Combinatorii pietei IT din Romania – Denuntul lui Horatiu Berdila-Romsys/Mihai Popazov-TNS il baga in puscarie pe Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF – Regina Mafiei

0
4149

R E C H I Z I T O R I U

15.12.2016

Procuror DEACONU GILUELA şi procuror NEGULESCU MIRCEA, ambii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti.

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpatul:

BLEJNAR SORINcercetat în stare de arest preventiv ce expiră la data de 06.01.2017, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.,

EXPUNEM URMĂTOARELE:

 1. ÎN FAPT:

Date privind contextul general al cauzei

În perioada ce urmează a fi supusă analizei, inculpatul BLEJNAR SORIN a deţinut calitatea de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, funcţie pe care a ocupat-o între 06.01.2009 şi 18.04.2012.

Prin Ordinul nr. 2944 din 22.12.2010 emis de BLEJNAR SORIN ca  Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu data de 27.12.2010 STROE DAN (la acea dată comisar în cadrul Gărzii Financiare – Comisariatul General) a fost detaşat şi promovat temporar în funcţia publică de conducere de director al Direcţiei de Investiţii, achiziţii publice şi servicii interne din cadrul ANAF, funcţie pe care a ocupat-o până în luna decembrie 2011.

Suportul acestei promovări a fost înţelegerea dintre cei doi ca, prin controlarea procedurilor de achiziţie publică derulate la nivelul entităţii pe care o conducea inculpatul BLEJNAR SORIN, cu sprijinul direct al celui ce avea să ocupe funcţia de şef al compartimentului de specialitate – STROE DAN, să obţină într-un mod sigur şi facil, sume de bani pentru ei, ce urmau a fi pretinse diverselor firme implicate în procedurile de achiziţie publică, în schimbul câştigării acestora.

Astfel, în anul 2011, încă dinainte de desfăşurarea în cadrul ANAF a procedurilor de achiziţie publică vizând servicii şi echipamente IT, inculpatul BLEJNAR SORIN – preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, fiind pus în legătură de către o cunoştinţă comună cu reprezentantul legal al unei societăţi bucureştene specializată în servicii IT, a acceptat promisiunea acestuia de a-i fi remise sume de bani sub formă de ,,comisioane” reprezentând procente din valoarea unor contracte încheiate la nivelul instituţiei publice respective, în schimbul exercitării influenţei asupra subalternului său STROE DAN – director în cadrul Direcţiei de Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne, care, prin prisma funcţiei deţinute şi a atribuţiilor de serviciu care-i incumbau, urma să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor într-o manieră de natură a determina obţinerea acelor servicii şi echipamente de către firma interesată şi – totodată – să beneficieze şi el de o parte din acel comision.

Pe de altă parte, STROE DAN a pretins comisionul amintit reprezentanţilor legali ai societăţii, pentru a întreprinde demersurile aferente atribuţiilor sale de serviciu ca şef al compartimentului de achiziţii publice din cadrul autorităţii contractante, urmare cărora, serviciile IT scoase la licitaţie de ANAF să fie prestate de respectiva societate – ca subcontractor al firmelor câştigătoare ale procedurii, şi a primit pentru sine şi pentru şeful său – inculpatul BLEJNAR SORIN procentul de 20%, în contul unei societăţi indicate de el, pe care o controla în fapt şi care a încheiat în mod fictiv contracte de prestări servicii cu firma bucureşteană, pentru ca cea din urmă să aibă o justificare a virării banilor în contul său.

Promisiunea preşedintelui ANAF făcută prestatorului de servicii IT prin intermediul reprezentantului său legal s-a materializat în obţinerea de către această societate a contractelor dorite, potrivit indicaţiilor inculpatului BLEJNAR SORIN, adică în urma subcontractării de la câştigătorii procedurilor de licitaţie publică, cel din urmă primind, împreună cu subalternul său direct implicat în procedură, comisionul de 20% promis şi acceptat, prin intermediul firmei controlate în fapt de STROE DAN.

În cursul urmăririi penale efectuate în cauză, STROE DAN a recunoscut integral activitatea infracţională mai sus descrisă, astfel cum a fost reţinută de organele judiciare (luare de mită, prev. de art. art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.) şi a solicitat încheierea cu acestea a unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, împrejurare în care, pentru celeritatea finalizării anchetei vizând o persoană cercetată faţă de care se dispusese o măsură privativă de libertate (BLEJNAR SORIN, arestat preventiv), cauza a fost disjunsă în ceea ce-l priveşte pe STROE DAN, urmând a fi soluţionată separat în cadrul unui alt dosar penal.

Date privind modalitatea de sesizare:

Unitatea noastră de parchet a fost sesizată la data de 10.08.2016 cu denunţurile formulate de BERDILĂ HORAŢIU BRUNO – fost director general al S.C. ROMSYS SRL Bucureşti şi OLTEANU RĂZVAN – fost director de dezvoltare în cadrul aceleiaşi societăţi, prin care au semnalat comiterea, în cursul anului 2011, a unor fapte de corupţie de către persoane din conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vizând pretinderea de către directorul Direcţiei de Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne – STROE DAN, în schimbul atribuirii contractelor având ca obiect produse şi servicii IT în cadrul procedurilor de achiziţie publică organizate la nivelul instituţiei publice menţionate, de sume de bani reprezentând un procent de 20% din valoarea contractelor încheiate, sume primite de la S.C.ROMSYS S.R.L. Bucureşti prin virarea în contul unei societăţi cu comportament de tip ,,fantomă” – S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, indicată de acesta, în baza unor contracte de prestări servicii fictive cu aceasta.

Cauza a fost înregistrată cu nr. 246/P/2016.

Ulterior, respectiv la data de 02.11.2016, la dosarul cauzei a fost ataşat denunţul formulat de ŞTEFAN GHEORGHE, prin care acesta a învederat organelor în drept că el a fost cel care i-a pus în legătură pe BERDILĂ HORAŢIU BRUNO şi BLEJNAR SORIN, ocazie cu care aceştia s-au înţeles ca primul să-i remită celui de-al doilea un procent cuprins între 10 şi 20% din valoarea contractelor pe care firma sa – S.C.ROMSYS S.R.L. Bucureşti avea să le câştige în urma licitaţiilor de servicii şi echipamente IT organizate la nivelul ANAF.

La data de 06.10.2016 au fost înregistrate la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti sub numărul 299/P/2016 denunţurile formulate de BALACI BOGDAN – fost director general al S.C. IBM ROMANIA SRL Bucureşti şi CRUCERU ANDREI – fost director de vânzări pe sectorul public în cadrul aceleiaşi societăţi, din care rezultă că, în cursul anului 2011, cu ocazia organizării la nivelul A.N.A.F. a unei proceduri de achiziţie publică având ca obiect echipamente IT, directorul Direcţiei Achiziţii Publice – STROE DAN ar fi pretins lui Marin Gabriel – reprezentant al S.C. OMNILOGIC SRL Bucureşti şi S.C. FRONTAL COMMUNICATION SRL Bucureşti, firme potenţial participante la licitaţia respectivă, un procent de 20% din valoarea contractului, în schimbul atribuirii acestuia, propunere acceptată de Marin Gabriel, contractul cu A.N.A.F. fiind încheiat în cursul anului 2011 cu cea de-a doua societate a acestuia.

Pentru o bună înfăptuire a justiţiei, această din urmă cauză penală a fost reunită la cea cu numărul 246/P/2016, prin ordonanţa procurorilor din 23.11.2016, având în vedere identitatea unuia dintre subiecţii activi şi a unora din infracţiunile comise.

Prezentarea persoanelor juridice implicate în cauză:

SC ROMSYS SRL BUCUREŞTI, înmatriculată la Registrului Comerţului cu nr. J40/20069/1993 are ca asociat unic pe S.C. NEW FRONTIER SRL Bucureşti (având ca asociaţi: persoana juridică New Frontier International Holding GmBH şi mai multe persoane fizice printre care şi Berdilă Horaţiu Bruno)  şi ca obiect principal ,,activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei”.

Potrivit actului constitutiv actualizat în luna ianuarie 2009, administrarea societăţii era asigurată de doi administratori, respectiv S.C. NEW FRONTIER SRL Bucureşti, reprezentată de cetăţenii austrieci Gunther Meyringer şi Branislav Vujonic şi S.C. ADVANTAGE BUSINESS SOLUTIONS SRL Bucureşti, ulterior S.C. BUSINESS CONSULTING CONTRACTOR SRL Bucureşti, ambele reprezentate de Berdilă Horaţiu Bruno.

Începând cu luna iulie 2013, printr-o decizie a asociatului unic S.C. NEW FRONTIER SRL Bucureşti s-a aprobat revocarea din funcţie de administratori a S.C. NEW FRONTIER SRL Bucureşti şi S.C. BUSINESS CONSULTING CONTRACTOR SRL, fiind numit un nou administrator – S.C. CONTRACTOR UNIVERSAL BUSINESS SRL Bucureşti – reprezentată de Olteanu Răzvan.

SC INAVI DEEP SRL (J40/6199/2011, CUI 28517407) a fost înfiinţată în luna mai 2011, de către asociaţii MĂNĂILĂ PAUL COSMIN (95% din capitalul social) şi POMALIUS IONEL (5% din capitalul social), administrarea revenind primului.

Sediul social a fost declarat în camera 2 a apartamentului nr. 54 situat în municipiul Bucureşti, str. Gîrniţei, nr.8, bl. 36, sc.1, et.8, Sector 4, în baza unui contract de comodat încheiat cu proprietarii imobilului, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 1 an.

Potrivit actului constitutiv, societatea a avut ca domeniu principal: activităţi de servicii suport pentru întreprinderi.

În luna martie 2012, au fost cesionate părţile sociale către cetăţenii tunisieni: MOUSSA HASSEN şi SAADOUNI RAMI, fiind stabilit un nou sediu în municipiul Bucureşti, Aleea Slt. p.m. Mladinovici Dragoş, nr. 2, bl. R11, sc.3, et.6, ap. 108, Sector 4.

