Fiscul va putea reţine 15% din banii recuperaţi de la datornici pentru a-şi premia angajaţii

0
1285
ANAF

Potrivit unui proiect publicat de Ministerul Finanţelor, începând cu anul 2018, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va putea reţine, ca venituri proprii o cotă de 15% din sumele recuperate, pentru a-şi putea recompensa salariaţii cu bonusuri, care să îi motiveze să crească gradul de colectare.

„Începând cu anul 2018, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, poate reţine, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie  penală care au la bază  sesizări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac”, arată proiectul.

Finanţele susţin că, întrucât creşterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizată prin creşterea presiunii fiscale asupra mediului economic şi/sau al cetăţenilor, se impune intensificarea eforturilor de creştere a gradului de colectare a sumelor la bugetul general consolidat. Astfel, pentru realizarea acestui deziderat, este necesară introducerea unui sistem de cointeresare a personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care participă la obţinerea unor rezultate performante pentru asigurarea unei creşteri semnificative şi constante a veniturilor colectate la bugetul general consolidat.

În cadrul acestei iniţiative, Finanţele iau în considerare că gradul scăzut de satisfacţie în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, dar şi nivelul de salarizare constituie un factor important în fluctuaţia mare a personalului, în mod deosebit a celui cu un nivel ridicat de competenţă profesională. Potrivit MFP, edificator în acest sens este faptul că în primele trei trimestre ale anului în curs au fost înregistrate 1.086 încetări ale raporturilor de serviciu în cadrul Agenţiei.

Astfel, proiectul propune ca veniturile proprii să se utilizeze pentru acordarea de premii personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Prin această idee, Finanţele vor creşterea gradului de implicare a personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care participă la obţinerea unor rezultate performante, pentru asigurarea unei creşteri semnificative şi constante a veniturilor colectate la bugetul general consolidat.

Sumele din care ANAF va putea păstra 15%:

 * impozite, taxe şi contribuţii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;

*  obligaţii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;

* valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

* repararea prejudiciului material şi sume confiscate prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here