Constantin Cojocaru : Alocuţiune – EUROPA NOASTRĂ, EUROPA NAŢIUNILOR

0
2700
Constantin Cojocaru

Alocuţiune   rostită   la   Conferinţa   Internaţională   EUROPA   NOASTRĂ,   EUROPA   NAŢIUNILOR, organizată de Grupul Politic EUROPA NAŢIUNILOR ŞI LIBERTĂŢILOR al Parlamentului European, pe data de 16 aprilie 2016, la Sala de Teatru a Cazinoului din Sinaia.
Doamnelor şi Domnilor,

Vă rog să-mi permiteţi să mulţumesc organizatorilor acestei întâlniri pentru faptul că m-au invitat aici, oferindu-mi, astfel, ocazia de a vă cunoaşte şi a vă putea prezenta gândurile şi propunerile mele referitoare de relaţiile dintre poporul meu şi celelalte popoare ale Europei.

Vă vorbesc în calitate de Preşedinte al Partidului Poporului şi de membru al Grupului pentru România. Poporul român a fost, este şi va rămâne, în veci, un popor european. Nu numai pentru că ţara lui a fost aşezată de Dumnezeu în spaţiul geografic ce leagă Oceanul Atlantic de Munţii Urali, ci şi, mai ales, pentru faptul că valorile fundamentale ale civilizaţiei româneşti sunt aceleaşi cu cele ale tuturor celorlalte popoare ale Europei.
Avem valori comune. Avem şi interese comune. Toţi cetăţenii şi toate popoarele Europei doresc să trăiască în democraţie, în pace, în libertate, în demnitate şi bunăstare.
Din păcate, toate aceste valori şi interese sunt tot mai mult încălcate de către grupările oligarhice transnaţionale care au ca scop îmbogăţirea lor nelimitată prin deposedarea popoarelor lumii de resursele lor naturale, de capitaluri şi de avuţia creată de munca acestor popoare. Oligarhia transnaţională reprezintă cea mai   mare   ameninţare la adresa democraţiei, a păcii, libertăţii, demnităţii şi bunăstării popoarelor.

Asistăm la un proces periculos de oligarhizare a economiilor lumii. Un număr din ce în ce mai mic de oameni acaparează o parte tot mai mare din avuţia lumii, în timp ce un număr tot mai mare de oameni devin tot mai săraci. La Forumul economic de la Davos, de anul acesta, am aflat că 62 de persoane au ajuns să deţină în proprietate tot atâta avuţie câtă este deţinută de cei mai săraci 3,5 miliarde de cetăţeni ai planetei. Acest proces de oligarhizare se accelerează, de la un an la altul. Lăcomia nemăsurată a grupurilor oligarhice transnaţionale se află la originea tuturor crizelor cu care se confruntă popoarele Europei şi ale lumii contemporane.

Ea este cauza reală şi profundă a exploatării iresponsabile a resurselor naturale ale popoarelor, a poluarii mediului înconjurător, a îndatorării insuportabile a  cetăţenilor şi a guvernelor lumii. Ea este cauza reală a războaielor care au distrus statele multor popoare arabe şi africane, care au împins aceste popoare în sărăcie şi haos, în războaie civile sângeroase, care au generat actuala criză a imigranţilor, dar şi a terorismului, cu care se confruntă Europa. Grupurile oligarhice transnaţionale, prin guvernele şi serviciile secrete aservite, sunt cele care au pus la cale loviturile de stat din fostele ţări comuniste, instalarea la conducerea celor mai multe din aceste state a unor guverne marionetă, cu ajutorul cărora au pus, apoi, stăpânire pe resursele naturale, pe capitalurile şi pe economiile acestor popoare.

România este una dintre victimele agresiunii grupurilor oligargice transnaţionale.
Cea mai mare parte a capitalului acumulat de poporul român până în anul 1989 a fost trecută în proprietatea corporaţiilor transnaţionale, prin uriaşa escrocherie financiară numită privatizare. Capitalul   românesc   a   fost,   mai   întâi,  trecut  din  prorietatea   publică,  a  poporului   român, în proprietatea privată a statului. A fost, apoi, împins în faliment, prin inflatia galopantă, de peste 200% pe an, generată şi întreţinută de Banca Naţională a României. Mii de fabrici şi uzine, de bănci, intrate, astfel, în faliment, au fost, apoi, oferite la vânzare, la preţuri simbolice, corporaţiilor transnaţionale şi firmelor căpuşe ale guvernanţilor. Cele mai multe din aceste fabrici şi uzine au fost, apoi, demolate şi vândute, ca fier vechi, banii încasaţi fiind transferaţi în afara ţării, în cea mai mare parte.
Au fost distruse, astfel, peste 4 milioane de locuri de muncă, aproape jumătate din cele existente în anul 1989.