Prin ordonanţa nr. 152 din 20.07.2012 emisă în dosarul nr. 7/D/P/2012 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p.

          SC RED ALBATROS SRL (J40/5863/2011, CUI 28477361) a fost înfiinţată tot în luna mai 2011 de aceiaşi asociaţi MĂNĂILĂ PAUL COSMIN (95% din capitalul social) şi POMALIUS IONEL (5% din capitalul social), administrarea revenind primului.

Sediul social a fost declarat în municipiul Bucureşti, str. Alunişului, nr. 180, bl.1, sc.7, parter, camera 2, Sector 4, în baza unui contract de comodat încheiat cu titlu gratuit.

Societatea a avut ca domeniu principal de activitate – publicitate.

În luna martie 2012, au fost cesionate părţile sociale către cetăţeni tunisieni SAADOUNI RAMI şi BENALI ALAEDDINE, noul sediul fiind stabilit în municipiul Bucureşti, Aleea Slt. p.m. Mladinovici Dragoş, nr. 2, bl. R11, sc.3, et.6, ap. 108, Sector 4.

Şi această societate a fost urmărită penal în dosarul nr. nr. 7/D/P/2012 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

Prin sentinţa civilă nr. 742 din 03.02.2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII a Civilă în dosarul nr. 5739/3/2014 s-a dispus radierea societăţii ca urmare a închiderii procedurii insolvenţei.

SC LASCOM VIVA SRL (J40/5853/2011, CUI 28477264) a fost înfiinţată tot în luna mai 2011 de asociaţii MĂNĂILĂ PAUL COSMIN (95% din capitalul social) şi POMALIUS IONEL (5% din capitalul social), administrarea revenind lui Mănăilă Paul Cosmin.

Sediul social a fost stabilit în municipiul Bucureşti, str. Alunişului, nr. 180, bl.1, sc.7, parter, camera 1, Sector 4, în baza unui contract de comodat încheiat cu titlu gratuit şi a fost declarat ca domeniu principal: activitatea de consultanţă în management.

                                                                În luna martie 2012, părţile sociale au fost cesionate către cetăţenii tunisieni: MOUSSA HASSEN şi EZZEDDINE ABDELAZIZ, iar noul sediu social ca şi în cazul celorlalte două societăţi a fost declarat în municipiul Bucureşti, Aleea Slt. p.m. Mladinovici Dragoş, nr. 2, bl. R11, sc.3, et.6, ap. 108, Sector 4.

Şi această societate a fost urmărită penal în dosarul nr. nr. 7/D/P/2012 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

SC COLMENAR INVEST SRL (J23/3218/2010, CUI 27798274) a fost înfiinţată în anul 2010 de către IVĂNUŞ FLORIN – asociat unic şi administrator, având sediul social în comuna Ştefăneştii de Jos, sat Ştefăneştii de Jos, Intrarea Reşiţa nr. 8A, camera 1, et.1, judeţul Ilfov.

Din actul constitutiv rezultă că societatea a avut ca domeniu principal de activitate : lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.

În luna noiembrie 2011, au devenit coasociaţi cu câte 25% din capitalul social cetăţenii tunisieni: BENALI ALAEDDINE şi SAID MOHAMED, primul dobândind şi calitatea de administrator, iar sediul social a fost stabilit în oraşul Popeşti Leordeni, str. Oituz, nr. 90C, judeţul Ilfov.

În luna decembrie 2011, asociatul Ivănuş Florin s-a retras din societate cesionându-şi părţile sociale (50% din capitalul social) către BENALI ALAEDDINE.

Societatea a fost urmărită penal în dosarul nr. 7/D/P/2012 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi a fost trimisă în judecată prin rechizitoriul cu acelaşi număr din 17.01.2013.

SC MONOLOK SERV SRL (J23/2180/2009, CUI 25667388) a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov în luna octombrie 2009 ca urmare a schimbării sediului social din municipiul Bucureşti în comuna Găneasa, sat Piteasca, str. Revoluţiei nr.9, camera 4.

Conform actului constitutiv reactualizat în luna martie 2010, societatea avea ca asociaţi pe cetăţenii irakieni: AHMAD A. RASHID şi ABDULRAHMAN HEMEED JASIM AL-ALWANI (care au preluat părţile sociale de la fostul asociat unic – cetăţean irakian), ambii având calitatea de administrator, iar domeniul principal de activitate îl constituia comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului.

În luna august 2011 au fost cooptaţi în societate: EL MADHOUN SUHEIL RASHID SELIM AHMED şi ANMAR MOHAMMAD HANNAM – cetăţeni apatrizi, administrarea revenind primului, în cursul aceleiaşi luni, asociaţii irakieni retrăgându-se din firmă prin cesionarea părţilor sociale către noii asociaţi.

În luna octombrie 2011, alături de EL MADHOUN SUHEIL RASHID SELIM AHMED şi ANMAR MOHAMMAD HANNAM au devenit asociaţi MOHAMED HALIFA – cetăţean olandez şi EBRAHIM MOHAMED ALY – cetăţean egiptean, Mohamed Halifa fiind numit în funcţia de administrator.

Tot în luna octombrie 2011, cetăţenii apatrizi s-au retras din societate prin cesionarea părţilor sociale către ceilalţi doi asociaţi.

Expunerea detaliată a situaţiei de fapt 

La începutul anului 2011, în cadrul unor discuţii purtate cu ŞTEFAN GHEORGHE, vicepreşedinte al Partidului Democrat Liberal – formaţiune politică aflată la guvernare, discuţii la care a fost prezent şi martorul GRIGORIU CONSTANTIN DAN, persoană de încredere din anturajul acestuia, martorul denunţător BERDILĂ HORAŢIU BRUNO – pe atunci reprezentant legal al SC ROMSYS SRL Bucureşti (o societate recunoscută pentru activitatea vizând servicii IT) şi-a exprimat interesul de a obţine contracte de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi l-a întrebat pe interlocutorul său dacă se află în relaţii bune cu preşedintele ANAF, BLEJNAR SORIN.

,,Ştefan Gheorghe mi-a spus că mă poate ajuta, întrucât Blejnar Sorin se afla în sfera sa de influenţă politică, fiind numit şi menţinut în funcţia respectivă de conducere tot de  partidul de guvernământ – PDL.” – a susţinut martorul denunţător BERDILĂ HORAŢIU BRUNO cu prilejul audierii sale.

,,Având în vedere că  Blejnar Sorin fusese numit la conducerea ANAF potrivit algoritmului politic, de către organizaţia PDL Arad, în urma propunerii lui Gheorghe Falcă preşedintele organizaţiei judeţene PDL Arad i-am spus lui Berdilă Horaţiu că o să vorbesc cu Blejnar Sorin, lucru pe care l-am şi făcut stabilind o întâlnire cu acesta […] – precizează şi martorul denunţător ŞTEFAN GHEORGHE.

Ulterior, cu prilejul întâlnirii stabilite şi care s-a desfăşurat în biroul preşedintelui ANAF, unde au fost prezenţi – alături de acesta – ŞTEFAN GHEORGHE şi BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, inculpatul BLEJNAR SORIN a acceptat promisiunea directorului general al SC ROMSYS SRL Bucureşti de a-i remite un procent de 20% din valoarea unor contracte de furnizare produse şi servicii IT ce urmau a fi încheiate la nivelul instituţiei publice respective, în baza derulării unor proceduri de achiziţie publică, în schimbul exercitării influenţei sale asupra subalternului STROE DAN – director în cadrul Direcţiei de Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne, pentru ca acesta, prin prisma funcţiei deţinute şi în legătură cu atribuţiile sale de serviciu, să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective într-o manieră de natură a determina obţinerea acelor servicii şi echipamente de către SC ROMSYS SRL Bucureşti.

,,Blejnar Sorin a fost de acord şi mi-a atras atenţia să folosim alte companii ca şi paravan, adică să nu participe direct ROMSYS la acele proceduri de achiziţie publică pentru a nu da de bănuit.

Totodată, Blejnar Sorin mi-a spus că va discuta cu subordonatul său – director la Compartimentul de achiziţii, care avea ca atribuţii organizarea acestor proceduri şi încheierea contractelor, pe nume Stroe Dan, căruia îi va solicita să ia legătura cu persoana din cadrul ROMSYS care se ocupa cu participarea firmei la achiziţii publice şi să se pună de acord pentru modalitatea în care din aceste licitaţii să aibă de câştigat şi ROMSYS.

Blejnar Sorin a mai precizat cu aceeaşi ocazie că Stroe Dan va indica către S.C. ROMSYS SRL firma către care urmează să plătim comisionul de 20%.” – a mai declarat martorul BERDILĂ HORAŢIU BRUNO.

Declaraţia lui STROE DAN (în prezent inculpat pentru luare de mită în dosarul penal nr. 349/P/2016 format ca urmare a disjungerii din prezenta cauză penală, pentru încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei cu organele de urmărire penală) completează tabloul infracţional al cărui artizan a fost şeful său, inculpatul BLEJNAR SORIN, astfel: ,,[…] am avut o discuţie generală despre această problemă eu cu Sorin Blejnar la puţin timp după angajarea mea ca director în cadrul A.N.A.F., spunându-mi că trebuie să strângem nişte bani pentru partid şi pentru noi doi; cred că acesta se referea la formaţiunea politică aflată la guvernare în acea perioadă. Bănuiesc că atunci când eşti într-o funcţie ca cea pe care a avut-o Sorin Blejnar la momentul respectiv trebuie să dai nişte bani la partidul aflat la guvernare ca să te menţină în ea.

