Conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Generale a Capitalei, începând cu 2019, ar urma să crească mai multe taxe şi impozite locale în municipiul Bucureşti

0
1118
taxe-şi-impozite-locale

În expunerea de motive sunt invocate prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform cărora, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, sumele se indexează anual, până la data de 30 aprilie, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

De asemenea, în expunerea de motive este menţionat art. 489 din Legea nr. 227/2015, potrivit căruia autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în Titlul IX, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi în funcţie de necesităţile bugetare locale.

Proiectul prevede şi pentru 2019 o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport datorate de către contribuabilii persoane fizice pentru întregul an.

Astfel, pentru terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în Registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitele ar urma să crească în felul următor: zona A – de la 10.353 lei/ha în prezent la 10.695 lei/ha, conform proiectului, pentru zona B – de la 8.597 lei/ha la 8.881 lei/ha, pentru zona C – de la 6.499 lei/ha la 6.713 lei/ha, pentru zona D – de la 4.447 lei/ha la 4.594 lei/ha.

În ce priveşte terenurile amplasate în extravilan, taxele vor creşte după cum urmează: pentru terenurile cu construcţii – de la 27 lei/ha la 28 lei/ha, pentru teren arabil – de la 46 lei/ha la 48 lei/ha, pentru păşune – de la 24 lei/ha la 25 lei/ha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here