Fiscul va îngheţa fondurile persoanelor fizice ori juridice sancţionate internaţional pentru spălare de bani

0
1185

Preşedintele ANAF, Mirela Călugăreanu, a emis şi supus dezbaterii publice un proiect de ordin prin care stabileşte procedura de bocare a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice, sancţionate internaţional pentru spălare de bani.

Eugen Teodorovici vine cu ideea unei noi taxe Procedura privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale defineşte activităţile desfăşurate de direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv prin direcţiile regionale vamale şi unităţile subordonate acestora, în vederea dispunerii şi aplicării măsurilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deţinute sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice sau juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, sau de revocare a măsurilor dispuse.

Potrivit acesteia, Direcţia Direcţia Generală de Informaţii Fiscale în exercitarea atribuţiilor în domeniul blocării fondurilor şi resurselor economice, desfăşoară următoarele activităţi:

  1. primeşte comunicările Oficiului pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale în domeniul blocării fondurilor şi resurselor economice, direct sau prin Preşedintele Consiliului Interinstituţional privind Implementarea Sancţiunilor Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
  2. asigură comunicarea Agenţiei cu Ministerul Afacerilor Externe, în vederea participării la şedinţele Consiliului Interinstituţional privind Implementarea Sancţiunilor Internaţionale şi, în funcţie de subiectele supuse dezbaterilor, invită alte direcţii de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În Monitorul Oficial nr.437/03.06.2019, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/30.05.2019, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale.   Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/30.05.2019 au fost aduse o serie de modificări în vederea punerii în aplicare a recomandărilor experţilor Moneyval.

Una din recomandările experţilor Moneyval prevede punerea în conformitate a legislaţiei naţionale în materia sancţiunilor internaţionale cu Rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU nr.1267(1999) şi nr.1373(2001), respectiv lărgirea competenţelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a putea îngheţa toate categoriile de fonduri şi resurse economice prevăzute în Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU nr.1373(2001).

Prin Recomandarea Specială nr. III din Raportul detaliat al României în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului adoptat de Comitetul Moneyval, se propune punerea în conformitate a legislaţiei naţionale în materia sancţiunilor intenţionale cu Rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 1267(1999) şi nr. 1373(2001), respectiv prin lărgirea competenţelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru a putea îngheţa o categorie lărgită de fonduri şi resurse economice astfel cum sunt prevăzute de Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU nr. 1373(2001).

Prin modificarea adusă O.U.G nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale se creează cadrul necesar pentru ca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să poată dispune blocarea fondurilor sau resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deţinute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate.

De asemenea, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/30.05.2019 a fost introdus un nou articol în cadrul O.U.G nr. 202/2008, respectiv art. 19 alin. (11 ), care prevede că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate dispune blocarea ”(…)inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice prevăzute la alin. (1) sau a fondurilor ori a resurselor economice deţinute sau controlate, individual sau împreună, de persoanele prevăzute la alin. (1)”, conform Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU nr. 1267(1999) şi nr.1373(2001).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here