Eu i-am spus atunci lui Sorin Blejnar că am înţeles care e ideea şi că o să văd ce o să fac. Eu ar fi trebuit să vorbesc cu reprezentanţii firmelor pe care mi le trimitea acesta în aşa fel încât să câştige licitaţiile şi să mă ocup de scosul banilor adică al procentului de 20%. Ulterior m-am gândit cum să procedez şi anume să apelez la nişte prieteni care aveau unele firme şi care au fost de acord să încheie cu societăţilor câştigătoare ale contractelor de achiziţie publică alte contracte ce nu aveau nicio legătură cu realitatea (reprezentând operaţiuni comerciale fictive) pentru ca, prin intermediul lor, să poată fi colectate sumele de bani (procentul de 20%)”

La nivelul anului 2011, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală     s-au organizat procedurile de achiziţie publică având ca obiect: ,,Software suplimentar Oracle, upgrade şi update software Oracle” şi ,,Echipamente şi soluţii de upgrade tehnologic pentru infrastructura Centrului de Date al ANAF”.

,,Anterior derulării acestei proceduri am fost chemat în biroul preşedintelui A.N.A.F. – Sorin Blejnar, unde se mai aflau PINALTI – primarul Municipiului Piatra Neamţ şi un domn despre care am aflat ulterior că este directorul S.C. ROMSYS S.R.L. Mi s-a făcut cunoştinţă cu acesta din urmă, aflând că se numeşte BERDILĂ. Discuţia avută la acel moment a fost în sensul că acel domn Berdilă cu firma sa trebuie să câştige respectiva procedură de achiziţie publică, urmând a ne da – mie şi lui Sorin Blejnar – în schimb 20 % din valoarea contractului pentru câştigarea licitaţiei.” – a precizat STROE DAN cu prilejul audierii sale în calitate de suspect, în prezenta cauză.

Urmare discuţiilor mai sus prezentate şi aşa cum rezultă din denunţurile şi declaraţiile formulate în cauză de către BERDILĂ HORAŢIU BRUNO şi OLTEANU RĂZVAN – fost director de dezvoltare în cadrul S.C. ROMSYS SRL Bucureşti (având ca obiect de activitate principal integrarea sistemelor informatice), în anul 2011, cel din urmă a fost contactat de către STROE DAN, în legătură cu participarea de către S.C. ROMSYS SRL la licitaţia organizată de această instituţie publică, referitoare la achiziţionarea de software suplimentar ORACLE, upgrade şi update software ORACLE.

Privitor la discuţiile purtate cu STROE DAN, martorul denunţător OLTEANU RĂZVAN a relatat că s-au întâlnit ,,la sediul firmei lui, într-un birou situat la etajul I al unei clădiri de birouri de pe strada Pelinului nr. 22, sector 3, Bucureşti, ocazie cu care acesta în mod explicit mi-a spus că, dacă dorim să câştigăm licitaţia, condiţia este să subcontractăm servicii în valoare de 20% din valoarea contractului către o societate comercială pe care el o va indica ulterior”.

Martorul OLTEANU RĂZVAN i-a comunicat acest aspect directorului general al firmei ce urma a fi implicată în procedura de achiziţie, respectiv lui BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, care, prin prisma celor iniţial discutate la nivelul instituţiei achizitoare a acceptat condiţiile impuse de STROE DAN, ,,având în vedere dimensiunea contractului şi a companiei şi implicit obţinerea unui profit semnificativ pentru firma” ROMSYS SRL Bucureşti.

,,Ulterior, am aflat de la POPAZOV MIHAI – administrator şi acţionar al S.C. TOTAL NETWORK SOLUTION S.R.L. Bucureşti firmă din domeniul IT implicată în majoritatea tranzacţiilor cu licenţe ORACLE, că în aceste discuţii referitoare la participarea la licitaţia A.N.A.F. era implicată şi S.C. NOVENSYS S.R.L., în sensul că şi cu reprezentanţii acesteia se purtau acelaşi gen de discuţii şi negocieri tot de către Stroe Dan” – a mai precizat martorul denunţător OLTEANU RĂZVAN.

Cel din urmă a avut confirmarea susţinerilor lui POPAZOV MIHAI, cu ocazia participării la o întâlnire ulterioară acestor discuţii ,,ce a avut loc tot la biroul privat al lui Stroe Dan”, întâlnire la care au participat cei trei alături de un reprezentant al altei societăţi – NOVENSYS S.R.L., martorul NICOLAE BOGDAN.

Cu acea ocazie, STROE DAN a cerut reprezentanţilor SC ROMSYS SRL – OLTEANU RĂZVAN, SC NOVENSYS SRL – NICOLAE BOGDAN şi SC TOTAL NETWORK SOLUTION SRL – POPAZOV MIHAI, să se înţeleagă între ei, astfel încât firmele pe care le reprezentau să participe împreună la licitaţia respectivă. ,,Stroe Dan ne-a spus că nu îl interesează modalitatea în care participăm, ci doar ca 20 % din total valoare contract să fie subcontractată către o firmă pe care urma să ne-o indice” – a susţinut martorul OLTEANU RĂZVAN, continuând:

,,Am aflat ulterior de la Popazov Mihai că Stroe Dan s-a întâlnit şi cu reprezentantul ORACLE – MOLDOVEANU RĂZVAN, căruia i-a impus să acorde firmelor participante la înţelegere (adică NOVENSYS S.R.L., ROMSYS S.R.L., TNS S.R.L.), cel mai bun discount indicând şi valoarea acestuia, cred că 75%. Acest discount reprezenta singura modalitate prin care licitaţia putea fi câştigată.

ORACLE a acceptat condiţiile impuse de Stroe Dan, lucru confirmat ulterior prin acordarea suportului în ofertare şi a discount-ului pe preţ […] Partea tehnică a ofertei a fost concepută de ORACLE, iar noi ceilalţi ofertanţi am pregătit documentele de eligibilitate.”

Martorul POPAZOV MIHAIL – reprezentant al S.C. TOTAL NETWORK SOLUTION SRL Bucureşti, care a şi câştigat licitaţia, a confirmat întâlnirile şi înţelegerile cu STROE DAN, arătând că împreună cu martorii OLTEANU RĂZVAN şi NICOLAE BOGDAN s-a deplasat la biroul deţinut de STROE DAN, pentru a confirma participarea împreună a celor trei firme la licitaţie, conform recomandărilor acestuia, împrejurare în care ,,Dan Stroe ne-a comunicat în mod direct că pretenţia este să plătim 20% din valoarea contractului dacă vrem să câştigăm procedura de licitaţie. Mai precizez faptul că, Dan Stroe s-a angajat să vorbească personal cu reprezentantul ORACLE România – Răzvan Moldoveanu pentru a ne oferi cel mai bun preţ pentru licenţe, lucru care s-a şi întâmplat.[…] Cea mai importantă sumă (n.a. – martorul făcând referire la contractul încheiat cu A.N.A.F.) a fost primită de către ROMSYS SRL, Răzvan Olteanu fiind cel care s-a ocupat de plata procentului de 20% către Stroe Dan. Arăt că, în cadrul celor două discuţii purtate cu Dan Stroe, la care eu am fost prezent, acesta a pretins ca banii reprezentând procentul solicitat să fie plătiţi în firma INAVI DEEP SRL.”

La rândul său, martorul MOLDOVEANU NICOLAE RĂZVAN a declarat organelor de anchetă: ,,În cursul anului 2011 am fost chemat la ANAF de către Stroe Dan care lucra în cadrul acestei instituţii dar nu cunoşteam în ce funcţie pentru a discuta despre procedura de achiziţie de licenţe şi suport tehnic furnizat de ORACLE.

M-am prezentat la biroul acestuia dar nu îmi amintesc cu exactitate data, şi i-am explicat acestuia că ORACLE, în calitate de producător, de regulă, nu participă la licitaţiile publice pentru ca partenerii ORACLE să poată participa la acestea fără a fi concuraţi direct de către producător, respectiv de către ORACLE.

 Am precizat acestuia că situaţia se menţine şi în cazul licitaţiei organizate la acea vreme de ANAF, având ca obiect achiziţia de licenţe şi suport tehnic ORACLE.

Stroe Dan mi-a spus că aşa cum firma ORACLE la care eram angajat, avea de multă vreme proiecte derulate cu ANAF sau cu Ministerul Finanţelor Publice aşa speră ca şi în continuare să se obţină condiţii comerciale foarte bune inclusiv pentru procedura de licitaţie care se afla în curs,  astfel încât cooperarea cu ORACLE să continue pe viitor.

Stroe Dan s-a referit la condiţii comerciale foarte bune, având în vedere practicarea de către ORACLE a unor preţuri bune la produsele noastre destinate în final către ANAF.

În acelaşi context, am spus lui Stroe Dan că firma noastră este interesată să obţină condiţii comerciale foarte bune pentru ANAF, pentru continuarea colaborării în cadrul proiectelor informatice viitoare.

La momentul în care partenerii ORACLE au făcut solicitare de ofertă în vederea implementării obiectului contractului aflat în derulare la ANAF în acea perioadă, şi urmare discuţiei avute cu Stroe Dan în calitate de reprezentant ANAF, conform procedurilor ORACLE am demarat o cerere de aprobare internă pentru condiţii comerciale ( reducere de preţ), drept pentru care, în condiţiile stabilite de ORACLE am obţinut un discount superior discount-ului standard dar la acest moment nu-mi aduc aminte procentul.

Având în vedere volumul achiziţiei şi importanţa clientului, discount-ul a fost aprobat.”

Astfel, la respectiva procedură de achiziţie publică au participat S.C. TOTAL NETWORK SOLUTION SRL Bucureşti şi S.C. ROMSYS SRL Bucureşti în asociere cu S.C. NOVENSYS CORPORATION SRL Bucureşti, în final încheindu-se contractul de furnizare (nr. 1106240 din 20.10.2011) între A.N.A.F. şi S.C. TOTAL NETWORK SOLUTION SRL Bucureşti în valoare totală de 28.066.780 lei, din care 5.532.280 lei – TVA.

Potrivit înţelegerii dintre reprezentanţii societăţilor participante în sensul de a se crea posibilitatea suportării procentului de 20% pretins, S.C. TNS S.R.L. – câştigătoarea licitaţiei, a subcontractat obiectul contractului către S.C. INTRAROM S.A. care, la rândul ei a subcontractat către S.C. NOVENSYS S.R.L., iar aceasta a subcontractat în aceeaşi manieră către S.C. ROMSYS S.R.L., fiind astfel conceput un circuit economic în care au fost implicate toate aceste firme, iar la final şi S.C. INAVI DEEP SRL (societatea indicată de STROE DAN).

