Curtea de Conturi: cât mai multe persoane active, scutite de la plata contribuţiei la sănătate, trebuie să o achite. Avem 17,24 milioane de asigurați dar doar o treime contributori

0
2182
Curtea de Conturi

În următorii ani, cât mai multe persoane active care acum sunt scutite de la plata contribuţiei la sănătate trebuie să o plătească, atenţionează Curtea de Conturi în cel mai recent raport de audit la CNAS.

Aproximativ 17,24 milioane de persoane sunt asigurate la sănătate, însă doar aproximativ jumătate dintre acestea contribuie. Printre cei care nu contribuie la sănătate se numără copiii, tinerii cu vârste până la 26 de ani care sunt elevi sau studenţi şi care nu realizează venituri din muncă, coasiguraţii.

Scutiți prin efectul legii

Chiar dacă aproape întreaga populaţie a României este beneficiară a serviciilor de asistenţă medicală, o parte dintre români nu achită contribuţii la asigurările sociale de sănătate, fiind scutiţi de plată prin efectul legii. Printre ei se numără copiii, şomerii, unele categorii de pensionari, deţinuţii, personalul monahal, persoane cu handicap care nu realizează venituri, se arată în cel mai recent al Curţii de Conturi la CNAS.

Principalele venituri publice destinate sănătăţii sunt contribuţiile de asigurări plătite de angajatori şi angajaţi, anumite categorii de pensionari şi persoane fizice autorizate. În anul 2015, din totalul celor peste 17 milioane de asiguraţi la sănătate, mai mult de jumătate sunt şi contribuabili, procentul fiind semnificativ ameliorat comparativ cu anii precedenţi: în anul 2008, peste 60% dintre asiguraţi nu plăteau contribuţii pentru sănătate, se precizează în raportul Curţii de Conturi.

Venituri mai mari la Fondul de Asigurări Sociale

Menţinerea unui nivel ridicat de sănătate a populaţiei echivalează cu necesitatea obţinerii unor venituri mai mari la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate care să asigure acordarea de servicii medicale populaţiei şi totodată să acopere deficitele create la nivelul acestuia. Având în vedere că întreaga populaţie consumă servicii medicale finanţate din surse publice, una dintre marile provocări ale autorităţilor în următorii ani este să reducă pe cât posibil numărul celor activi, dar necontribuabili, transformându-i în plătitori de contribuţii la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, şi alte bugete publice, atrage atenţia Curtea de Conturi.

Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este un fond constituit din contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate suportată de asiguraţi, de persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat, din subvenţii/transferuri de la bugetul de stat, precum şi din alte surse – donaţii, sponsorizări, dobânzi. Cea mai mare parte a veniturilor Fondului e constituită din contribuţiile angajatorilor şi asiguraţilor la sănătate.

8,67 de milioane de persoane

În anul 2015, în jur de 8,67 milioane de persoane au virat CASS la fondul naţional unic de asigurări de sănătate (FNUASS) din care e finanţat sistemul sanitar. Cei mai mulţi dintre ei sunt salariaţi, pensionari cu pensii cărora li se reţine CASS, liber profesionişti, dar şi persoane care plătesc CASS la salariul minim brut pe ţară, potrivit informaţiilor comunicate de CNAS pentru publicaţia noastră.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here