Zeci de mii de PFA amenințate cu închiderea, dacă nu se conformează legii până pe 17 ianuarie 2019

0
699

Zeci de mii de persoane fizice autorizate (PFA), înființate înainte de data de 17 ianuarie 2018, riscă să fie radiate, dacă nu își reduc la cel mult 5 numărul de clase de activităţi prevăzute de codul CAEN, până la termenul de 17 ianuarie 2019, prevăzut de o lege intrată în vigoare în 2018.

Registrul Comerțului a avertizat că la data de 17 ianuarie 2019 expiră perioada de 2 ani pe care persoanele fizice autorizate (PFA) şi întreprinderile individuale (II) o au la dispoziţie pentru a solicita oficiului registrului comerţului din raza sediului profesional înregistrarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate.

Reducerea numărului claselor de activități CAEN este obligatorie ca urmare a intrării în vigoare aLegii nr. 128/2016 ptr. aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Potrvit legii, “PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”, în timp ce “întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”.

Începând cu data de 19 martie 2019, Oficiul Registrului Comerţului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de activităţi incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de legislaţia în vigoare.

Zeci de mii de PFA și II, care fuseseră înființate înainte de 17 ianuarie 2018, au mai mult de 5 clase CAEN, respctiv, 10 clase CAEN şi riscă să fie radiate dacă până pe 17 ianuarie 2019 nu se conformează acestor limite.

Antreprenorii care sunt în această situație și care nu vor să renunțe la anumte activități pot trece pe societate cu răspundere limitată (SRL), ca formă de organizare.

Câteva prevederi ale Legii 182/2016 privind PFA și II:

*PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

*PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.

*Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

*Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here