Gabriel Comanescu scos în șuturi din portul Constanța

0
1036
Gabriel Comănescu Foto: ziarulamprenta.ro

Gabriel Comănescu, poate cel mai puternic om de afaceri român, are mari probleme în Portul Constanța, unde se spunea că influența sa este fără margini.

Concret, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA (CNAPM SA) a notificat în 19 octombrie 2022, prin adresa nr. 11.582, Grup Servicii Petroliere Logistic  (GSPL) SRL, societate controlată de Gabriel Comănescu, despre rezilierea contractului de închiriere nr. CN APM-07572-IDP-01/18.07.2014. Deci, puternicul afacerist Gabriel Comănescu este dat afară din Portul Constanța

CNAPM SA invocă neîndeplinirea unor obligații contractuale. Astfel, GSPL nu a plătit minim trei facturi lunare, la datele scandate, iar potrivit contractului „neplata a trei facturi va duce la rezilierea de plin drept a prezentului Contract”.

Puternicul afacerist Gabriel Comănescu nu a plătit chiria și nu a făcut nici investiția

Societatea controlată de puternicul afacerist Gabriel Comănescu are 16 facturi de chirie restante, pentru perioada aprilie 2021 august 2022, în valoare de, 1,4 milioane de lei. Evident că GSPL nu a plătit nici penalitățile de întârziere.

În plus, GSPL nu a îndeplinit programul investițional: „Neîndeplinirea programului investițional din culpa proprie a Locatorului va conduce la rezilierea de plin drept a Contractului, cu plata de daune sau despăgubiri. Conform Anexei 4 din contract, societatea dumneavoastră și-a asumat obligația de a executa și pune în funcțiune, în termen de 36 de luni de la încheierea contractului, investiția dumneavoastră constând în amenajare platformă pe toată suprafața închiriată de 30.591 mp, cu îmbrăcăminte minim din piatră spartă. Prin acte adiționale, părțile au convenit să prelungească termenul de finalizare al investiției dumneavoastră, până la 31,12.2020 și, ulterior, până la 31.12.2021”.

În Notificarea de reziliere, CN precizează că GSPL nu a finalizat decât circa 35% din investiția asumată, „constând în amenajarea unei platforme tehnologice și împrejmuire doar pe o suprafață de 10.000 mp din 30.591 mp”.

Comănescu invocă „un proces de interes național”

Prin adresa nr. 756/27.01.2022, GSPL a comunicat CNAPM că „întârzierea lucrărilor este produsă din cauza faptului că societățile din întreg grupul GSP sunt implicate într-un proces de interes național – Midia Gas Development, toate utilajele de construcții și logistica aferentă fiind redirecționată către Stația de Tratare Gaze Vadu”.

CNAPM a pus, scurt, la punct societatea lui Gabriel Comănescu: „Modalitatea de alocare a resurselor dumneavoastră pentru realizarea investiției intră în răspunderea dumneavoastră exclusivă, alocarea resurselor dumneavoastră către alte proiecte în care sunteți implicați neputând fi imputată în vreun fel CNAPM SA. În același sens, opțiunile dumneavoastră de a realiza investiția cu utilaje și logistică proprie sau contractată intră în răspunderea dumneavoastră exclusivă și nicidecum nu poate fi imputată CNAPM SA. Pe de altă parte implicarea dumneavoastră în alte proiecte nu este de natură de a vă exonera de răspundere în ceea ce privește obligațiile contractuale de realizare a investițiilor”.

După ce societatea lui Gabriel Comănescu a comunicat, în 14 octombrie 2022, CNAPM că a demarat lucrările aferente finalizării programului investițional și o invită să  delege un reprezentant pentru supravegherea acestora, Compania Porturilor a răspuns imperativ: „Vă solicităm să sistați de îndată aceste lucrări pentru suprafața de 20.591 mp, deoarece nu ați făcut dovada deținerii unei autorizații de construire și pe cale de consecință aceste lucrări sunt nelegale (…) În concluzie, suntem nevoiți să constatăm că nu v-ați executat din culpă proprie obligația prevăzută la art. 8.2 lit. a) din contract, respectiv nu ați finalizat programul investițional până la data de 31.12.2021 și nici aici nu ați întrepris măsuri de remediere ulterioare”.

CNAPM execută garanțiile depuse de Comănescu

Drept consecință, CNAPM informează GSPL că contractul  este realizat de drept, va executa Scrisoarea de garanție bancară în valoare de 271.933 lei în vederea încasării debitului restant, iar firma lui Comănescu urmează să plătească în continuare sumele datorate cu titlul de chirie cu penalitățile aferente.

CNAPM își informează fostul chiriaș că „nu dorește să preia bunurile imobile care au  format obiectul programului dumneavoastră investițional”, urmând ca GSPL să predea terenul închiriat „în condițiile de preluare”.

În încheiere, CNAPM somează GSPL: „În aceste condiții, vă solicităm ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări de reziliere să returnați CVAPM SA terenul închiriat în starea și condițiile de preluare care au fost individualizate în Anexa nr. 1 TDP la contract, respectiv fără elemente de suprastructură aflate în proprietatea dumneavoastră”.

GSPL e pe cai mari

Compania Grup Servicii Petroliere Logistic SRL, parte a GSP Holding, grup de companii specializate în forajul marin şi în construcţii offsore, şi-a crescut cifra de afaceri în 2020 cu peste 80% faţă de anul anterior.

Astfel, compania de logistică a avut afaceri de 51,9 mil. lei în 2020, potrivit datelor raportate la Ministerul de Finanţe.

Gabriel Comănescu a înființat Grup Servicii Petroliere în 2004 și de atunci a ocupat funcția de Președinte al CA. Este CEO din iulie 2012. Gabriel Comănescu a intrat în Marina Comercială Română în 1988, ca ofițer electrician. 1992 marchează implicarea sa în comerțul general și 1995 înființarea primei companii comerciale de servicii petroliere, implicată în furnizarea de echipamente și piese de schimb pentru câmpuri petroliere. A deținut funcții executive în diverse companii care activează în industria petrolului și gazelor.

Este președinte al GSP Holding, un grup integrat de companii cu activități în foraj și construcții offshore, servicii de intervenție în puțuri, servicii submarine, construcții hidrotehnice, formare, inginerie, transport maritim, producție de echipamente petroliere, precum și în sectorul turismului.

 Gabriel Comănescu este licenţiat în Inginerie Electromecanică Navală la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa, aflăm de pe gspoffshore.com.

SURSA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here