Eşti angajat şi nu ai cerut concediu? Chiar şi aşa trebuie să ţi se plătească zilele de concediu neefectuate  

0
935

Un angajat nu îşi poate pierde în mod automat dreptul dobândit la concediu anual plătit, chiar dacă nu a solicitat să-şi ia liberele, a decis marţi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Decizia se aplică atât pentru angajaţii de la stat, cât şi pentru cei de la privat.

Cu alte cuvinte, un angajator trebuie să îi plătească angajatului, la încetarea unui contract de muncă, zilele de concediu de odihnă neefectuate, dacă salariatul nu a ales să le folosească şi nu a depus o cerere de concediu.

„Curtea de Justiţie declară că dreptul Uniunii se opune ca un lucrător să îşi piardă în mod automat zilele de concediu anual plătit la care avea dreptul în temeiul dreptului Uniunii precum şi, în mod corelativ, dreptul la o indemnizaţie financiară în temeiul acestui concediu neefectuat, doar pentru faptul că nu a solicitat concediu înaintea încetării raportului de muncă (sau în perioada de referinţă)”, se arată în decizia luată astăzi de CJUE.

Aceste drepturi nu se pot stinge decât dacă lucrătorului i s-a oferit efectiv posibilitatea de către angajator, în special printr-o informare corespunzătoare din partea acestuia din urmă, de a efectua zilele de concediu în cauză în timp util, aspect care trebuie dovedit de angajator.Astfel, lucrătorul trebuie să fie considerat ca fiind partea vulnerabilă în cadrul raportului de muncă.

Aşadar, el ar putea fi descurajat să se prevaleze în mod explicit de drepturile pe care le are faţă de angajator, în condiţiile în care în special revendicarea acestora îl poate expune la măsuri adoptate de acesta din urmă de natură să afecteze raportul de muncă în detrimentul lucrătorului respectiv. În schimb, potrivit deciziei, dacă angajatorul dovedeşte că lucrătorul s-a abţinut în mod deliberat şi în deplină cunoştinţă de cauză să îşi ia concediul anual plătit după ce i s-a oferit posibilitatea să îşi exercite în mod efectiv dreptul la acest concediu, dreptul Uniunii nu se opune pierderii acestui drept şi nici, în cazul încetării raportului de muncă, lipsei corelative a unei indemnizaţii financiare pentru concediul anual plătit neefectuat.

„Astfel, orice interpretare a dispoziţiilor Uniunii care ar fi de natură să incite lucrătorul să se abţină în mod deliberat de la efectuarea concediului anual plătit în perioadele de referinţă sau de report autorizat aplicabile, pentru a-şi majora remuneraţia la încetarea raportului de muncă, ar fi incompatibilă cu obiectivele urmărite prin instituirea dreptului la concediu anual plătit. Aceste obiective ţin în special de necesitatea de a garanta lucrătorului beneficiul unui repaus efectiv, în vederea protecţiei eficiente a securităţii şi a sănătăţii sale”, mai arată CJUE. Curtea mai precizează că principiile precedente sunt valabile indiferent dacă este vorba despre un angajator public sau privat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here