De ce și-ar face Nordis zeci de firme cu cifre care mai de care mai modeste?

2
2505

Prima parte a interviului o puteți regăsi AICI

Episodul II – Cum se pregătește grupul Nordis să dea „lovitura” clienților săi

Reporter Sfin: Se pare că Nordis nu pierde nicio oportunitate de a investi în imaginea sa și spun acest lucru având în vedere că există chiar și o fundație în cadrul grupului Nordis, după cum ați menționat mai sus.

Dr. Kristine Bago: Da, cu toții știm ce înseamnă o acțiune CSR și ce capital de imagine poate aduce. De multe ori, costul cu acțiunea CSR în sine este mult mai mic în raport cu beneficiile rezultate din aceasta, având în vedere capitalul de imagine obținut.

Reporter Sfin: Un subiect pe care Nordis Group s-a concentrat foarte mult lately… Chiar mai mult decât pe finalizarea propriilor proiecte, după cum am putut vedea mai sus, chiar în tabelul prezentat de dvs. cu rank-ul companiilor din Grupul Nordis, conform site-ului Risco.ro, în Top Firme 2020.

Dr. Kristine Bago: Da, după cum se poate observa și în tabel, cel mai „bun” rezultat este înregistrat de compania „fanion” din Grup – Nordis Management SRL care ocupă DOAR Locul 64 și o cotă de piață de 0.24% – o poziție modestă, în opinia mea, raportat la „laudele” proprii ale grupului Nordis. („cea mai profitabilă investiție imobiliară” etc.)

Reporter Sfin: Dar ce înseamnă SRL fără personalitate juridică, „clonă”, cum ați spus dvs.?

Dr. Kristine Bago: Cu excepția societăților non-profit, (Fundația Nordis & Asociația de Proprietari Nordis Residence Herăstrău) Nordis Group și-a constituit și două societăți de acest tip – un aspect destul de hilar, din următorul punct de vedere:

 1. Precum se poate observa în primul tabel în care sunt menționate toate companiile din cadrul Grupului și în care sunt analizate din punct de vedere financiar SRL-urile, toate companiile din Grup sunt înregistrate la următoarea adresă: *Sediul firmelor: Aleea Alexandru 21         Et:2      camera 5   Bucureşti   sect 1

  Dacă intrăm pe Google Maps la această adresă, ni se returnează următoarea imagine:

  Reporter Sfin: Iată exact ce vorbeam la începutul acestui interviu vizavi de „țepele” din imobiliare și faptul că, în majoritatea cazurilor, acest tip de „dezvoltatori”, apar în fața posibililor clienți cu reprezentanți îmbrăcați foarte elegant – la costum, coborând dintr-un Rolls-Royce sau altă mașină de lux…

  Dr. Kristine Bago: Din păcate pentru consumatori, doar pentru a epata sau pentru a crea o imagine falsă asupra nivelului de wealth al companiei.

  Reporter Sfin: Adică, cu alte cuvinte, doar pentru a atrage clienții…

  2. Definiția unei SRL fără personalitate juridică este următoarea:

  O societate dobândește personalitate juridică de la data înmatriculării în Registrul Comerţului. Potrivit art. 2 din Legea Societăților Comerciale, respectiv Legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, spune că dacă prin lege nu se prevede altfel, societățile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme:

  • societate în nume colectiv
  • societate în comandită simplă
  • societate pe acţiuni
  • societate în comandită pe acţiuni
  • societate cu răspundere limitată. (SRL)

  NU au personalitate juridică:

  • Persoana fizică autorizată
  • Întreprinderile individuale
  • Întreprinderile familiale
  • Sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi.

