Donarea a 2% din impozitul pe venit pentru cauze umanitare se poate face doar după depunerea unui formular, personal, la ANAF

0
1158
Agenţia Naţională de Administrare Financiară (ANAF)

Donarea a 2% din impozitul pe venit pentru diverse cauze umanitare sau de protecția mediului se poate face doar după ce persoanele interesate completează un formular și îl depun la Fisc. Este vorba de Formularul 230. Acesta se poate depune personal la ghișeu, prin Poștă sau electronic.

Numai că organizațiile non-guvernamentale acuză Fiscul că vrea să le lase fără bani. Și asta pentru că anterior reprezentanții acestora puteau completa ei înșisi datele persoanelor care vor să doneze.

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Formularul 230 reprezintă o cerere privind alocarea sumei de 2% din impozitul pe venit.

Iată cum descrie Fiscul pe propriul site Formularul 230:

”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (OPANAF 3695/2016).

Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare direcționării sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru restituirea cheltuielilor efectuate de persoanele fizice cu bursele private”.

Dacă numai cel care deține banii ( titularul , sau să acorde împuternicire notarială ) trebuie să depună Formularul, acest lucru va descuraja foarte multă lume să mai aloce procentul de 2% pentru cauze.

Mai departe, acest lucru înseamnă finanțări mai mici pentru ONG-uri, dar alte efecte negative.

De regulă voluntarii strâng aceste formulare, procesează datele și le înregistrează la Fisc. Noua procedură este greoaie.

Problemele cu Formularul 230 vin după o lună de scandaluri legate de Declarația 600. Autoritățile au recunoscut ulterior că este o problemă cu acesta și au anunțat că perioada de depunere va fi prelungită de la 31 ianuarie la 1 martie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here