În prezent, aproape 90 % din capitalul utilizat pe teritoriul României se află în proprietatea
străinilor,   a   corporaţiilor   transnaţionale,   în   ciuda   faptului   că   investiţiile   din   capital   străin reprezintă mai puţin de 1 % din totalul investiţiilor făcute în România, în ultimii 26 de ani. Aproape jumătate din terenurile agricole ale României au fost trecute în proprietatea străinilor. În România, noii proprietari ai capitalului îşi însuşesc două treimi din Produsul Intern Brut, PIB, sub formă de profituri, proprietarii forţei de muncă rămânând cu restul, deci cu o treime, în timp ce în ţările dezvoltate ale Europei proprietarii capitalului se mulţumesc cu o treime din PIB, celelelte două treimi revenind celor care crează avuţia. Mai mult de o treime din avuţia creată de români părăseşte ţara, fără a fi declarată şi impozitată. Nouă,  românilor,  ne  rămân   salarii   şi   pensii  de   5-6   ori  mai   mici   decât  cele  ale  majorităţii europenilor, atât de mici încât nu putem economisi şi investi aproape nimic, neavând nici o şansă să creem noi capacităţi de producţie şi noi locuri de muncă. Aşa se face că România a ajuns ţara cu cea mai ridicată rată a sărăciei din Uniunea Europeană, în ciuda faptului că dispune de cele mai valoroase resurse naturale, raportate la numărul locuitorilor săi.

România a ajuns în această stare şi datorită faptului că a fost împinsă în genunchi în Uniunea Europeană,   datorită   faptului   că   a   fost   obligată   de   guvernele   sale   marionetă   să   accepte reglementările europene prin  care   a fost deposedată de  importante   atribute  ale suveranităţii naţionale. România nu ar fi ajuns aici dacă nu ar fi renunţat la dreptul de a-şi proteja capitalul naţional, la dreptul a a-şi proteja teritoriul naţional, la dreptul de a-şi proteja interesele naţionale.

Suntem convinşi că popoarele Europei îşi vor putea apăra mai bine interesele în faţa agresiunilor venite din partea grupurilor oligarhice transnaţionale dacă vor fi unite.
Statele europene nu se pot apăra singure în faţa acestor agresiuni. Acesta   este   motivul   pentru   care   susţinem   existenţa   Uniunii   Europene,   dar   respingem transformarea ei într-o  nouă  Uniune  Sovietică, formată din state  cu   „suveranitate limitată”, conform doctrinei Brejnev. Suntem pentru o uniune vamală a statelor Europei, cu condiţia ca legea vămilor să fie adptată prin votul unanim al statelor membre. Suntem pentru o uniune monetară   a  statelor Europei, cu condiţia   ca legea Băncii Centrale Europene  să  fie   adptată   prin votul  unanim  al  statelor membre,   iar  numirea   Guvernatorului acesteia să se facă tot prin votul unanim al statelor membre.
Suntem pentru libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor şi capitalurilor, în graniţele Uniunii, cu condiţia  ca  statele membre să-şi păstreze dreptul  de a-şi proteja capitalurile şi  teritoriul naţional. Suntem pentru formarea unei alianţe militare a Uniunii Europene, ca alianţă defensivă, prin care să se asigure fiecărui stat dreptul a a-şi dezvolta armata naţională şi să se bucure de sprijinul tuturor celorlalte state membre, în caz de agresiune externă.

Suntem împotriva deposedării popoarelor de suveranitatea lor naţională, de dreptul lor de a
adopta şi aplica legiile, normele de convieţuire socială, pentru cetăţenii lor. Suntem pentru o Uniune Europeană formată din state naţionale, suverane şi independente. Doamnelor şi Domnilor, La   întrunirea   din   data   de   18   decembrie   2015,   care   a   avut   loc   în Bucureşti, la Palatul Parlamentului, am propus membrilor Grupului Politic  “Europa Naţiunilor şi Libertăţilor”, din cadrul Parlamentului European, lansarea unui proiect de revizuire a Tratatelor Constitutive ale Uniunii   Europene,   care   să   împiedice   transformarea   Uniunii   Europene   într-o   nouă   Uniune Sovietică. Reînoiesc această propunere şi declar disponibilitatea noastră de a participa la realizarea acestui proiect.
Vă mulţumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here