  În cadrul asocierilor fără personalitate juridică, asociații au obligația ca la începutul activității să încheie contracte în formă scrisă care să conțină:

  • asociații (părțile contractante)
  • obiectul de activitate al entității
  • sediul asociației
  • aportul adus de asociați (contribuția în bunuri și drepturi)
  • cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuţiei fiecăruia;
  • nominalizarea asociatului care să corespundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice

  Având în vedere posibilitățile stipulate mai sus vizavi de opțiunile privind constituirea unui SRL fără personalitate juridică, varianta cea mai probabilă în cazul Nordis Group este cea privind „Sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi”.

  Reporter Sfin: Ce înseamnă sediu secundar?

  Dr. Kristine Bago: Definiție punct de lucru – sediu secundar conform art. 85, alin. 3 și 4 din Codul de Procedură Fiscală:

  => prin sediu secundar se înțelege un loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea contribuabilului/plătitorului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit și altele asemenea;

  => prin sediu secundar se înțelege și un șantier de construcții, un proiect de construcție, ansamblu sau montaj ori activități de supervizare legate de acestea, numai dacă șantierul, proiectul sau activitățile durează mai mult de 6 luni. Sunt sedii secundare sediile permanente definite potrivit Codului Fiscal.

  Sediile secundare – agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii – sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se menţionează numai în cadrul înmatriculării societăţii în registrul comerţului de la sediul principal (art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile).

  Iar acest aspect este confirmat și dacă facem un search la RECOM cu titlu informativ:

  Documentul complet: AICI.

  Primul sediu secundar al SRL-ului Nordis Best Construct este chiar la adresa SRL-ului „clonă”, fără personalitate juridică (ultima linie din tabelul alcătuit de mine cu analiza companiilor din Grupul Nordis, având adresa notată la începutul tabelului – Str. Banul Antonache, nr. 40-44)

  Ceea ce nu constituie niciun aspect hilar, până când corelăm această informație cu următorul fapt:

  Pentru niciun alt punct de lucru/sediu secundar menționat în Rapoartele ONRC privind această companie (Nordis Best Construct SRL), dar nici vizavi de compania-fanion a grupului (Nordis Management SRL) nu sunt constituite SRL-uri fără personalitate jurdică.

  Reporter Sfin: Atunci care este scopul acestor SRL-uri fără personalitate juridică?

  Dr. Kristine Bago: Avantajul principal de care societatea beneficiază prin înregistrarea sediilor secundare, este acela că, prin prezența acesteia în diferite alte locații, societatea poate accesa și alte piețe în afara celei în care își are sediul social, atât la nivel național, cât și internațional.

  De asemenea, daca un sediu secundar funcționează cu un număr mai mare de cinci angajați, este necesară înregistrarea acestuia, nu numai la Administrația Financiară din sectorul sau localitatea în care societatea își are înregistrat sediul social, ci și la Administrația Financiară pe raza căreia se află înregistrat sediul secundar, urmând a-i fi atribuit un Cod Unic de înregistrare distinct.

  Astfel, aceste tipuri de SRL-uri se înființează luând în calcul numărul de salariați care vor desfășura activitatea, mai mulți sau mai puțini de cinci, întrucât aspectectele contabile se desfășoară diferențiat pentru cele două situații.

  Reporter Sfin: Cu alte cuvinte, exact cazul nostru – SRL cu CUI distinct, ce figurează ca și punct de lucru/sediu secundar în informațiile companiei principale, probabil în temeiul legal pe care l-ați menționat mai sus: depășirea nr. de salariați.

  Dr. Kristine Bago: Mă bucur că ați folosit adverbul „probabil”. „Probabil” este folosit atunci când crezi că ceva se va întâmpla sau se va dovedi a fi adevărat, dar nu ești suficient de sigur pentru a spune că se va întâmpla cu siguranță. Depășirea nr. de salariați nu este un aspect ce nu poate fi controlat, în cazurile în care se urmăresc alte scopuri/interese.

  Reporter Sfin: Evident, poți să îți angajezi câți oameni vrei – nu te oprește nimeni. Dar ce interese se pot urmări prin această schemă?