,,Conform solicitării lui Stroe Dan, S.C. ROMSYS S.R.L. a subcontract un set de servicii reprezentând servicii de instalare, upgrade şi update pentru produsele ORACLE obiect al contractului dintre S.C. TNS S.R.L. şi A.N.A.F. către S.C. INAVI DEEP S.R.L. – societate indicată de Stroe Dan, în valoare de 4.763.000 lei fără TVA (reprezentând aproximativ 20 % din valoarea contractului încheiat cu A.N.A.F.).

În acest lanţ comercial S.C. ROMSYS S.R.L. a încheiat cu S.C. INAVI DEEP S.R.L. un contract în sensul celor descrise mai sus, contractul fiindu-ne trimis la sediul nostru, în forma scrisă, semnat şi ştampilat.

Pe parcursul derulării contractului, S.C. ROMSYS S.R.L. a încasat de la S.C. INTRAROM (prin cesiune de creanţă între aceasta din urmă şi S.C. NOVENSYS) contravaloarea licenţelor livrate A.N.A.F. (achiziţionate de la ORACLE) şi a efectuat plăţi către S.C. INAVI DEEP S.R.L. urmare facturilor emise de aceasta pentru prestarea serviciilor prevăzute în contract şi care, în realitate, nu au fost prestate niciodată de firma menţionată.”(extras din declaraţia martorului denunţător OLTEANU RĂZVAN)

În continuarea declaraţiei sale formulate în faţa organelor de urmărire penală şi legat de aceste operaţiuni de plată, martorul OLTEANU RĂZVAN a menţionat că a fost contactat de STROE DAN, care l-a invitat în biroul său personal, unde i-a pus în vedere ca societatea pe care o reprezenta să efectueze plata către S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, deoarece el dispusese efectuarea de plăţi din partea A.N.A.F. către ROMSYS S.R.L., în cadrul contractului menţionat.

Suma pretinsă – în cuantum de 5.906.120 lei – reprezentând aproximativ 20% din valoarea contractului încheiat cu A.N.A.F. a fost virată de S.C. ROMSYS SRL Bucureşti în contul S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, deschis la Romanian International Bank, în baza contractului fictiv de prestări servicii informatice nr. 5962/18.10.2011 şi a facturii nr. 10274 din 28.10.2011 emisă de aceasta din urmă.

Şi în cazul celei de-a doua proceduri de achiziţie publică organizată la nivelul A.N.A.F. s-au purtat discuţii în biroul deţinut de STROE DAN la adresa mai sus menţionată, la care au participat din partea S.C. ROMSYS SRL Bucureşti – martorul denunţător OLTEANU RĂZVAN şi reprezentanţii S.C. IBM ROMANIA SRL Bucureşti, martorii BALACI BOGDAN şi CRUCERU ANDREI, cea din urmă societate fiind furnizorul autorizat al produselor şi serviciilor care făceau obiectul achiziţiei A.N.A.F.

Cu această ocazie, STROE DAN a pretins reprezentantului S.C. ROMSYS SRL Bucureşti acelaşi procent de 20% din valoarea contractului, iar reprezentanţilor S.C. IBM ROMANIA SRL le-a condiţionat ca firma colaboratoarea a acesteia – S.C. SYSCO SRL, care urma să participe la licitaţie, autorizată să instaleze echipamentele specifice, să subcontracteze serviciile către S.C. ROMSYS SRL  Bucureşti.

Aspectele de mai sus rezultă din denunţul şi declaraţia martorului OLTEANU RĂZVAN, precum şi din declaraţiile martorilor CRUCERU ANDREI şi BALACI BOGDAN – reprezentanţii S.C. IBM ROMANIA SRL Bucureşti.

Cel din urmă martor a relatat: ,,În cursul anului 2011, ANAF a organizat o licitaţie publică pentru realizarea proiectului ,,Echipamente şi soluţii de upgrade tehnologic pentru infrastructura centrului de date al ANAF” pentru implementarea căreia, firma care urma să participe la licitaţie trebuia să deţină cerificarea tehnică a IBM Romania pentru a le instala. În cursul procedurii de atribuire a licitaţiei, eu şi Cruceru Andrei am fost convocaţi de Stroe Dan într-un birou privat al său situat în mun. Bucureşti, str. Pelinului, lângă o locaţie cunoscută sub denumirea de baby-spa, la care a participat şi reprezentantul S.C. Romsys S.R.L., Olteanu Răzvan, pe care îl cunoşteam de pe piaţa IT. La această întâlnire, Stroe Dan ne-a condiţionat pe cei de la IBM Romania S.R.L. să convingem firma care participa la licitaţia respectivă şi care era autorizată să instaleze aceste tipuri de echipamente, respectiv S.C. SYSCO S.R.L. reprezentată de Lefter Paul, să subcontracteze servicii către S.C. Romsys S.R.L., întrucât prin această societate, urma să obţină un comision de 20% din valoarea contractului încheiat de S.C. Sysco S.R.L. cu ANAF.”

Aceste condiţii au fost acceptate de reprezentantul S.C. SYSCO SRL Bucureşti – martorul LEFTER PAUL care a încheiat cu S.C. ROMSYS SRL Bucureşti încă din data de 29.09.2011 (anterior contractului de furnizare cu A.N.A.F. nr. 1106398/28.10.2011), contractul de subcontractare nr. 1109/01s/01/rsys având ca obiect ,,Echipamente şi soluţii de upgrade tehnologic pentru infrastructura Centrului de Date al ANAF” în valoare de 1.876.000 usd (fără TVA).

La rândul său, S.C. ROMSYS SRL Bucureşti a încheiat contractul de prestări servicii nr. 5960/05.10.2011 cu S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti în valoare de 5.860.000 lei fără TVA, în baza căruia cea din urmă a emis factura nr. 10371 din 22.12.2011, achitată de S.C. ROMSYS SRL în cursul lunii ianuarie 2012.

În cauză, a fost dispus şi efectuat un raport de constatare de către specialistul antifraudă al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin care s-a concluzionat că, din suma totală de 63.364.060 lei virată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (36.297.280 lei aferent contractului nr. 1106398/28.10.2011 şi 28.066.780 lei aferent contractului nr. 1106240/20.10.2011) în conturile celor doi contractori generali care au câştigat procedurile de achiziţie publică, conform înţelegerilor anterioare dintre persoanele implicate, respectiv în conturile S.C. TOTAL NETWORK SOLUTION SRL Bucureşti şi S.C. SYSCO SRL Bucureşti, suma de 13.172.520 lei (7.266.400 lei în cazul contractului nr. 1106398/28.10.2011 şi  5.906.120 lei în cazul contractului nr. 1106240/20.10.2011) a fost redirecționată prin intermediul subcontractorului S.C. ROMSYS SRL Bucureşti, în conturile S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, societate cu un comportament fiscal inadecvat, caracteristic firmelor de tip „fantomă”.

Din raport mai rezultă că suma de 13.172.520 lei, reprezentând un procent de 20,46% din valoarea totală achitată de ANAF, în virtutea celor două contracte, a fost redirecționată prin conturile bancare ale unor firme folosite în efectuarea de tranzacții de tip evazionist, în virtutea unor documente fiscale cu un conținut nereal, scopul final al acestor procedee şi manopere fiind acela de a retrage sumele de bani în numerar, în acest sens fiind folosit un lanț de societăţi comerciale tip fantomă, respectiv SC COLMENAR INVEST SRL, SC MONOLOK SERV SRL, SC RED ALBATROS SRL, SC LASCOM VIVA SRL şi SC DUCTIL ROM SRL, toate din Bucureşti, ai căror asociați, de regulă, sunt cetățeni arabi, în anumite cazuri aceștia fiind cooptați în firmă după data redirecționării sau retragerii sumelor de bani în cauză.

Despre S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, STROE DAN a declarat că ,,această firmă era a unui cunoscut de-al meu din Buzău, care avea activitate de automate cafea. Am vorbit cu el (PAUL MĂNĂILĂ) pentru a încheia contracte cu S.C. ROMSYS S.R.L. Bucureşti; aceste contracte – aşa cum am arătat – nu aveau cum să fie reale.

Banii cash erau scoşi din bancă de acest Paul Mănăilă şi mi-i aducea la mine la birou”.

Declaraţia martorului cu identitate protejată ANTONESCU IOANA, care în mod direct a luat cunoştinţă despre aspectele relatate de STROE DAN, este edificatoare în acest sens: ,,În cursul anului 2011, Stroe Dan l-a contactat pe Mănăilă Paul Cosmin, prin intermediul unei cunoştinţe comune pe nume Bogdan Marin şi i-a propus să înfiinţeze o societate comercială la care să fie administrator de drept, dar, care, în realitate, să fie administrată în fapt de Stroe Dan.

Stroe Dan a spus că procedează în acest fel, deoarece ocupă o funcţie de conducere în cadrul Ministerului Finanţelor şi că în aceste condiţii el nu poate să fie administrator de societate comercială.

După înfiinţarea societăţii comerciale sub numele de SC INAVI DEEP SRL Bucureşti şi după îndeplinirea formalităţilor, Mănăilă Paul a fost contactat de către Stroe Dan, care i-a spus că urmează să primească mai multe sume de bani de la o societate comercială ROMSYS din Bucureşti, în baza unor operaţiuni comerciale care nu se vor derula, fictive, iar acesta va trebui să redirecţioneze respectivele sume de bani către mai multe societăţi comerciale şi anume COLMENAR INVEST SRL, MONOLOK SERV SRL, RED ALBATROS SRL, LASCOM VIVA SRL şi DUCTIL ROM SRL, toate din Bucureşti.

Dintre aceste cinci societăţi, SC LASCOM VIVA SRL şi SC RED ALBATROS SRL fuseseră înfiinţate din iniţiativa aceluiaşi Stroe Dan şi în aceleaşi condiţii de către Mănăilă Paul.

