Consiliul Concurenței a lansat în dezbatere publică recomandările pentru îmbunătățirea mediului concurențial în domeniul serviciilor de salubrizare, sector unde este necesară intervenția eficientă a autorității de reglementare pentru prevenirea abuzurilor de poziție dominantă

0
1704
Consiliul Concurenței

Aceasta este concluzia Consiliului Concurenței prezentatăse într-un comunicat remis presei

“Consiliul Concurenței apreciază ca fiind justificate, în anumite limite, drepturile exclusive acordate operatorilor de salubrizare de către autoritățile administrației publice locale competente, pe durata contractului de atribuire a gestiunii delegate privind serviciile de salubrizare respective. Aceste drepturi exclusive determină existența unor bariere administrative semnificative și non-tranzitorii la intrare pe piață. De asemenea, realizarea unor activități economice (cu precădere cele de depozitare a deșeurilor municipale) presupune un nivel mare de investiții, susceptibil de a constitui bariere structurale la intrare pe piață”, se arată în documentul “Orientări privind interpretarea și aplicarea prevederilor Legii concurenței pe piețele serviciilor de salubrizare a localităților, respectiv recomandări pentru îmbunătățirea mediului concurențial pe aceste piețe”, publicat pe site-ul Consiliului Concurenței.

Proceduri concurențiale

Astfel, manifestarea concurenței dintre operatorii de salubrizare nu se poate realiza decât cu ocazia procedurii concurențiale (licitație), derulate în vederea desemnării întreprinderii câștigătoare. Astfel, piețele serviciilor de salubrizare sunt piețe de licitație, concurența realizându-se pentru piață și nu pe piață, explică autorii raportului. Documentul prezintă cadrul general de care trebuie să țină cont entitățile care acționează pe aceste piețe (companii, autorități de reglementare) în ceea ce privește interpetarea și aplicarea Legii concurenței pe piețele serviciilor de salubrizare. De asemenea, documentul conține recomandări pentru autoritățile administrației publice (centrale și locale) în vederea îmbunătățirii mediului concurențial pe aceste piețe.

” au un caracter general, scopul lor fiind de informare și îndrumare, atât a a operatorilor care activează pe piețele serviciilor de salubrizare, cât și a autorităților publice centrale și locale ce dețin competențe de reglementare pe aceste piețe. Având în vedere că atribuirea contractelor de delegare a gestiunii acestor servicii publice conduc la bariere administrative la intrarea pe piață, dorim să oferim o imagine de ansamblu a modului de abordare a acestor contracte, aspectele particulare fiind abordate în funcție cazuistica specifică”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, citat în comunicat.

Lipsa unei presiuni

Concurența dintre operatorii de salubrizare se manifestă doar cu ocazia licitației derulate în vederea desemnării companiei câștigătoare. Astfel, în lipsa unei presiuni concurențiale asupra operatorilor pe durata contractului de delegare a gestiunii, este necesară intervenția eficientă a autorității de reglementare în vederea prevenirii unor abuzuri de poziție dominantă (de exemplu, prețuri excesive).

“Ca urmare, pentru a se asigura un mediu concurențial normal pe aceste piețe în vederea asigurării bunăstării beneficiarilor unor astfel de servicii, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: asigurarea unui grad de concurență cât mai ridicat în cadrul procedurii concurențiale de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare (licitație); limitarea drepturilor exclusive, în particular a duratei acestora cu privire la serviciile de salubrizare a căror gestiune a fost delegată (în speță, durata contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare). Astfel, durata trebuie stabilită astfel încât să nu fie afectată concurența pe piață, prin optimizarea interdependenței durată — investiții/cost — tarif. De asemenea, este necesar ca durata contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare să nu fie extinsă în mod artificial, prin prelungirea nejustificată a acestor contracte”, potrivit comunicatului.

Impunerea unor tarife excesive

Totodată, este necesară impunerea unui mecanism eficient de reglementare. Astfel, autoritățile administrative ce dețin competențe de reglementare pe aceste piețe, în acest caz Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), precum și autoritățile administrației publice locale competente, trebuie să substituie, respectiv să completeze, în mod eficient, forțele pieței, pentru a împiedica întreprinderea aflată în poziție dominantă de a exploata această poziție, inclusiv prin impunerea în sarcina consumatorilor a unor tarife excesive.

Astfel, este justificat un nivel ridicat de intervenție pe piață al autorităților de reglemetare competente, realizat inclusiv prin reglementarea tarifelor (în sensul stabilirii tarifelor la un nivel considerat ca fiind accesibil pentru consumatori). Această intervenție a autorităților de reglementare trebuie realizată astfel încât consumatorii serviciilor reglementate să obțină rezultate similare celor obținute pe o piață concurențială, atât în ceea ce privește nivelul tarifelor, cât și în ceea ce privește calitatea serviciilor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here