  Dr. Kristine Bago: O sucursală/un sediu-secundar al unei societăți-mamă, lipsit de personalitate juridică proprie, beneficiază totuși de un capital ce îi este afectat în întregime de către societatea-mamă și posedă o anumită autonomie juridică și economică față de această societate.

  Deși nu are un patrimoniu propriu, beneficiază totuși de un capital propriu, o masă de bunuri care îi este afectată în întregime. Ea poate efectua acte juridice numai pe seama societății-mamă.

  Reporter Sfin: Mai clar de atât nici că se putea – capitalul unei sucursale/sediu secundar provine, evident, de la societatea-mamă.

  Dr. Kristine Bago: Ecuația arată în felul următor:

  Cash Out = Societatea Mamă ->Transfer Capital –> Sediu Secundar

  Apariția acestor sedii secundare fără personalitate juridică, având în vedere ca Best Construct SRL mai deține încă cinci puncte de lucru – pentru care nu s-au constituit sedii secundare, natura activității societății-mamă (conform cod CAEN – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – nu vorbim, de exemplu de o companie de servicii financiare unde activează 400 de angajați zilnic de la birou). Vorbim de o societate-mamă care construiește clădiri, iar personalul administrativ (de birou) nu poate, în opinia mea, constitui o activitate atât de mare încât să constituie nevoia întocmirii unui sediu secundar în acest sens.

  Reporter Sfin: Deci care variantă este cea plauzibilă?

  Dr. Kristine Bago: Chiar dacă are partea ei de necunoscut, ecuația este întotdeauna răspunsul la o problemă. Urmărind raționamentul ecuației de mai sus, se poate spune că un motiv plauzibil este o ieșire de cash din SRL-ul mamă.

  Reporter Sfin: Dar despre acționariatul acestei companii-mamă (Best Construct SRL) ce ne puteți spune?

  Dr. Kristine Bago: Conform ONRC, din acționariat fac parte următorii:

  Acționari:

  • dl Emanuel Poștoacă (50%)
  • dl Vladimir Ciorbă (50%)

  Capital social – 1.000 lei

  Administrator – dl Vladimir Ciorbă

  Reporter Sfin: Eu tot nu reușesc să înțeleg acest aspect al capitalului de 1,000 lei în condițiile luxuriante din paradisul Nordis… Dar de ce ar dori acționarii Nordis ieșirea de cash/capital – transferul acestuia?

  Dr. Kristine Bago: Desigur că motivul îl cunosc doar dânșii, dar aș lega acest aspect de următoarele:

  • nemulțumirea clienților Nordis și semnul de întrebare pe care marea majoritate o au asupra veridicității informațiilor expuse de acest grup, dar și asupra transformării proiectelor derulate în realitate – precum ați putut sesiza la partea de due diligence efectuată la începutul interviului
  • surpriza vizavi de capitalul companiei-fanion: Nordis Management SRL

  Dacă facem search la RECOM vizavi de această companie, structura acționariatului devine interesantă:

  Nordis Management SRL

  Acționari

  • Mapp Development SRL (46%)
  • dl Vladimir Ciorbă (46%)
  • dl Alexandru Mihai (8%)

  Capital social – 57,000 lei

  Administrator – dl Emanuel Poștoacă

Documentul complet: AICI.

Reporter Sfin: Chiar dacă în cazul acestei firme capitalul social este mai mare, tot nu cred că acesta poate face compania solvabilă în ipoteza în care aceasta nu va putea finaliza, precum în celelalte cazuri, proiectele aflate în desfășurare.

Dr. Kristine Bago: Corect. Nici această companie nu este solvabilă/bancabilă.

Reporter Sfin: La ce v-ați referit când ați spus „surpiză”?

Dr. Kristine Bago: După cum probabil ați observat, în structura acționariatului se află și o persoană juridică – Mapp Development SRL, aspect absolut normal de altfel, cu toate că marea majoritate știe cine sunt fondatorii grupului Nordis – dl Poștoacă și dl Ciorbă.