Sumele de bani despre care am făcut vorbire anterior, primite de INAVI DEEP de la SC ROMSYS SRL, au fost virate în contul de la RIB (Romanian International Bank).

Din acest cont au fost redirecţionate în conturile celor cinci societăţi comerciale, printre care două reprezentate de Mănăilă Paul (RED ALBATROS şi LASCOM VIVA), de unde acesta a ridicat suma de aproximativ 3.500.000 lei, pe care i-a înmânat-o lui Stroe Dan, atât direct, cât şi prin intermediul unor angajaţi ai acestuia, care îşi desfăşurau activitatea într-o clădire deţinută de Stroe Dan, cunoscută sub denumirea de Baby Spa. Cunosc faptul că aceşti angajaţi vorbeau că din aceste sume de bani o parte ajungeau şi la Blejnar Sorin.

Banii au fost viraţi în contul SC INAVI DEEP SRL în baza unor contracte de prestări servicii informatice fictive, care au fost semnate şi ştampilate de administratorul SC INAVI DEEP SRL – Mănăilă Paul Cosmin, la solicitarea lui Stroe Dan. Din aceste sume de bani, Mănăilă primea, periodic, de la Stroe Dan aproximativ 1.000 euro, lunar, cash, în lei.

Aceste societăţi au funcţionat aproximativ un an şi ceva, după care lui Mănăilă i s-a cerut să le cesioneze către nişte cetăţeni arabi, fără să i se dea vreo explicaţie legată de această cesiune.”

Şi declaraţia martorului MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, administrator de fapt al SC MONOLOK SERV S.R.L., societate în care s-au virat o parte din banii transferaţi de SC ROMYS SRL Bucureşti către SC INAVI DEEP SRL Bucureşti, urmare înţelegerilor mai sus expuse – şi din care redăm mai jos un fragment – este deosebit de elocventă în ceea ce priveşte legăturile dintre STROE DAN, BLEJNAR SORIN şi firmele implicate în circuitul comercial fictiv, destinat colectării unor sume de bani pentru sine: ,,îl cunosc şi pe Bogdan Marin care ştiam că este într-o relaţie strânsă cu Rusu Robert, finul lui Sorin Blejnar şi asociat cu Stroe Dan, toţi aceştia fiind funcţionari publici în cadrul ANAF.

În aceste împrejurări Bogdan Marin mi-a spus că are nevoie să scoată nişte bani prin intermediul firmei Monolok Serv S.R.L., astfel încât S.C. Monolok S.R.L. să emită mai multe facturi către S.C. Inavi Deep S.R.L. având ca obiect prestarea unor servicii care în realitate nu aveau să fie efectuate, urmate de virarea de către aceasta din urmă a contravalorii facturilor în sumă de aproximativ 5.000.000 lei către S.C. Monolok Serv S.R.L.

Aceste operaţiuni s-au desfăşurat pe parcursul câtorva luni de la sfârşitul anului 2011 până la începutul anului următor.

Mi-a mai spus că iniţial banii proveneau de la S.C. ROMSYS S.R.L. Bucureşti şi că acea firmă, Inavi Deep S.R.L., este controlată de Stroe Dan.”

Martorul BALACI BOGDAN – director în cadrul SC IBM ROMANIA SRL Bucureşti, a relatat organelor judiciare faptul că ,,din discuţiile purtate am înţeles că Stroe Dan, prin această modalitate, se ocupă de colectarea unor sume de bani pentru conducerea ANAF de la acea vreme, respectiv pentru Sorin Blejnar”.

Însuşi STROE DAN, în declaraţia sa formulată în cauză a recunoscut că: ,,Urmare înţelegerii cu Sorin Blejnar o parte din aceşti bani – reprezentând cam 5% din valoarea comisionului de 20%  – au rămas la mine, iar cealaltă parte i-am înmânat-o lui Sorin Blejnar. Această sumă a fost înmânată la mine la birou în nişte cutii de carton de hârtie de xerox.”

Susţinerile sale sunt confirmate de martorul ameninţat DIACONESCU GEANINA: ,,În anul 2011, ANAF al cărei preşedinte era Blejnar Sorin, a organizat nişte proceduri de achiziţie publică de echipamente şi servicii IT care au fost câştigate de anumite societăți şi urmare unei înţelegeri anterioare dintre Blejnar Sorin, Stroe Dan – directorul Direcţiei Achiziţii din cadrul ANAF şi reprezentantul S.C. ROMSYS S.R.L. Bucureşti, o parte dintre aceste servicii au fost subcontractate către această din urmă societate, astfel încât reprezentantul său legal să întoarcă din valoarea acestor contracte un procent de 20% către Blejnar Sorin şi Stroe Dan care facilitaseră aceste proceduri.

Pentru remiterea efectivă a comisionului de 20%, reprezentantul S.C. ROMSYS S.R.L. Bucureşti a încheiat contracte fictive de prestări servicii IT cu S.C. INAVI DEEEP S.R.L. Bucureşti, firmă controlată de Stroe Dan.

Banii erau retraşi din bancă numerar de către Mănăilă Paul, administratorul de drept al S.C. Inavi Deep S.R.L. şi înmânaţi personal lui Stroe Dan la biroul acestuia din mun. Bucureşti, str. Pelinului nr. 22, sector 3.

O parte din aceşti bani, respectiv un procent de 4 -5 % erau opriţi de către Stroe Dan întrucât el aranja procedurile de achiziţie publică iar restul până la 20% din comision erau înmânaţi de Stroe Dan lui Blejnar Sorin care purtase discuţiile cu reprezentantul Romsys S.R.L. Bucureşti.

Am fost prezentă la o parte din aceste remiteri care au avut loc în biroul lui Stroe Dan şi am văzut cum acesta îi înmâna lui Sorin Blejnar sume mari de bani introduse în cutii de carton dintre cele în care se ambalează hârtia de copiator format A4.

De asemenea i-am văzut pe cei doi împreună şi coborând din clădire cu acele cutii, de fiecare dată câte una,  pe care le transporta Stroe Dan pentru Blejnar Sorin şi le introducea în portbagajul maşinii celui din urmă.”

În acord cu cele susţinute de STROE DAN şi de martorul cu identitate protejată DIACONESCU GEANINA, martorii denunţători BERDILĂ HORAŢIU BRUNO şi ŞTEFAN GHEORGHE, precum şi martorul ameninţat BĂNICĂ ANDRADA au confirmat încasarea comisionului de către BLEJNAR SORIN, cel din urmă martor confirmând existenţa unei întâlniri despre care au relatat denunţătorii între ŞTEFAN GHEORGHE şi BLEJNAR SORIN, în cadrul căreia fostul preşedinte al ANAF a mărturisit că a primit ceea ce s-a înţeles cu BERDILĂ HORAŢIU BRUNO.

În esenţă, rezumând situaţia de fapt mai sus expusă, în anul 2011, înainte de desfăşurarea în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a procedurilor de achiziţie publică vizând servicii şi echipamente IT, inculpatul BLEJNAR SORIN – preşedintele instituţiei publice, fiind pus în legătură de către martorul ŞTEFAN GHEORGHE (vicepreşedintele Partidului Democrat Liberal aflat pe atunci la guvernare) cu martorul BERDILĂ HORAŢIU BRUNO – reprezentantul legal al SC ROMSYS SRL Bucureşti (firmă specializată în servicii IT), a acceptat promisiunea acestuia de a-i fi remise unele sume de bani sub formă de ,,comisioane”, reprezentând procente din valoarea unor contracte încheiate la nivelul respectivei autorităţi contractante, în schimbul exercitării influenţei sale asupra subalternului STROE DAN – director în cadrul Direcţiei de Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne, care – prin prisma funcţiei deţinute şi a atribuţiilor de serviciu care-i incumbau – urma să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor într-o manieră de natură a determina obţinerea acelor servicii şi echipamente de către SC ROMSYS SRL Bucureşti şi – totodată – să beneficieze şi el de acel comision.

Pe de altă parte, STROE DAN a pretins comisionul amintit reprezentanţilor legali ai SC ROMSYS SRL Bucureşti, pentru a întreprinde demersurile aferente atribuţiilor sale de serviciu ca şef al compartimentului de achiziţii publice din cadrul autorităţii contractante, urmare cărora, serviciile IT scoase la licitaţie de ANAF să fie prestate de această societate – ca subcontractor al firmelor câştigătoare ale procedurii, şi a primit pentru sine şi pentru şeful său BLEJNAR SORIN procentul de 20%, în contul unei societăţi indicate de el – S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, pe care o controla în fapt, societate care a încheiat în mod fictiv contracte de prestări servicii cu SC ROMSYS SRL Bucureşti, pentru ca cea din urmă să aibă o justificare a virării banilor în contul său.

Promisiunea preşedintelui ANAF făcută prestatorului de servicii SC ROMSYS SRL Bucureşti – prin intermediul reprezentantului legal BERDILĂ HORAŢIU BRUNO s-a materializat în obţinerea de către această societate a contractelor dorite, în urma subcontractării de la câştigătorii procedurilor de licitaţie publică, aşa cum a indicat chiar inculpatul BLEJNAR SORIN, (,,să folosim alte companii ca şi paravan, adică să nu participe direct ROMSYS la acele proceduri de achiziţie publică pentru a nu da de bănuit”), cel din urmă primind, împreună cu subalternul său STROE DAN, comisionul de 20% promis/pretins şi acceptat, prin intermediul unei firme controlate în fapt de ei, S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti.

Conform completării la raportul de constatare dispusă de procurori şi efectuată în cauză de către specialistul antifraudă din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procentul de 5% însuşit de STROE DAN din suma totală de 13.172.520 lei virată de S.C. ROMSYS SRL Bucureşti în contul S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti (comisionul de 20%), reprezintă suma de 658.626 lei (echivalent 151.722 euro), iar restul de 12.513.894 lei (echivalent 2.882.721 euro) urmează a fi reţinut în sarcina inculpatului BLEJNAR SORIN, potrivit probelor administrate în cauză, care converg spre situaţia de fapt mai sus expusă.

