Contractele de iluminat public trebuie compatibilizate cu legislaţia specifică în domeniu (Legea nr. 51/2006), luând în considerare investiţiile pe care operatorul este obligat să le facă

0
1045

Aceasta este una dintre recomandările făcute de autoritatea de concurenţă în urma derulării anchetei sectoriale pe piaţa serviciilor publice de iluminat existente la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ din România.

„Astfel, Consiliul Concurenţei consideră că, în cazul contractelor pentru iluminat public atribuite prin încredinţare directă, durata acestora ar trebui limitată la maximum cinci ani, având în vedere că, pe perioada derulării contractului, piaţa rămâne închisă pentru concurenţă”, arată un comunicat emis de autoritatea de concurenţă.

De precizat, în prezent, unele din contractele pentru iluminat public atribuite prin încredinţare directă au şi o durată de peste 20 de ani.

Sumele plătite de municipiile reşedinţă de judeţ pentru serviciile de iluminat public fluctuează destul de mult de la an la an. În 2018, valoarea totală plătită pentru serviciul public de iluminat la nivelul tuturor municipiilor reşedinţă de judeţ a fost de 200,9 milioane lei.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, fiind desfăşurat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

„Ca urmare, unităţile administrative – teritoriale sunt singurele în măsură să stabilească, pentru cetăţenii din raza ei de competenţă, dacă este în beneficiul acestora să atribuie serviciul public de iluminat prin proceduri concurenţiale sau trebuie să intervină, atribuind direct prin hotărâre de dare în administrare către un serviciu cu personalitate juridică aflat în subordinea consiliului local”, spun reprezentanţii Consiliului Concurenţei.

Operatorii, care furnizează/prestează serviciile de iluminat public în baza unor contracte de delegare a gestiunii sau pe baza hotărârilor de dare în administrare ale autorităţilor locale, trebuie să deţină licenţă emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

În urma analizei, Consiliul Concurenţei recomandă autorităţilor publice locale să se asigure că, nici prin contractul de delegare şi nici printr-un alt act, nu i se transmite operatorului posibilitatea de a se autoreglementa (de a decide zonele în care va face investiţii, valoarea iluminatului festiv şi locurile de amplasare etc.)

De asemenea, autoritatea de concurenţă recomandă autorităţilor publice locale să acorde o importanţă mai mare modalităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire şi alegerii criteriilor de participare, astfel încât să nu fie influenţat, incorect, rezultatul licitaţiilor.

Din cele 41 de municipii reşedinţă de judeţ, 29 au atribuit contractele pentru iluminatul public prin proceduri concurenţiale către firme cu capital privat, opt municipii au încredinţat serviciul către operatori cu capital public (trei companii şi cinci servicii cu personalitate juridică), trei municipii au atribuit serviciul către operatori cu capital public (pentru mentenanţă) şi către operatori cu capital privat (pentru iluminat festiv), iar un municipiu a atribuit serviciul către un operator cu capital privat (pentru mentenanţă) şi către un operator cu capital public (pentru iluminat festiv).

Sumele plătite de municipiile reşedinţă de judeţ pentru serviciile de iluminat public fluctuează destul de mult de la an la an. Astfel, dacă în 2016 valoarea totală plătită pentru serviciul public de iluminat la nivelul tuturor municipiilor reşedinţă de judeţ a fost de 196,1 milioane lei, în 2017 suma a crescut cu 29%, pentru ca în 2018 să revină la un nivel apropiat de cel din 2016, respectiv 200,9 milioane lei.

Aceleaşi variaţii s-au înregistrat şi al nivelul Municipiului Bucureşti, care a plătit în 2018 pentru iluminatul public 69,28 milioane lei, mai puţin cu 35,4% faţă de anul 2017.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here