Declaraţia Unică trebuie depusă de un milion de oameni

0
1379

Ministerul Finanţelor a publicat în dezbatere publică proiectul Ordonanţei care aduce modificări Codului Fiscal pentru cuprinderea reglementărilor privind depunerea Declaraţiei Unice, document care aduce o serie de completări declaraţiilor făcute până acum de premierul Vasilica Dăncilă şi de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice ar trebui depusă de mai mult de 1 milion de persoane, având în vedere că, pentru a rămâne asigurat în sistemul de sănătate, multe persoane fizice îl vor completa, chiar dacă nu se încadrează în plafonul stabilit de Ministerul Finanţelor.

Plafonul este de 12 salarii minime brute pe economie, adică 22.800 lei pe an, pentru care se datorează asigurări sociale de 25% şi pentru sănătate de 10%. Acesta se majorează sau se micşorează în funcţie de evoluţia salariului minim pe economie din anul pentru care se depune Declaraţia unică.

Declaraţia Unică vizează persoanele care obţin venituri din:
* activităţi independente,
*din cedarea folosinţei bunurilor – altele decât arenda,
*din investiţii,
* din activităţi agricole,
*silvicultură şi piscicultură,
*premii şi din jocuri de noroc,
*venituri obţinute în străinătate şi alte venituri.

Formularul comasează formularele:
*D200 – veniturile realizate din România,
*D201 – veniturile realizate din străinătate,
*D220 – venitul estimat/norma de venit,
*D221 – norme de venit – agricultură,
*D600 – venitul bază pentru CAS,
*D604 – stabilire CASS persoane fără venit,
*D605 – stopare CASS persoane fără venit.

Autorităţile anunţă că, în acest an, depunerea formularului se mai poate face şi în format pe hârtie, dar din 2019 acesta va putea fi depus doar online.

În acest an, Declaraţia se depune până la data de 15 iulie, urmând ca plata să se facă până la data de 31 martie 2019. Din 2019, Declaraţia se va depune până la 15 martie inclusiv, pentru veniturile estimate a se realiza în 2019, plata urmând să fie efectuată până la data de 15 martie a anului 2020.

În cazul în care începerea activităţii se face după data de 15 iulie 2018, respectiv 15 martie 2019, Declaraţia unică se depune în termen de 30 de zile de la începerea activităţii.

În cazul încetării activităţii sau a suspendării temporare a acesteia, persoana fizică va înştiinţa organele fiscale pentru stoparea obligaţiilor de plată. „Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, cele care intră în suspendare temporară a activităţii, îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal în plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale”.

Proiectul aduce noutăţi şi în privinţa plăţii, respectiv a reţinerii la sursă a contribuţiilor. Astfel, în cazul persoanelor care obţin venituri din drepturi de autor ori şi-au dat terenul în arendă, depunerea declaraţiei unice nu este obligatorie, impozitul pe venit şi contribuţiile pentru pensii şi pentru sănătate urmând să fie reţinute de plătitorul de venituri, cel care va trebui să completeze şi să depună formularul 112. În cazul drepturilor de autor, din venitul brut se scad cheltuielile forfetare de 40%, apoi impozitul pe venit de 10% şi se aplică procentele pentru contribuţii.

Declaraţia unică va fi depusă de persoana care obţine venituri din drepturi de autor doar în cazul în care aceasta are mai multe contracte pe drepturi de autor. “Mecanismul reţinerii la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puţin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară, contribuabilul are obligaţia depunerii Declaraţiei unice la termenele şi în condiţiile stabilite”, se arată în proiectul de ordonanţă.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here