Apărări formulate de inculpat

Inculpatul BLEJNAR SORIN nu a recunoscut fapta ce i-a fost imputată, însă apărările pe care şi le-a formulat nu ţin de esenţa elementului material al infracţiunii reţinută în sarcina sa, ci doar nuanţează anumite împrejurări în care aceasta s-ar fi comis.

Astfel, inculpatul a susţinut că nu l-a cunoscut pe martorul denunţător BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, anterior cercetărilor efectuate în prezenta cauză penală, respectiv al confruntării realizate cu acesta. Susţinerile sale sunt combătute prin declaraţiile martorilor denunţători BERDILĂ HORAŢIU BRUNO şi ŞTEFAN GHEORGHE, date sub prestare de jurământ, precum şi prin declaraţia celuilalt participant la activitatea infracţională descrisă în cele ce preced şi anume STROE DAN, persoane care au fost prezente la întâlnirea dintre cei doi şi care au perceput personal împrejurările ce fac obiectul denunţurilor formulate împotriva sa.

Un alt martor indirect ce probează discuţiile purtate de BERDILĂ HORAŢIU BRUNO cu inculpatul este POPAZOV MIHAI reprezentantul legal al uneia dintre  societăţile care au câştigat procedurile de achiziţie la care se face referire în cauză – SC TOTAL NETWORK SOLUTION SRL Bucureşti, căruia administratorul SC ROMSYS SRL Bucureşti i-a relatat despre acestea.

Inculpatul a mai susţinut şi demonstrat cu acte depuse la dosar, în apărare, faptul că la momentul când se presupune că s-ar fi întâlnit în biroul său de preşedinte al ANAF cu denunţătorii BERDILĂ HORAŢIU BRUNO şi ŞTEFAN GHEORGHE, aşa cum susţin aceştia, CODRUŢ MARTA – a cărui prezenţă a fost semnalată la locul acestei pretinse întâlniri – nu mai îndeplinea funcţia de consilier personal al său.

Chiar dacă aspectul privind pierderea calităţii de consilier personal al preşedintelui ANAF de către CODRUŢ MARTA încă din anul 2010 (întâlnirea fiind plasată în timp pe la începutul anului 2011) este veridic, nu exclude ipoteza demonstrată probator prin depoziţiile a doi martori participanţi la întâlnire ca acesta să se fi aflat în biroul inculpatului BELJNAR SORIN la acel moment, date fiind relaţiile apropiate dintre ei, fără legătură cu deţinerea sau nu de către CODRUŢ MARTA a vreunei funcţii în cadrul instituţiei publice respective.

Inculpatul BLEJNAR SORIN a negat momentul adus la cunoştinţa organelor de urmărire penală de către martorul denunţător ŞTEFAN GHEORGHE al unei întâlniri dintre el şi acesta din urmă în localitatea NISA din Franţa, în vara anului 2012, şi în care i-ar fi confirmat lui ŞTEFAN GHEORGHE primirea comisionului din partea lui BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, arătând că s-a întâlnit cu acesta la NISA, dar în anul 2014, întrucât în vara lui 2012 avea interdicţia de a părăsi teritoriul României.

Dincolo de împrejurarea că momentul întâlnirii de la NISA a fost fixat nu doar de martorul denunţător, ci şi de martorul ameninţat BĂNICĂ ANDRADA – martor ocular al celor relatate – dar şi de martorul BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, trebuie menţionat în aceste context faptul că, aşa cum rezultă din actele dosarului de urmărire penală, obligarea de a nu părăsi ţara stabilită în sarcina lui BLEJNAR SORIN a intervenit începând cu data de 17.07.2012, fiind impusă prin ordonanţa nr. 54/P/2012 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei, astfel că, întâlnirea plasată în vara anului 2012 ar fi putut avea loc oricând în intervalul de timp 01.06 – 16.07. 2012.

O altă situaţie semnalată de inculpat a fost aceea că, în ipoteza existenţei acelei întâlniri din biroul său aflat în sediul ANAF, persoanele pretins participante ar fi trebuit să se regăsească consemnate în registrul de intrări – ieşiri de la poarta instituţiei. Însă, aşa cum a rezultat din datele de anchetă, instituţia avea mai multe intrări, unele nedotate cu registru de poartă şi pe care se putea pătrunde liber, în special persoanele publice, cum era cazul lui ŞTEFAN GHEORGHE sau cele care îl însoţeau pe acesta (în speţă BERDILĂ HORAŢIU BRUNO).

Practică juridică în materia traficului de influenţă

Aşa cum rezultă şi din Decizia nr. 489/30 iunie 2016 a Curţii Constituţionale a României, pentru existenţa elementului material al infracţiunii de trafic de influenţă, nu este necesar ca pretinderea banilor sau folosului, acceptarea promisiunii de foloase ori a darurilor să fi fost urmată de executare, adică de satisfacerea pretenţiei sau de respectarea promisiunii de foloase. De asemenea, Curtea reţine că practica judiciară şi literatura juridică au stabilit că nu este necesar ca actul ce intră în atribuţiile funcţionarului sau altui salariat să fi fost efectuat, este suficient că s-au pretins ori primit foloasele sau că s-au acceptat promisiuni de foloase în vederea determinării funcţionarului sau altui salariat, fiind indiferent faptul că iniţiativa aparţine traficantului sau persoanei interesate ca influenţa să fie exercitată.

Curtea observă că doctrina şi practica judiciară sunt constante în a reţine că pentru existenţa infracţiunii de trafic de influenţă nu are relevanţă dacă pretinderea folosului a fost satisfăcută, nici dacă acceptarea promisiunii unor foloase a fost urmată de prestarea acestora, nu interesează dacă intervenţia pe lângă un funcţionar sau un alt salariat s-a produs sau nu, nici dacă prin intervenţie (reală sau presupusă) se urmăreşte determinarea unei acţiuni ilicite (efectuarea corectă de către un funcţionar sau un alt salariat a unui act ce intră în atribuţiile sale de serviciu) sau a unei acţiuni ilicite (efectuarea incorectă a actului) ori determinarea unei inacţiuni licite (abţinerea de la efectuarea unui act abuziv) sau a unei inacţiuni ilicite (neîndeplinirea unei îndatoriri de serviciu), de vreme ce dezaprobarea exprimată prin incriminarea faptei de trafic de influenţă priveşte scopul urmărit de infractor, nu ca un rezultat, ci ca o caracterizare a acţiunii de traficare a influenţei reale sau presupuse.

Şi în jurisprudenţa recentă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie regăsim reenunţat principiul potrivit căruia pentru existenţa infracţiunii de trafic de influenţă nu interesează dacă intervenţia promisă a avut loc şi nici dacă prin intervenţie s-a urmărit efectuarea de către funcţionar a unui act legal sau ilegal, esenţial fiind ca făptuitorul ,,să aibă influenţă” sau ,,să lase să se creadă că are influenţă” asupra unui funcţionar şi să promită intervenţia sa pe lângă un funcţionar pentru a-l determina să facă sau să nu facă ,,un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu” (decizia nr. 74 din 15.06.2015).

 1. MIJLOACELE DE PROBĂ ŞI ANALIZA SUCCINTĂ A ACESTORA

Faptele descrise mai sus sunt demonstrate prin următoarele mijloace de probă:

