După doar primele două luni, un deficit bugetar de 5,2 miliarde de lei

0
726

Guvernul a încheiat primele două luni ale acestui an cu un deficit bugetar de 5,2 miliarde lei. Ca de obicei, cele mai mari creşteri de cheltuieli au fost la salarii, bunuri şi servicii şi asistenţă socială. Cei mai mulţi bani s-au întors tot din salarii, cele mai mari creşteri de încasări venind din impozitul pe salarii şi venit şi contribuţii de asigurări.

Execuţia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuţie, s-a încheiat pe primele două luni ale anului 2019 cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51% din PIB, faţă de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,58% din PIB înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2018.

Veniturile bugetului general consolidat, sunt în sumă de 46,7 miliarde lei, reprezentând 4,6% din PIB, comparativ cu 4,5% din PIB în anul 2018. Procentual, veniturile au fost cu 10,4% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Se înregistrează creşteri faţă de primele două luni ale anului precedent în cazul încasărilor din accize (+22,2%), contribuţii de asigurări (+27%), TVA (+14,1).

Încasările din contribuţiile de asigurări au fost influenţate de creşterea efectivului de salariaţi din economie, a câştigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar şi de condiţiile legislative noi privind transferul contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA au crescut cu 14,1% faţă de realizările aceleiaşi perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 10,8 miliarde lei.

De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 11,3%. S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 25,2% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 2,4 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 51,9 miliarde lei, cu 8,6% mai mari faţă acceaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 25,2% mai mari faţă de cele realizate în primele două luni ale anului 2018, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 21,5% faţă de primele două luni ale anului precedent.

Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dar şi la bugetul de stat.

Se înregistrează de asemenea creşterea cheltuielilor cu dobânzile cu 15,7%.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 18%, fiind influenţate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creşterea nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 1,6 miliarde lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here