Crește deficitul bugetar: Aproape șapte miliarde de lei, respectiv 0,81% din PIB, în primele nouă luni ale anului

0
1446
România a încheiat 2016 cu un deficit bugetar de 2,6% din PIB, sub nivelul programat.

Execuția bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 6,8 miliarde de lei, respectiv 0,81% din PIB, față de deficitul de 3,7 miliarde de lei, respectiv 0,49% din PIB, consemnat în perioada similară a anului 2016, informează Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

În intervalul ianuarie-august 2017, deficitul s-a situat la 6,5 miliarde lei, adică 0,78% din PIB, comparativ cu 3,1 miliarde lei (0,41% din PIB) deficit înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 180,4 miliarde lei, reprezentând 21,6% din PIB, au fost cu 8,8% mai mari în perioada ianuarie — septembrie 2017, în termeni nominali, față de același interval de timp din 2016. S-au înregistrat creșteri față de anul trecut la încasările din contribuțiile sociale (+16,1%), din impozitul pe salarii și venit (+9,1%) și din veniturile nefiscale (+17,4%).

Încasările din impozite și taxe pe proprietate au scăzut cu 12,1% față de perioada similară din 2016, scăderea fiind determinată, în principal, de eliminarea de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe construcții speciale.

În ceea ce privește încasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii, acestea au urcat cu 64,8% raportat la perioada similară a anului trecut, creșterea fiind determinată, în principal, de evoluția încasărilor aferente contribuției datorate pentru medicamente, precum și pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Referitor la veniturile din TVA, acestea au înregistrat o scădere cu 0,3% față de primele nouă luni ale anului 2016, pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2016, a cotei standard de TVA de la 24% la 20%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2016.

Totodată, din februarie 2017 se reflectă în încasări și efectele reducerii cotei standard de TVA de la 20% la 19%.

Încasările din accize au fost cu 4% mai mici în primele nouă luni ale anului în curs comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, fiind influențate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice începând cu 1 ianuarie 2017.

“Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt în sumă de 7,5 miliarde lei”, spune MFP.

Potrivit execuției bugetare aferente primelor nouă luni din 2017, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 187,3 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 10,5% față de perioada ianuarie — septembrie 2016.

Cheltuielile de personal au urcat cu 21,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederilor OUG nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și de creșterile salariale acordate în 2017, respectiv majorarea cu 15% a salariilor din sănătate și din educație de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale care beneficiază de majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 50% a salariului brut și a sporurilor pentru personalul din instituțiile publice de spectacole sau concerte începând cu 1 februarie 2017, precum și aplicarea începând cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 3,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, creștere mai mare înregistrându-se la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, de 5,2%.

“Subvențiile sunt în creștere cu 4,0%, în timp ce dobânzile sunt mai mici cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului precedent”, spune MFP.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 11,7%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, și cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1.000 de lei, precum și alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016, care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale cum sunt: creșterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocației de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); creșterea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, și majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcționari publici parlamentari, auditori ai Curții de Conturi.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 12,1 miliarde lei, respectiv 1,4% din PIB, mai spune ministerul.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here