Conform Raportului de stabilitate financiară, România a reuşit să rămână şi în urma Bulgariei în privința populației care deține un cont bancar

0
1444
deține un cont bancar

De aceea, Florin Dănescu, președintele executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB) spune că sistemul bancar și-a propus ca până în 2020 să ajungă la un grad de incluziune (deținere a măcar unui cont bancar) de 70%, față de 61%, cât este în prezent.

“Gradul de incluziune financiară în România este printre cele mai reduse din Uniunea Europeană și este la niveluri scăzute relativ la țările din regiune. Rata de deţinere a unui cont bancar în rândul populației adulte era de 61 la sută în anul 2014, în creştere de la 45 la sută în anul 2011, dar încă mult sub valoarea înregistrată la nivel european (aproximativ 95 la sută, date aferente anului 2014)”, precizează Raportul de stabilitate financiară. Astfel, acest raport este de 63% în Bulgaria, 78% în Polonia și 72% în Ungaria.

De asemenea, deși nivelul general de economisire este comparabil cu media țărilor din regiune, utilizarea de produse de economisire la instituții financiare (în special depozite bancare sau poliţe de asigurare) este mult mai scăzută. Iar economiile nu sunt în nici un caz pentru dezvoltarea unei afaceri sau pentru educație.

„Principalii factori care contribuie la menţinerea unui grad scăzut al incluziunii financiare în România sunt: ponderea mare a economiei informale şi nivelul scăzut de trai, România având una dintre cele mai ridicate valori ale indicatorului de risc de sărăcie şi excluziune socială (37,3 la sută comparativ cu media UE-28 de 23,7 la sută în anul 2015) și gradul redus al educaţiei financiare”, precizează raportul citat.

Tocmai de aceea reprezentanții ARB spun că vor milita pentru îmbunătățirea educației financiare la toate nivelurile populației din România, atât culturale, cât și regionale. Președintele executiv al ARB, Florin Dănescu spune că până în 2020, România va atinge targetul cerut de OECD, de obținere a unui grad de incluziune financiară de cel puțin 70%.

Diverse studii arată că o pondere modestă din populația adultă a României deține cunoștințe financiare (22 la sută, acesta fiind cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană, în timp ce media europeană este de 52 la sută). Mai mult, în cazul României, probabilitatea ca o persoană să dețină un cont bancar este de două ori mai ridicată pentru persoanele care au finalizat studiile liceale (conform chestionarului realizat de către Banca Mondială, Global Findex, 2014).

Lipsa de încredere a populaţiei în sistemul financiar și calitatea şi gradul redus de adaptare a ofertei de servicii financiare la nevoile populaţiei, inclusiv pentru cea din zonele rurale, în condiţiile în care România are una dintre cele mai ridicate ponderi ale populaţiei care trăieşte în mediul rural (46 la sută) contribuie la rândul lor la obținerea acestor indicatori slabi la nivel regional.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here