Conform Codului fiscal, persoanele juridice care au realizat şi depus rapoarte de evaluare la începutul anului 2016 trebuie să depună la începutul anului 2019 rapoarte de evaluare actualizate pentru a evita achitarea unui impozit crescut la 5%  

0
1031
La finalul acestui an se încheie un ciclu de trei ani de aplicare a noului sistem de impozitarea clădirilor în funcţie de destinaţia acestora şi nu după tipul de proprietar (persoană fizică sau juridică), cum se întâmpla înainte de 2016.

Astfel, persoanele juridice care au realizat şi depus rapoarte de evaluare la începutul anului 2016 trebuie, conform Codului fiscal, să depună la începutul anului 2019 rapoarte de evaluare actualizate pentru a evita achitarea unui impozit crescut la 5%. Acestor persoane le expiră termenul de 3 ani prevăzut în Codul fiscal. Nu este o obligaţie, ci o optimizare a cheltuielii.

Iar persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidenţiale şi mixte care nu au suferit modificări majore şi au realizat şi depus rapoarte de evaluare la începutul anului 2016 nu trebuie să actualizeze valoarea impozabilă a clădirii în acest an, dat fiind faptul că nu le expiră termenul de 5 ani de la data ultimului raport de evaluare.

Termenul de depunere a rapoartelor de evaluare este până la plata primei tranşe a impozitului, adică până la 31 martie 2019. Chiar dacă termenul limită de depunere este 31 martie 2019, recomand tuturor proprietarilor de clădiri să mergă cu rapoartele de evaluare la administraţiile locale cu cel puţin două săptămâni înainte de expirarea termenului pentru a lăsa timp şi persoa-nelor responsabile din direcţiile de impozite şi taxe să calculeze noul impozit şi pentru a evita aglomeraţia.

Data evaluării este 31 decembrie 2018 pentru rapoartele depuse în intervalul 1 ianuarie-31 martie 2019, iar aceste rapoarte de evaluare nu pot fi realizate decât după acestă dată. Nu se poate şti astăzi dacă la 31 decembrie 2018 clădirea pe care doreşti să o evaluezi va avea aceeaşi stare fizică (dacă a fost afectată de un cutremur, de o explozie sau de multe alte incidente ce pot avea loc?). Potrivit art. 461 din Codul fiscal, “(2) în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor”.

În cazul în care un contribuabil deţine mai multe clădiri pe aceeaşi rază administrativ-teritorială a unei localităţi, se va elabora un singur raport de evaluare care va include concluziile asupra valorilor impozabile ale clădirilor aflate pe raza respectivei localităţi.
Conform normelor legale în vigoare, verificarea rapoartelor de evaluare este realizată de verificatori autorizaţi, membri ANEVAR, care au competenţa necesară pentru a evidenţia corectitudinea realizării unui astfel de raport. Aşadar nu este suficient să fii inginer constructor sau economist pentru a analiza corectitudinea descrierii construcţiei sau a calculelor matematice, ci trebuie să ai calificarea necesară pentru a le verifica. Nu este suficient să te uiţi într-un raport de evaluare realizat în anii trecuţi şi să concluzionezi: anul acesta valoarea este mult mai mică sau mai mare, ci trebuie să fii instruit, să ştii unde şi ce anume să verifici pentru a emite o opinie cu privire la valoare, o opinie pe care alţii să se poată baza, o opinie care poate să aibă consecinţe. Chiar dacă în cursul acestui an au exis-tat discuţii despre schimbarea sistemului de impozitare a terenurilor şi clădirilor, până astăzi nu s-a modificat nimic faţă de anul trecut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here