Dacă se depune un plan de restructurare, datoriile către stat pot fi plătite eşalonat. Aceste facilităţi fiscale sunt valabile doar pentru firme

0
1180

Ministerul Finanţelor a supus dezbaterii publice un proiect de act normativ care propune o serie de facilităţi fiscale pentru firmele aflate în dificultate financiară care nu şi-au plătit la timp datoriile către stat.

Potrivit acestuia, măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

a) înlesniri la plata obligaţiilor bugetare;

b) conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare, în condiţiile reglementate la art. 264 din Codul de procedură fiscală;

c) stingerea obligaţiilor bugetare prin darea în plată a unor active ale debitorului, potrivit procedurii reglementate la art. 263 din Codul de procedură fiscală.

d) anularea unor obligaţii bugetare principale în proporţie de 30%, 40% sau 50%, după caz,  din totalul acestora  şi care nu poate avea ca obiect obligaţii bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.

Firmele aflate în dificultate financiară generată de disfuncţionalităţi structurale şi care nu poate accesa eşalonarea la plată în condiţiile Codului de procedură fiscală şi doreşte restructurarea obligaţiilor bugetare va notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa şi se va  adresa unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare.(de ex. expert ANEVAR) pentru contribuabilul în cauză similar planului de reorganizare în cazul insolvenţei, şi a testului creditorului privat prudent.

Sunt stabilite condiţii privind plata obligaţiilor bugetare restante, astfel:  

  • în primul an al înlesnirii debitorul trebuie să achite obligaţiile bugetare cu termene de plată în anul 2019.
  • în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite cel puţin 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată;
  • din al treilea an şi până la finalizarea înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, proporţional cu anii pentru care a fost acordată înlesnirea la plată.
  • plata, în două rate egale, până la datele de 30 noiembrie 2019 şi 30 iunie 2020 a 15% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată dacă debitorii au inclusă în planul de restructurare şi măsura de anulare a 40% din totalul obligaţiilor bugetare principale.
  • plata până data de 30 noiembrie 2019 a 15% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată dacă debitorii au inclusă în planul de restructurare şi măsura de anulare a 50% din totalul obligaţiilor bugetare principale.

De asemenea, pe perioada derularii planului de restructurare, organul fiscal central instituie un regim de supraveghere a debitorului cu privire la respectarea măsurilor incluse în acesta.

Pe de altă parte sunt reglementate o serie de drepturi şi obligaţii atât pentru debitor cât şi pentru persoanele care efectuează supravegherea ori organul fiscal. De asemenea organul fiscal va avea obligaţia de a solicita deschiderea procedurii insolvenţei, în formă simplificată, în următoarele situaţii:

* în cazul în care planul de restructurare eşuează şi debitorul îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 pentru deschiderea procedurii insolvenţei;

* în cazul în care debitorul nu depune cererea de restructurare în termenul de 6 luni şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 pentru deschiderea procedurii insolvenţei;

* în cazul în care organul fiscal respinge cererea de restructurare, nu emite acordul de principiu şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

Este de precizat că la sfârşitul anului 2018, la nivelul ANAF existau 251.000 persoane juridice de drept public sau privat, care nu se aflau în insolvenţă/reorganizare/ faliment/dizolvare şi de asemenea nu erau  beneficiari ai unei eşalonări la plată şi care au aproximativ 500.000 de salariaţi.

Persoanele juridice, de drept public sau privat, care nu se aflau în insolvenţă/reorganizare/faliment/dizolvare şi de asemenea nu erau  beneficiari ai unei eşalonări la plată datorau aproximativ 29.657 milioane lei.

Aceşti contribuabili, până la data de 30 aprilie 2019 au achitat, prin una din modalităţile prevăzute de Codul de procedură fiscală  o sumă de aproximativ 554 milioane lei, adică aproximativ 2% din totalul creanţelor bugetare restante la 31 decembrie 2018, ce aparţineau acestor debitori.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here