Familiile ale căror venituri vor fi negative, respectiv cheltuielile deductibile vor depăşi veniturile într-un an, vor primi 1.600 de lei pe an pentru fiecare copil

0
1515
Familiile ale căror venituri vor fi negative, respectiv cheltuielile deductibile vor depăşi veniturile într-un an, vor primi 1.600 de lei pe an pentru fiecare copil

Absenţele nemotivate ale copiilor care merg la şcoală nu trebuie să depăşească 10% din totalul orelor de curs, ca părinţii  să primească de la stat suma de 1.600 de lei pe an, asta dacă venitul global ajustat este negativ. În cazul venitului net globat impozabil, dacă aceasta este negativ, ajutorul de la ANAF este de 1,200 de lei pe an pentru fiecare copil. „În situaţia în care venitul net anual global are o valoare pozitivă, dar se află sub valoarea plafonului neimpozabil, din impozitul pe venitul anual global se deduce suma de 1.200 lei reprezentănd sprijinul financiar acordat pentru fiecare copil”, se arată în draft.

Lista deducerilor care se aplică este:

   a) contribuţia de asigurări sociale şi contributia de asigurări sociale de sănătatedatorate şi plătite de către persoanele fizice în baza art. 148 si 170 din Codul fiscal;

b) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie

c) fonduri de pensii facultativepotrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare sau cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;

d)prime de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament;

e) asigurările obligatorii pentru casa şi masina (RCA).

f) programe educationale si recreere pentru copiii aflati in intretinere: gradinite particulare, programe tip before/after school, taxe şcolare, tabere sau excursii şcolare, cursuri: limbi straine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditatii;

g) alimentarea contului pentru educaţie permanentă, înfiinţat în baza Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale;

h) activităţi educaţionale pentru tineri/adulţi (ex. taxe şcolare, etc)

i) activitati sportive pentru adulti (ex.abonamente sala fitness, gimnastica, dans, alte activitati sportive);

j) achizitii de carti si produse de papetarie;

k) activitati culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);

l) servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice;

m)medicamente pentru boli cronice si grave;

n)întreţinere şi reparaţii gospodărie;

m) susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here