 • Declaraţiile martorului BERDILĂ HORAŢIU BRUNO – fost director general şi administrator al S.C. ROMSYS SRL Bucureşti din care rezultă împrejurările în care, în cursul anului 2011, prin mijlocirea lui Ştefan Gheorghe s-a înţeles cu Blejnar Sorin în vederea câştigării de către societatea sa – ROMSYS SRL Bucureşti a unor servicii IT scoase la licitaţie de ANAF, în schimbul unui comision de 20% din valoarea contractelor astfel încheiate, iar Stroe Dan subalternul celui din urmă, la care acesta a intervenit, a efectuat demersurile necesare atribuirii unor servicii către firma menţionată şi a solicitat lui Olteanu Răzvan – director în cadrul ROMSYS SRL Bucureşti virarea procentului respectiv în contul S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, în baza unor contracte fictive de prestări servicii, Vol. I, filele 1-3, 52-56, 180-183;
 • Declaraţia martorului OLTEANU RĂZVAN – fost director de dezvoltare în cadrul S.C. ROMSYS SRL Bucureşti care a relatat pe larg discuţiile şi întâlnirile cu Stroe Dan referitoare la participarea la procedurile de achiziţie publică, pretinderea de către acesta a procentului de 20% din valoarea contractelor şi modalitatea primirii efective a sumelor de bani reprezentând acest procent, prin intermediul S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, Vol. I, filele 4-7, 57-62,
 • Declaraţiile martorului POPAZOV MIHAIL – reprezentant al S.C. TOTAL NETWORK SOLUTION SRL Bucureşti, referitoare la întâlnirile şi înţelegerile cu Stroe Dan, într-un birou privat al acestuia, în legătură cu participarea la licitaţiile organizate de A.N.A.F. şi pretinderea procentului de 20% din valoarea contractului a cărui remitere a fost asigurată de S.C. ROMSYS SRL Bucureşti, precum şi referitoare la discuţiile purtate cu Berdilă Horaţiu Bruno în legătură cu promisiunea acestui procent către Blejnar Sorin, Vol. I, filele 48-51 bis;
 • Declaraţia martorului MOLDOVEANU NICOLAE RĂZVAN – reprezentant al S.C. ORACLE ROMANIA SRL Bucureşti din care reiese că Stroe Dan i-a solicitat să acorde un discount superior celui standard, în cadrul procedurii de achiziţie din anul 2011 organizată de A.N.A.F, a licenţelor şi suportului tehnic furnizat de ORACLE, Vol. I, filele 193-195;
 • Declaraţiile martorilor BALACI BOGDAN şi CRUCERU ANDREI – foşti reprezentanţi ai S.C. IBM ROMANIA SRL Bucureşti care au relatat împrejurările în care au fost convocaţi de Stroe Dan, în biroul său privat, în legătură cu licitaţia organizată de A.N.A.F. pentru achiziţionarea echipamentelor şi soluţiilor de upgrade tehnologic pentru infrastructura centrului de date al instituţiei publice, condiţionând câştigarea acesteia de remiterea unui procent de 20% din valoarea contractului, Balaci Bogdan afirmând şi faptul că Stroe Dan colecta, potrivit propriilor susţineri, sume de bani pentru conducerea ANAF, în speţă către Blejnar Sorin, Vol. I, filele 190- 192, 187-189;
 • Declaraţia martorului LEFTER PAUL – administrator al S.C. SYSCO SRL Bucureşti din care rezultă împrejurările participării la licitaţia organizată de A.N.A.F. şi discuţiile purtate cu reprezentanţii S.C. IBM ROMANIA SRL Bucureşti, în sensul practicării unui preţ al echipamentelor impus de aceştia şi subcontractarea unei părţi din obiectul achiziţiei către S.C. ROMSYS SRL, condiţii care asigurau obţinerea contractului, Vol. I, filele 184-186;
 • Declaraţia martorului ŞTEFAN GHEORGHE care, în anul 2011 ocupa funcţia de vicepreşedinte al Partidului Democrat Liberal – formaţiune politică aflată la guvernare, prin care acesta şi-a susţinut denunţul formulat împotriva lui BLEJNAR SORIN, în sensul că a intermediat întâlnirea dintre el – ca preşedinte al ANAF şi Berdilă Horaţiu Bruno de la SC ROMSYS SRL Bucureşti, în vederea obţinerii unor produse şi servicii IT de către această firmă, de la instituţia publică, având cunoştinţă – totodată – şi de comisionul promis de prestatorul de servicii către preşedintele autorităţii contractante, comision care, ulterior, a şi fost achitat, Vol. VII, filele 166-169;
 • Declaraţia martorului cu identitate protejată BĂNICĂ ANDRADA care a precizat că a fost prezentă la o discuţie dintre ŞTEFAN GHEORGHE şi BLEJNAR SORIN în cadrul căreia cel de-al doilea i-a confirmat primului că şi-a încasat comisionul de la Berdilă Horaţiu Bruno, Vol. VII, filele 173-174;
 • Declaraţia martorului MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN, administrator de fapt al SC MONOLOK SERV S.R.L., societate în care s-au virat o parte din banii transferaţi de SC ROMYS SRL Bucureşti către SC INAVI DEEP SRL Bucureşti, urmare înţelegerilor mai sus expuse, care a declarat că această din urmă firmă era controlată de Stroe Dan, iar serviciile facturate nu au fost prestate niciodată, Vol. VII, filele 175-176;
 • Declaraţia martorului cu identitate protejată ANTONESCU IOANA, care a mod direct a luat cunoştinţă despre faptul că Stroe Dan a fost administrator de fapt al SC INAVI DEEP SRL Bucureşti, firmă înfiinţată de Mănăilă Paul Cosmin la solicitarea acestuia, şi prin care au fost scoase sume de bani, în baza unor relaţii comerciale fictive, bani care au ajuns şi la Blejnar Sorin, Vol. VII, filele 177-179;
 • Declaraţia martorului GRIGORIU CONSTANTIN DAN, care a confirmat întâlnirea dintre Berdilă Horaţiu Bruno şi Ştefan Gheorghe, în care primul dintre aceştia i-a cerut ajutorul celui de-al doilea pentru a intermedia o discuţie cu Blejnar Sorin pe tema câştigării de către SC ROMSYS SRL Bucureşti a licitaţiilor organizate în cadrul ANAF, Vol. VII, filele 209-210;
 • Declaraţia martorului MĂNĂILĂ PAUL COSMIN – administrator de drept al SC INAVI DEEP SRL Bucureşti, în anul 2011, care nu şi-a amintit împrejurările relaţiei comerciale dintre societatea sa şi SC ROMSYS SRL Bucureşti, VII, filele 191-192;
 • Declaraţia martorului cu identitate protejată DIACONESCU GEANINA, care a perceput în mod direct momentele în care STROE DAN a remis către BLEJNAR SORIN importante sume de bani provenite de la SC ROMSYS SRL Bucureşti, scoase în numerar, prin bancă, prin intermediul SC INAVI DEEP SRL Bucureşti, conform înţelegerii anterioare, respectiv în schimbul obţinerii de către SC ROMSYS SRL Bucureşti a unor contracte de servicii IT din partea ANAF, Vol. VIII, filele 27-28;
 • Declaraţia dată de STROE DAN în calitate de suspect, prin care a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa, aşa cum au fost stabilite de organele judiciare, arătând intervenţia asupra sa a preşedintelui ANAF – BLEJNAR SORIN, în sensul gestionării licitaţiilor de servicii IT de aşa manieră încât acestea să fie câştigate de firmele agreate de SC ROMSYS SRL Bucureşti, de la care aceasta urma să subcontracteze, pretinderea comisionului de 20% de către el şi de către inculpat, modalitatea de primire şi împărţire a acestuia, crearea relaţiei cu BERDILĂ HORAŢIU BRUNO şi menţinerea acesteia cu OLTEANU RĂZVAN, intervenţia la reprezentanţii vendorilor pentru acordarea comisionului care permitea câştigarea procedurilor de achiziţie publică de către societăţile ,,dedicate”, Vol. VII, filele 337-342;
 • Procesele verbale de confruntare dintre inculpatul BLEJNAR SORIN – pe de o parte şi martorii denunţători BERDILĂ HORAŢIU BRUNO şi ŞTEFAN GHEORGHE, pe de altă parte, ocazie cu care cei din urmă şi-au menţinut poziţia procesuală exprimată constant pe parcursul urmăririi penale, Vol. XIX, filele 17-32;
 • Raportul de constatare întocmit la 31.10.2016 de specialistul antifraudă al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin care s-a stabilit circuitul banilor proveniţi de la ANAF şi transferul comisionului de 20% în contul SC INAVI DEEP SRL Bucureşti, firmă controlată de STROE DAN, Vol. VII, filele 65-170;
 • Completarea la raportul de constatare susmenţionat, realizată de specialistul antifraudă al Direcţiei Naţionale Anticorupţie la data de 09.12.2016, Vol. XIX, filele 3-11;
 • Dosarele de achiziţie publică transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cuprinzând documentaţia aferentă procedurilor în urma derulării cărora au fost atribuite contractele ce interesează cauza, respectiv contractul nr. 1106398/28.10.2011 încheiat cuC. TOTAL NETWORK SOLUTION SRL Bucureşti şi contractul nr. 1106240/20.10.2011 încheiat cu S.C. SYSCO SRL Bucureşti, Vol. II-VI;
 • Contractul de furnizare produse software nr. 2586/12.10.2011 încheiat între S.C. NOVENSYS CORPORATION SRL şi S.C. ROMSYS SRL Bucureşti, actul adiţional şi documentele referitoare la derularea acestuia (facturi, procese verbale de acceptanţă finală şi extrase de cont), Vol. I, filele 63-99;
 • Contractul de prestări servicii nr. 5962 din 18.10.2011 dintre S.C. ROMSYS SRL Bucureşti – beneficiar şi S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti – prestator, Vol. I, filele 100-110;
 • Factura nr. 10274 din 28.10.2011 emisă de S.C. INAVI DEEP SRL către S.C. ROMSYS SRL Bucureşti având ca obiect prestări servicii informatice în valoare totală de 5.906.120 lei, Vol. I, fila 104;
 • Procesul verbal de acceptanţă servicii încheiat între S.C. ROMSYS SRL Bucureşti şi S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, Vol. I, filele 105-105;
 • Extrasele de cont din care rezultă plăţile efectuate de S.C. ROMSYS SRL în contul S.C. INAVI DEEP SRL deschis la Romanian International Bank, Vol. I, filele 107-110 bis;
 • Contractul de subcontractare nr. 1109/01s/01/rsys din 29.09.2011 încheiat între S.C. SYSCO SRL Bucureşti şi S.C. ROMSYS SRL Bucureşti şi documentele referitoare la derularea lui, Vol. I, filele 111-171;
 • Contractul de prestări servicii nr. 5960 din 05.10.2011 dintre S.C. ROMSYS SRL Bucureşti – beneficiar şi S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti – prestator, Vol. I, filele 172-175;
 • Factura nr. 10371 din 22.12.2011 emisă de S.C. INAVI DEEP SRL către S.C. ROMSYS SRL Bucureşti având ca obiect prestări servicii informatice în valoare totală de 7.266.400 lei, Vol. I, fila 175;
 • Procesul verbal de acceptanţă servicii încheiat între S.C. ROMSYS SRL Bucureşti şi S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, Vol. I, fila 176;
 • Extrasele de cont din care rezultă plăţile efectuate de S.C. ROMSYS SRL în contul S.C. INAVI DEEP SRL deschis la Romanian International Bank. Vol. I, filele 177-184;
 • Extrasul de cont al S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti din care rezultă operaţiunile derulate prin contul deschis la Romanian International Bank, Vol. I, filele 209-298;
 • Dosarele de înmatriculare ale S.C. INAVI DEEP SRL, S.C. RED ALBASTROS SRL, S.C. LASCOM VIVA SRL, S.C. COLMENAR INVEST SRL şi S.C. MONOLOK SERV SRL, Vol. VIII, filele 29-457;
 • Fişa postului corespunzătoare funcţiei deţinute de Stroe Dan în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al respectivei instituţii publice, Vol. I, filele 359-364;
 • Adresa nr. A- 5681/13.10.2016 emisă de ANAF, din care rezultă perioada în care Bejnar Sorin a deţinut funcţia de preşedinte şi ordinul prin care acesta a fost numit, Vol. I, filele 304-358;
 • Declaraţiile date de BLEJNAR SORIN în calitate de suspect şi inculpat, prin care a negat săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa, Vol. VII, filele 224-229, 241-243;
 • ÎN DREPT:

 Fapta inculpatului BLEJNAR SORIN, constând în aceea că, în anul 2011, în calitate de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a acceptat promisiunea de bani a lui BERDILĂ HORAŢIU BRUNO – director general al SC ROMSYS SRL Bucureşti, reprezentând un procent de 20% din valoarea unor contracte de furnizare produse şi servicii IT ce urmau a fi încheiate la nivelul instituţiei publice respective, în baza derulării a două proceduri de achiziţie publică, în schimbul exercitării influenţei sale asupra subalternului STROE DAN – director în cadrul Direcţiei de Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne, pentru ca acesta, prin prisma funcţiei deţinute şi în legătură cu atribuţiile sale de serviciu, să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective (nr. 1106240/20.10.2011 şi nr. 1106398/28.10.2011) într-o manieră de natură a determina obţinerea acelor servicii şi echipamente de către SC ROMSYS SRL Bucureşti, primind, astfel, în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, împreună cu acesta din urmă, suma totală de 13.172.520 lei, transferată de S.C. ROMSYS SRL Bucureşti (subcontractorul societăţilor câştigătoare) în contul unei societăţi cu comportament tip ,,fantomă” controlată de ei – S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, în baza unor contracte fictive de prestări servicii informatice încheiate între cele două firme, din care i-a revenit efectiv  suma de 12.513.894 lei (calculată ca diferenţă între suma totală de 13.172.520 lei şi suma de 658.626 lei primită de Stroe Dan), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.

