Dacă folosesc cânepă, lână sau bumbac, cei care îşi izolează termic locuinţa pot primi 40.000 de lei de la stat

0
1953

Persoanele fizice care vor să-şi izoleze termic locuinţa pot beneficia de finanţare nerambursabilă acordată de stat prin Programul Casa Verde Plus, atât pentru casele aflate în construire, cât şi pentru cele deja existente, dar numai dacă locuinţele au cel mult parter şi două etaje şi folosesc materiale de izolaţie de origine organic-naturală. Sesiunea de înscriere va fi anunţată de AFM cu 30 de zile înainte de deschidere.

Prin Programul Casa verde Plus, statul vrea să încurajeze folosirea materialelor izolatoare organic-naturale pentru a reduce consumul energetic al clădirilor, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea mediului.   Potrivit definiţiei din Ghidul persoanelor fizice, materiale de izolaţie de origine organic-naturală sunt „cânepă, lână, bumbac – denim reciclat, plută, celuloză din materiale reciclate şi alte materiale de origine organic-naturală similare agrementate tehnic”.

„Finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficienţă energetică în valoare de maximum 40.000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120 lei/mp izolat şi finisat, pentru izolarea locuinţelor aflate în faza de construcţie şi pentru izolarea locuinţelor existente”, se arată pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Potrivit Ghidului de finanţare a programului, solicitantul poate beneficia de o singură primă de eficienţă energetică.   Procentul finanţării poate fi până la 100% însă nu va putea depăşi valoarea de maximum 40.000 lei, eventualele diferenţe până la acoperirea integrală a costurilor pentru componentele vizate, precum şi cheltuielile neeligibile urmând să fie suportate de către beneficiar din surse proprii.

În ce priveşte cheltuielile eligibile acestea cuprind achiziţia de produse şi servicii, lucrările necesare implementării proiectului, plus taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

 „Cheltuielile eligibile sunt:

*achiziţia de materiale specificate în ghid şi utilizate pentru izolarea şi finisarea locuinţelor aflate în faza de construcţie sau renovarea locuinţelor existente, inclusiv TVA aferentă;

*servicii manoperă, inclusiv TVA aferentă (profitul, cheltuielile indirecte şi TVA aferentă acestora nu sunt eligibile);

*serviciile de proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic în procent maxim de 5% din investiţia de bază, numai pentru proiectele care presupun izolarea unei locuinţe existente”, precizează AFM, care va anunţa  sesiunea de înscriere cu 30 de zile înainte de deschidere.

Pentru a se putea înscrie în program, persoanele fizice trebuie să aibă domiciliul stabil în România, să fie titularul autorizaţiei de construire a casei pentru care solicită finanţarea sau să deţină autorizaţia de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietăţii terenului, pentru construirea clădirii.

Alte condiţii impuse privesc inexistenţa vreunui litigiu sau revendicări ori exproprieri a construcţiei şi terenului; plata la zi a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetele locale; beneficiarul să nu fi fost, anterior începerii proiectului; condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului.

„Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente – locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz”, se arată în document.

Pentru locuinţele aflate în construcţie este nevoie de prezentarea unui proiect semnat de un arhitect care să arate explicit ce termosistem a fost folosit.    Aceleaşi reguli sunt valabile şi pentru locuinţele ce vor fi renovate, însă în proiectul tehnic va trebui să fie menţionată şi suprafaţa utilă a casei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here