Declaraţia Unică este…unică: Zeci de mii de persoane care au trimis deja Formularul 600, puşi pe drumuri pentru reluarea procedurii de completare şi depunere a noii Declaraţii Unice

0
1280

Noul mecanism de stabilire, declarare şi achitare a contribuţiilor la sănătate şi pensii va pune din nou pe drumuri cele 30.000 de persoane care au depus Formularul 600 în termenul legal, respectiv până la 31 ianuarie, a spus Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România.

Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România, a declarat: “Contribuabilii care au completat şi depus Declaratia 600 pentru anul 2018 pentru stabilirea CAS si CASS datorată până la termenul legal de 31 ianuarie (aprox. 30.000) sunt în situaţia reluării procedurii de completare şi depunere a noii Declaraţii unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, efortul lor administrativ fiind dublu”.

Potrivit acestuia, conţinutul Declaraţiei unice este destul de complex, iar termenul maxim până la care poate fi depus este foarte scurt, impunându-se ca ANAF să organizeze campanii de informare a cetăţenilor.

“Noul mecanism propus nu este simplu şi necesită efort. Creşte responsabilitatea contribuabilului, care singur trebuie să calculeze, să raporteze şi să plătească impozitul şi contributiile, cu mici excepţii, trecându-se de la sistemul de stabilire a sumelor de plată de catre ANAF, prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice are un conţinut complex (are 4 file, cu secţiuni şi subsecţiuni). Termenul pentru definitivarea anului fiscal 2017 şi estimarea pentru 2018 este foarte scurt (sub 3 luni – până la data de 15 iulie 2018, în condiţiile în care actul normativ încă nu este în vigoare)”, a spus Jianu în cadrul unei conferinţe de presă, subliniind că ANAF nu a finalizat nici măcar regularizările de CASS pentru anii 2013-2017 şi cele de CAS pentru anii 2016-2017.

“Pentru implementarea noului mecanism în bune condiţii, CNIPMMR susţine necesitatea adoptării din timp a unor măsuri corespunzătoare administrative, organizatorice şi derularea de campanii de informare, astfel încât să fie asigurată efectiv asistenţa în vederea completării şi/sau depunerii declaraţiei unice şi posibilitatea transmiterii declaraţiei organului fiscal central competent, prin mijloace electronice deţinute de organul fiscal local, inclusiv aplicarea instrumentelor din Legea nr. 270/2017 a prevenirii (verificarea de către ANAF a declaraţiilor şi notificarea neconformităţilor, cu acordarea unui termen de maxim 90 de zile de remediere, măcar în primii 3 ani de aplicare a noului mecanism)Ţ, a precizat Jianu.

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice ar trebui depusă de mai mult de 1 milion de persoane, având în vedere că, pentru a rămâne asigurat în sistemul de sănătate, multe persoane fizice îl vor completa, chiar dacă nu se încadrează în plafonul stabilit de Ministerul Finanţelor.

Plafonul este de 12 salarii minime brute pe economie, adică 22.800 lei pe an, pentru care se datorează asigurări sociale de 25% şi pentru sănătate de 10%. Acesta se majorează sau se micşorează în funcţie de evoluţia salariului minim pe economie din anul pentru care se depune Declaraţia unică.

Declaraţia unică vizează persoanele care obţin venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor – altele decât arenda -, din investiţii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, premii şi din jocuri de noroc, venituri obţinute în străinătate şi alte venituri.

Formularul comasează formularele D200 – veniturile realizate din România, D201 – veniturile realizate din străinătate, D220 – venitul estimat/norma de venit, D221 – norme de venit – agricultură, D600 – venitul bază pentru CAS, D604 – stabilire CASS persoane fără venit, D605 – stopare CASS persoane fără venit. Autorităţile anunţă că, în acest an, depunerea formularului se mai poate face şi în format pe hârtie, dar din 2019 acesta va putea fi depus doar online.

În acest an, Declaraţia se depune până la data de 15 iulie, urmând ca plata să se facă până la data de 31 martie 2019.

Din 2019, Declaraţia se va depune până la 15 martie inclusiv, pentru veniturile estimate a se realiza în 2019, plata urmând să fie efectuată până la data de 15 martie a anului 2020.

În cazul încetării activităţii sau a suspendării temporare a acesteia, persoana fizică va înştiinţa organele fiscale pentru stoparea obligaţiilor de plată.

„Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, cele care intră în suspendare temporară a activităţii, îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal în plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale”.

Proiectul aduce noutăţi şi în privinţa plăţii, respectiv a reţinerii la sursă a contribuţiilor. Astfel, în cazul persoanelor care obţin venituri din drepturi de autor ori şi-au dat terenul în arendă, depunerea declaraţiei unice nu este obligatorie, impozitul pe venit şi contribuţiile pentru pensii şi pentru sănătate urmând să fie reţinute de plătitorul de venituri, cel care va trebui să completeze şi să depună formularul 112.

În cazul drepturilor de autor, din venitul brut se scad cheltuielile forfetare de 40%, apoi impozitul pe venit de 10% şi se aplică procentele pentru contribuţii.

Declaraţia unică va fi depusă de persoana care obţine venituri din drepturi de autor doar în cazul în care aceasta are mai multe contracte pe drepturi de autor.

“Mecanismul reţinerii la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puţin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară, contribuabilul are obligaţia depunerii Declaraţiei unice la termenele şi în condiţiile stabilite”, se arată în priectul de ordonanţă.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here