Reporter Sfin: Dar dl Poștoacă nu apare ca și acționar în această companie – doar în calitate de administrator.

Dr. Kristine Bago: Direct. Dar indirect, el este acționarul majoritar al companiei Mapp Development SRL, conform datelor furnizate de ONRC, alături de alți membri ai familiei sale.

Mapp Development SRL

Anul înființării – 2020

Acționari

 • dl Emanuel Poștoacă (67%)
 • dl Daniel Penciuc (11%)
 • dl Florin Poștoacă (11%)
 • dl Nicolae Poștoacă (11%)

Capital social – 1,000 LEI

Administrator

 • dl Emanuel Poștoacă

Reporter Sfin: Un aspect totuși rămâne constant… capitalul social de 1,000 lei…

Documentul complet: AICI.

Reporter Sfin: Bănuiesc că anterior anului 2020, dl Poștoacă a fost, probabil, în structura acționariatului direct…

Dr. Kristine Bago: Cel mai probabil.

Reporter Sfin: Dar ce rost are această firmă? Cu ce scop a fost creată?

Dr. Kristine Bago: Cu siguranță viitorul apropiat ne va da răspunsul… Pănă atunci, pot face propriile assumptions based on above, dar și pe baza faptului că această firmă nu și-a „demonstrat” încă scopul real… Nu a depus situațiile financiare nici pentru anul 2020, nici pentru anul 2021, deși are același cod CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară – ca și compania fanion a grupului – Nordis Management SRL.

Deci, având în vedere că această firmă nu desfășoară nicio activitate, transferul capitalului din firma inițială – Nordis Management SRL, rămâne singura opțiune plauzibilă pentru constituirea lui Mapp Development SRL.

Reporter Sfin: Dar acest lucru se putea realiza și direct, nu? Ca și acționar – persoană fizică, adevărat?

Dr. Kristine Bago: Corect.

Reporter Sfin: Atunci de ce s-a optat pentru această opțiune?

Dr. Kristine Bago: Nu sunt puține cazurile în care se optează pentru transferul activelor valoroase, a cash-ului, în principal – a capitalului, în noi shells de acest tip.

Reporter Sfin: Acum înțeleg corelația dvs. între nemulțumirea clienților vizavi de promisiunile făcute și neonorate de grupul Nordis, analiza financiară a companiilor Nordis ce atestă insolvabilitatea, dar și faptul că firmele nu sunt bancabile, mișcările incerte din structura acționariatului recent, dar și constituirea de SRL-uri „clonă” fără personalitate juridică tot pentru un eventual transfer al capitalului…

Dr. Kristine Bago: Iar toate acestea sunt, dacă mă întrebați pe mine, posibile ingrediente ale unei scheme Ponzi.

Reporter Sfin: Dar ce înseamnă o schemă Ponzi?

Dr. Kristine Bago: O schemă Ponzi este o operațiune investițională frauduloasă ce implică plata unor profituri deosebit de mari unor investitori de pe urma unor fonduri investite de alte persoane și nu de pe urma veniturilor pe care afacerea le-a generat în realitate.

Și care se termină, de obicei, cu o insolvență răsunătoare…

2 COMENTARII

 1. BAGO, bag-o si tu mai pe romana, mai pe dovezi, ca de ‘assumptions’ suntem satui. Nu de alta, dar ma intreb daca nu cumva ai ceva personal cu vreun amorez din domnii la costum:)) stii ce zic

 2. Buna ziua,

  Dovezile sunt prezente in articol sub forma documentelor publice furnizate de instituții ale statului, precum ONRC.

  Dacă nu le puteți vedea cu ochii, va sugerez sa încercați și cu un ajutor – sub forma de ochelari.

  Idem pentru IQ și nivelul de înțelegere al textului – cu o carte, doua… noua, toate se rezolva.

  Succes!

Dă-i un răspuns lui Ionutz Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here