Foștii șefi ai Nuclearelectrica suspectați că au primit ilegal 2,1 milioane de lei

0
1142

Acționarii Nuclearelectrica urmează să discute pe 4 ianuarie 2019 un raport de analiză a unor măsuri dispuse de Curtea de Conturi cu privire la presupuse sume încasate ilegal de fosta conducere a companiei.

Curtea de Conturi a constatat că în perioada 2015-2017, membrii Consiliului de Administrație și directorii cu mandat ar fi fost plătiți cu 2,1 milioane de lei în plus față de cât ar fi trebuit, în condițiile în care nu au fost îndepliniți indicatorii de performanță din planul de management inițial, stabiliți la începutul mandatului.

Actuala conducere contestă raportul, spunând că planul de management a fost revizuit, iar indicatorii de performanță au fost actualizați prin hotărâri în AGA și Consiliile de Administrație.

Într-o notă a Nuclearelectrica, se arată că, “pentru evitarea oricărui risc pentru companie, se vor iniția demersuri prelitigioase şi, ulterior, litigioase, împotriva tuturor persoanelor responsabile (acționari și/sau, după caz, membri ai Consiliului de Administrație)”.

Din anul 2013 până în august 2017, director general al companiei a fost Daniela Lulache. Acționarul majoritar al Nuclearelectrica este statul prin Ministerul Energiei.

În analiza Nuclearelectrica asupra raportului Curții de Conturi, se arată:
“În situația în care calculul gradului de realizare a indicatorilor de performanță s-ar face pe baza interpretării (eronate, în opinia SNN) a Curții de Conturi, potrivit căreia calculul trebuie raportat la indicatorii din Planul de administrare/Planul de management inițial, nerevizuit, ar rezultă o diferența netă estimată pentru componentă variabilă în perioada 2015 – 2017 acordată membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat în suma de aproximativ 2,1 milioane lei. Suplimentar, în urmă depunerii declarațiilor rectificative pentru această perioada ar trebui recuperate de la Bugetul General Consolidat al Statului o suma estimată de 1,6 milioane lei reprezentând contribuții sociale individuale, impozit pe venit și contribuțiile sociale ale angajatorului”.

Conform acestuia, pentru evitarea oricărui risc pentru companie, vor fi inițiate demersuri prelitigioase și, ulterior, litigioase, împotriva tuturor persoanelor responsabile (acționari și/sau, după caz, membri ai Consiliului de Administrație) care au adoptat Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor/Deciziile Consiliului de Administrație care au stat la baza actualizării indicatorilor de performanță ai administratorilor/directorilor cu contract de mandat, precum și împotriva administratorilor și directorilor Nuclearelectrica cu contract de mandat care au încasat aceste sume în perioada 2015 – 2017.

Reprezentanții companiei consideră că măsurile dispuse de Curtea de Conturi nu sunt corecte și că nu au existat abateri de la legalitate. “Prin urmare, ca nu exista un prejudiciu adus companiei care sa fie supus recuperării”.

“În eventualitatea în care se va ajunge la astfel de litigii, dată fiind și poziția SNN, se va încerca obținerea, din partea respectivelor instanțe de judecată competențe, a unei suspendări a soluționării respectivelor cereri în despăgubiri până la momentul la care instanțele de contencios administrativ investiție cu soluționarea cererilor SNN de anulare și de suspendare a deciziei, respectiv a încheierii Curții de Conturi, se vor soluționa definitiv”, se mai arată în analiza Nuclearelectrica.

Curtea de Conturi ar fi constatat “nerespectarea prevederilor legale privind fundamentarea indicatorilor din bugetele de venituri și cheltuieli precum și remunerarea membrilor conducerii SNN SA, respectiv:

*la fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli nu s-a avut in vedere nivelul indicatorilor stabiliți in corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație și a planului de management al directorilor;

*acordarea componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație și a directorului general s-a efectuat in condițiile nerealizării indicatorilor de performanta stabiliți prin planul de administrare/planul de management.

Nuclearelectrica a formulat contestație împotriva deciziei. Însă, comisia de soluționare a contestațiilor a dispus respingerea ei. Mai departe, Nuclearelectrica a dispus acțiune pentru suspendarea măsurii la Curtea de Apel București.

“Considerăm că nu există nicio abatere de la legalitate și regularitate cu privire la acordarea componenței variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație și Directorilor cu contract de mandat în sensul în care acestea au fost acordate corect și legal, cu respectarea prevederilor contractuale, deciziilor societare corporatiste interne și cadrului legal aplicabil”, consideră Nuclearelectrica.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here