achiziţia de către fiecare Fond a unor acţiuni sau alte active nu se supune prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ci se va realiza în conformitate cu prevederile prezentului articol.    

Ministerul finanţelor, iniţiatorul proiectului de OUG, susţine în nota de fundamentare că este nevoie de fonduri deoarece “există un decalaj în ceea ce priveşte atragerea resurselor financiare disponibile de către companii/proiecte profitabile sub forma unor instrumente/investiţii de tip “equity”, în condiţiile în care multe din companiile care au proiecte de investiţii rentabile sunt îndatorate foarte mult şi au nevoie de capital pentru a se dezvolta/extinde, iar altele sunt noi şi sunt considerate riscante de către bănci şi sunt sprijinite prin împrumuturi, doar într-o anumită măsură.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here