Formularele 208 şi 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare, sunt modificate de ANAF

0
1304
Calculator taxe

ANAF adaptează formularele 208 şi 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, ca urmare a unor modificări legislative, precum şi din necesităţi de administrare.

În cazul formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, se propun următoarele:

– eliminarea informaţiei referitoare la perioada de deţinere a proprietăţii imobiliare întrucât, cota de impozitare aplicabilă nu mai este determinată de acest indicator;

– introducerea informaţiei referitoare la venitul impozabil, la nivelul tranzacţiei şi pe beneficiari de venit;

– completarea informaţiei privind actul notarial translativ al dreptului de proprietate, pentru toate tranzacţiile cuprinse în formular;

– introducerea informaţiei privind cota deţinută de beneficiarii de venit, din proprietatea imobiliară transferată.

Având în vedere că, în procesul de administrare, au fost identificate o serie de erori de completare a declaraţiei, erori care conduc la denaturarea informaţiilor referitoare la beneficiarii de venit, prin proiectul de ordin, se propune, totodată, raţionalizarea formularului, se anunţă într-un comunicat al Fiscului.

Modificările propuse vor permite o evidenţă clară asupra informaţiilor declarate de notarii publici, atât la nivelul tranzacţiei, cât şi pe beneficiarii de venit, şi vor conduce la diminuarea erorilor de completare a formularului.

Informaţiile din evidenţa fiscală constituită pe baza declaraţiilor informative depuse de notarii publici sunt utilizate în diverse operaţiuni de administrare, cum ar fi: verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, schimbul de informaţii cu alte instituţii, eliberarea adeverinţelor de venit, verificarea veniturilor realizate.

În cazul formularului 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, se propun următoarele:

– eliminarea informaţiilor referitoare la perioada de deţinere a proprietăţii imobiliare întrucât, cota de impozitare aplicabilă nu mai este determinată de acest indicator;

– introducerea informaţiei privind cota deţinută de beneficiarul de venit, din proprietatea imobiliară transferată;

– declararea valorii tranzacţiei înscrise în documentul de transfer, în vederea stabilirii de către organul fiscal a venitului impozabil, potrivit legii.

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a fost modificat modul de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi a impozitului pe venit datorat.

Astfel, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 de lei.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here