Contribuțiile la Fondul de mediu: Ultimul tren pentru aplicarea amnistiei fiscale

0
1253

În materie de facilități fiscale anul 2020 a fost un an cum probabil nu vom mai întâlni curând, în prim plan fiind plasate cele care vizează impozitul pe profit, TVA, impozitul pe venit. Însă facilitățile fiscale privind obligațiile către Fondul pentru mediu, prevăzute de OUG 69/2020, nu au fost folosite pe scară largă pe parcursul anului trecut. Implementarea lor a fost îngreunată din cauza faptului că procedura (Ordinul de nr. 2088/2020) pe care trebuia să o publice autoritatea competentă, conform OUG 69/2020, a apărut în Monitorul oficial abia pe 11 decembrie 2020, deși termenul limită (inițial) pentru depunerea cererii de amnistie a fost 15 decembrie 2020. În aceste circumstanțe, nu mulți contribuabili au reușit să finalizeze evaluarea internă și să depună toată documentația aferentă pentru a beneficia de procedura de anulare a obligațiilor accesorii datorate Fondului pentru Mediu.

Vestea bună este că Ordonanța de Urgență 229/2020 a prelungit până la 31 martie 2021 termenul până la care operatorii economici pot depune documentația pentru a solicita amnistia fiscală.

Cum pot acționa?

Prin urmare pot depune cererea pentru amnistie fiscală, până la 31 martie 2021, operatorii economici care:

  • înregistrează debite la Fondul pentru Mediu restante la data de 31 martie 2020 și neachitate / nestinse până în prezent sau
  • au înregistrat debite la Fondul pentru Mediu cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, dar pe care le-au stins până la această dată, fără însă a fi achitat și obligațiile fiscale accesorii sau
  • identifică un risc potențial în ceea ce privește nedeclararea corectă a cantităților de ambalaje, uleiuri minerale, anvelope, baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice și decid sa depună până la 31 martie 2021 declarații rectificative pentru a rectifica respectivele cantități de ambalaje declarate prin declarațiile inițiale.

De această facilitate pot beneficia și contribuabilii care au în derulare o procedură de eșalonare la plată acordată de Administrația Fondului Pentru Mediu și care, până la data de 31 martie 2021, achită debitele principale pentru a putea obține anularea obligațiilor accesorii rămase nestinse.

Având în vedere prelungirea termenului pentru a beneficia de această facilitate fiscală și faptul că legislația în privința Fondului pentru Mediu nu a fost întotdeauna foarte clară, suscitând de-a lungul timpului numeroase probleme de interpretare, credem ca este un moment oportun pentru efectuarea unei analize retrospective și corectarea eventualelor situații neclare. În caz contrar, dacă o astfel de evaluare nu va fi efectuată la timp și companiile vor primi controlul din partea inspectorilor fondului pentru mediu în lunile imediat următoare încetării facilităților fiscale vor fi constatate, cu siguranță, neconcordanțe în identificarea cantităților de ambalaje, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori etc și se vor impune obligații suplimentare de plata împreună cu dobânzile și penalitățile aferente. Totodată, din această perspectiva trebuie reamintit că, începând cu anul 2016, sumele suplimentare stabilite în urma controlului fiscal vor fi însoțite pe lângă dobânzile de întârziere (în cuantum de 0,02% / zi) de penalitatea de nedeclarare al cărei cuantum este unul important (respectiv 0,08%/zi).

Pașii pentru a beneficia de facilitățile fiscale în materie de fond de mediu:

  • Evaluarea internă a situației obligațiilor datorate Fondului pentru Mediu, cum ar fi de exemplu analiza cantităților de ambalaje introduse pe piață, a cantităților de uleiuri minerale, anvelope, baterii si acumulatori, echipamente electrice si electronice introduse pe piața națională si declarate ca atare la AFM si depunerea de declarații rectificative, dacă este cazul;
  • Plata obligațiilor fiscale principale, până la data de 31 martie 2021;
  • Depunerea notificării de solicitare a facilităților fiscale către Administrația Fondului pentru Mediu
  • Depunerea cererii de aplicare a amnistiei fiscale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here