Consultanţii fiscali Adrian Benţa şi Mihaela Benţa arată cum se va aplica contribuţia pentru venituri din dividende, activităţi independente, contracte civile, drepturi de autor

0
1631
contributii sociale

Prin OUG nr. 79/2017 se modifică substanţial procedura plăţilor la asigurările de sănătate, situaţie prin care şi veniturile din dividende intră în sfera obligaţiei de plată a contribuţiei la sănătate când persoanele fizice rezidente din România încasează venituri din dividende.

Iata simularea realizată de cei doi: Pentru a evidenţia în mod exact noile obligaţii fiscale, pornim de la situaţia existentă în anul 2017, introdusă de OUG nr. 3/2017 cu aplicare din februarie 2017, respectiv o persoană fizică rezidentă în România datorează un impozit pe dividend în procent de 5% şi nu achită contribuţia la sănătate dacă la momentul încasării dividendului este deja asigurat la sistemul de sănătate având calitatea de salariat sau desfăşoară activităţi independente sau este sancţionat.

Contribuţia la sănătate pentru veniturile din dividende se datorează dacă venitul din dividend este singurul venit la persoanei fizice. Contribuţia se plăteşte având la bază decizia de impunere emisă de ANAF, în anul următor celui în care s-a încasat dividendul. Desigur, autoritatea fiscală cunoaşte ce dividende a încasat o persoană fizică în baza informaţiilor depuse de societăţile plătitoare de dividende în baza declaraţiei informative – formular 205.

Începând cu 01 ianuarie 2018, prin OUG nr. 79/2017, se reformulează articolul 155 din Codul fiscal prin care veniturile din investiţii (dividende, dobânzi, cedarea titlurilor de participare şi a acţiunilor) se cuprind în sfera de plată la contribuţiile sociale de sănătate. Practic, şi dividendele se cuprind în baza de calcul a contribuţiei de sănătate, cu procentul de 10%, însă nu toate dividendele încasate de persoana fizică sunt supuse acestei contribuţii, iar baza de calcul este plafonată.

Ca şi filozofie fiscală, prin noua modificare normativă, un contribuabil la sistemul de asigurare de sănătate este analizat din perspectiva unei persoane fizice ce poate să fie salariat, realizând venituri din salarii sau poate să fie o persoană fizică ce realizează în acelaşi timp una sau mai multe categorii de venituri diversificate, cum ar fi: venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din drepturi de proprietate individuală, venituri din activităţi agricole, venituri din alte surse, venituri din dividende şi dobânzi, fără să realizeze venituri din salarii. Practic se clasifică persoanele fizice în persoane ce sunt salariate şi persoane ce realizeză venituri din alte surse de venit.

În acest sens, noile reglementări normative privesc persoana fizică din perspectiv realizării în mod cumulat a unei categorii sau a mai multor categorii de venituri dintre cele enumerate şi obligă persoana fizică la plata contribuţiei de sănătate atât pentru veniturile din salarii cât şi pentru veniturile diversificate enumerate anterior, dacă suma acestor venituri diversificate depăşeşte în anul 2017 un plafon de 12 x salariul minim brut pe ţară.

Prin urmare, o persoană fizică va datora contribuţie la sănătate pentru venitul din dividende, chiar dacă este salariată în aceeaşi perioadă de timp, dacă în anul 2017 a încasat venituri din dividende, sau a încasat în acelaşi timp cumulat venituri din dividende, venituri din activităţi independente sau venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi alte categorii de venituri, într-un plafon de minim 12 salarii minim brute pe ţară.

Legiuitorul nu a precizat la ce salariu minim brut pe ţară se referă, respectiv suma de 1.450 lei, salariul minim din anul 2016 sau suma de 1.900 lei salariul minim prezumat a se aplica în anul 2018. Întrucât se analizează veniturile realizate în anul anterior – anul 2017 pentru plata contribuţiei în anul următor – anul 2018, apreciem că salariul minim brut pe ţară la care facem referinţă este cel din 2017, fapt pentru care plafonul la care facem referire este 1.450 lei x 12 luni = 17.400 lei.

În acest context, persoanele fizice rezidente în România ce au realizat în anul 2017 venituri cumulate din dividende, activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, etc. sub plafonul de 17.400 lei nu datorează contribuţia la sănătate pentru realizarea aceloraşi tipuri de venituri (dividende, dobânzi, activităţi independente în anul 2018). Această scutire nu ţine cont de calitatea de salariat ci doar de plafonul veniturilor realizate în anul 2017. Dacă în anul 2017 a realizat venituri din dividende, dobânzi, activităţi independente într-un plafon mai mare de 17.400 lei, atunci datorează contribuţia la asigurările de sănătate pentru aceleaşi categorii de venituri în anul 2018. Plata contribuţiei la sănatate se va face, chiar dacă persoana fizică este deja salariată, cu un salariu mai mare decât salariu minim pe economie.

Printr-o modificare adusă la art. 170 din Codul fiscal s-a stabilit că baza de calcul a contribuţiei la asigurările de sănătate pentru veniturile din dividende, activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi alte categorii de venituri aflate în sfera contribuţiilor la sănătate, stabilite prin cumularea tuturor acestor venituri este salariul minim brut pe economie aflat în plată pentru luna realizării venitului. Practic, nu se datorează contribuţie de sănătate calculată la salariul minim brut pentru fiecare tip de venit realizat, ci se datorează contribuţia la sănătate pentru toate aceste venituri cumulate calculate la nivelul salariului minim brut.

Legiuitorul nu reglementează prin OUG nr. 79/2017 situaţia în care persoana fizică încasează dividende doar într-o lună calendaristică din anul 2018. De exemplu, o societatea depune situaţiile financiare în luna mai 2018 pentru situaţiile financiare ale anului 2017, distribuie şi plăteşte toate dividendele acestui an în luna iunie 2018. Legiuitorul nu detaliază dacă baza de calul este suma de 1.900 lei, salariul minim brut din luna iunie 2018 sau 12 luni x 1.900 lei, corespunzător pentru întreg anul.

Din interpretarea art. 174 din Codul fiscal ce stabileşte că această contribuţie la sănătate este determinată de Autoritatea fiscală pe seama situaţiei persoanei fizice din anul anterior, iar plata contribuţiei se face trimestrial în 4 rate egale, în data de 25 a ultimei luni din trimestru, apreciem că baza de calcul a contribuţiei de sănătate este 12 x salariul minim brut pe ţară, aplicabil în anul respectiv.

În situaţia anului 2018, presupunând că se adoptă un salariu minim brut pe economie de 1.900 lei, baza de calcul a contribuţiei de sănătate pentru dividende, dobânzi, activităţi independente, stabilite prin cumulare este 12 x 1.900 lei = 22.800 lei.  Valoarea contribuţiei la asigurările e sănătate este 2.280 lei, iar aceasta se plăteşte în 4 rate egale până în data de 25 a fiecărei ultime luni din fiecare trimestru.

Foarte important: o persoană fizică ce a realizat în anul 2017 venituri din dividende, dobânzi, activităţi independente, într-un plafon mai mare de 12 x salariul minim brut 17.400 lei are obligaţia să depună la ANAF până în data de 31 ianuarie 2018 o declaraţie cu veniturile realizate pentru a fi luată în considerare ca plătitor de contribuţie la sănătate. Această declaraţie are scopul doar pentru a identifica persoanele plătitoare la contribuţia de sănătate, persoana fizică având în continuare obligaţia să depună declaraţia de venit, dacă este cazul până în data de 25 mai a anului următor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here