LATURA SUBIECTIVĂ – FORMA DE VINOVĂŢIE, MOBILUL ŞI SCOPUL INFRACŢIUNILOR

Infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului a fost săvârşită cu intenţie directă, acesta prevăzând rezultatele faptelor şi urmărind ca scop, în mod evident, obţinerea într-un mod facil şi nelegal de sume de bani pentru sine şi pentru altul.

APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP: APLICAREA LEGII PENALE MAI FAVORABILE – ART. 5 DIN C. PEN.

Întrucât de la săvârşirea faptelor şi până la întocmirea rechizitoriului a intervenit o lege nouă care reglementează infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.1 din Noul Cod Penal privind aplicarea legii penale mai favorabile, în cauză faptele circumscrise ilicitului penal au fost calificate în raport cu noile prevederi ale Codului penal, care sunt mai favorabile sub aspectul cuantumului pedepsei stabilite de legiuitor pentru infracţiunea respectivă.

 1. MĂSURI PREVENTIVE DISPUSE ÎN CAUZĂ

Prin ordonanţa nr. 246/P2016 din 07.11.2016 s-a dispus faţă de inculpatul BLEJNAR SORIN luarea măsurii preventive a reţinerii, pe durata a 24 ore, începând cu ora 16.10 a zilei respective, până la ora 16.10 a zilei următoare.

Prin încheierea nr. 551 din 08.11.2016 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Prahova – Secţia Penală în dosarul nr. 6732/105/2016 s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 zile, începând cu 08.11.2016 până la 07.12.2016.

Contestaţia formulată de inculpat împotriva acestei hotărâri a fost respinsă prin încheierea din 14.11.2016 a Curţii de Apel Ploieşti.

        Măsura arestării preventive a fost prelungită prin încheierea nr. 606 pronunţată la data de 29.11.2016, în dosarul nr. 7180/105/2016 al Tribunalului Prahova, pentru încă 30 de zile, începând cu 08.12.2016, urmând să expire la data de 06.01.2017.

        Şi împotriva acestei hotărâri a declarat contestaţie inculpatul, care a fost respinsă prin încheierea din 07.12.2016 a Curţii de Apel Ploieşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

 1. DATE REFERITOARE LA INCULPAT

Inculpatul BLEJNAR SORIN este fiul lui Gruia şi Viorica Zorica, născut la 13.09.1970 în comuna Săvîrşin, judeţul Arad, absolvent de studii superioare, căsătorit, are doi copii minori, director general al S.C. TETACONS SRL Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Mr. Petre Creţu, nr. 10, sector 1, adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură – S.P.A.R.L. ,,Buduşan şi Asociaţii” – municipiul Bucureşti, str. Varşovia, nr.4, Sector 1, posesor al CI seria RR nr. 925584, CNP 1700913023611, fără antecedente penale la data comiterii faptei.

Prin sentinţa penală nr. 106 din 09.06.2016, pronunţată în dosarul nr. 4365/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Penală, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru complicitate la comiterea infracţiunii de  evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. a,b,c, şi alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin.1 C.p. şi pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii), prev. de art. 7 alin.1,2,3 din Legea nr. 39/2003 cu aplic. art. 5 alin.1 C.p., cu aplic. art. 33 lit. a C.p., fapte pentru care a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie.

Cauza se află în prezent pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în stadiul procesual al apelului, cu termen de judecată 10.01.2017.

Totodată, inculpatul Blejnar Sorin a fost trimis în judecată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de sprijinirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 rap. la art. 2 lit. b pct. 16 din Legea nr. 39/2003 şi pentru complicitate la comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 33 lit. a C.p., cauza aflându-se în stare de judecată pe rolul Tribunalului Braşov, fiind înregistrată sub nr. 9562/62/2012, cu termen la 23.01.2017.

Inculpatul nu a recunoscut infracţiunea ce i-a fost reţinută în sarcină, în prezenta cauză.

VI . DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

        Date esenţiale referitoare la urmărirea penală:

Prin ordonanţa nr. 246/P/2016 din 10.08.2016 s-a dispus începerea urmăririi penale ,,in rem”, vizând săvârşirea infracţiunilor de luare de mită,  prev. de art.289 alin.1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

Prin ordonanţa nr. 246/P/2016 din 01.11.2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p., faţă de STROE DAN, în calitate de suspect.

Prin ordonanţa nr. 246/P/2016 din 02.11.2016 s-a dispus extinderea urmăririi penale ,,in rem” cu privire la săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p., respectiv cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.

Prin ordonanţa nr. 246/P/2016 din 04.11.2016 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la fapta comisă de BLEJNAR SORIN şi efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de acesta în calitate de suspect pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.

Prin ordonanţa nr. 246/P/2016 din 07.11.2016 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului BLEJNAR SORIN, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.

Prin ordonanţa nr. 246/P/2016 din 16.11.2016 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului STROE DAN pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.

Prin ordonanţa nr. 246/P/2016 din 12.12.2016 s-a dispus disjungerea cauzei faţă de inculpatul STROE DAN, în vederea continuării urmăririi penale faţă de acesta sub aspectul săvârşirii infracţiunii reţinute în sarcina sa şi realizării procedurii speciale a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în cadrul dosarului penal nr. 349/P/2016 al unităţii noastre de parchet.

Inculpatului BLEJNAR SORIN i-au fost aduse la cunoştinţă acuzaţia, drepturile şi obligaţiile procesuale, în calitate de suspect şi ulterior inculpat, întocmindu-se procesele verbale din 07.11.2016.

Asistenţa juridică a inculpatului a fost asigurată în timpul urmăririi penale de către apărătorii aleşi: avocat Toniuc George Marius, Buduşan Ovidiu Ion, Stoica Mihnea şi Blejnar Andreea Florentina, toţi din cadrul Baroului Bucureşti.

Alte date referitoare la urmărirea penală:

           Reunirea cauzelor:

        Prin ordonanţa din 23.11.2016 s-a dispus reunirea la dosarul nr. 246/P/2016 a dosarului nr. 299/P/2016 al unităţii noastre de parchet, pentru o bună înfăptuire a justiţiei, întrucât între cele două cauze exista legătură prin prisma identităţii subiectului activ şi a obiectului similar.

Disjungerea cauzei:

În cauză se va dispune disjungerea în ceea ce priveşte infracţiunile de luare de mită, prev. de art. 289 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi dare de mită, prev. de art. 290 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p., denunţate de BALACI BOGDAN şi CRUCERU ANDREI şi pentru care a fost începută urmărirea penală la data de 11.10.2016, prin ordonanţa nr. 299/P/2016, în vederea continuării cercetărilor într-un alt dosar penal, având în vedere că instrumentarea acestora ar impieta celeritatea desfăşurării procesului penal în care faţă de inculpat sunt dispuse măsuri privative de libertate.

Totodată, din aceleaşi considerente, se va disjunge cauza şi se vor cerceta separat infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, în legătură cu care a fost începută urmărirea penală la data de 10.08.2016.

                                                                Alte soluţii:

În cauză se va dispune clasarea sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare de mită şi cumpărare de influenţă, prev. de art. 290 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, respectiv art. 292 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, întrucât există o cauză de nepedepsire, în ceea ce-i priveşte pe denunţătorii BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, OLTEANU RĂZVAN şi ŞTEFAN GHEORGHE, faptele fiind denunţate mai înainte ca organele de urmărire penală să fi fost sesizate cu privire la acestea.

   Rapoartele de constatare întocmite de specialişti

În cauză, în conformitate cu dispoziţiile art. 172 alin. 7 şi 9 C.p.p., art. 1811 C.p.p. şi art. 11 din O.U.G. nr. 43/2002 cu modificările şi completările ulterioare au fost dispuse şi efectuate un raport de constatare de către specialistul antifraudă din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (întocmit la data de 31.10.2016) şi o completare la acesta (09.12.2016).

Cereri şi memorii formulate de inculpat şi răspunsul organelor judiciare

La data de 07.11.2016, cu ocazia audierii sale ca suspect în cauză, BLEJNAR SORIN a solicitat să fie confruntat cu toţi martorii audiaţi şi care susţin că ar fi avut o înţelegere frauduloasă cu el şi de asemenea, să fie audiat Stroe Dan care poate lămuri situaţia prin declaraţia sa.

A mai solicitat ataşarea la dosar a ordinelor prin care a delegat atribuţiile de ordonator de credite şi de coordonare a altor direcţii din cadrul ANAF, precum şi a ordinului prin care a fost eliberat din funcţie Codruţ Marta în toamna anului 2010, dar şi a actului de control al Agenţiei Naţionale de Integritate din anul 2011 sau din anul 2012, ,,care a verificat averea mea şi nu a găsit nimic nejustificat”, act pe care s-a angajat să îl depună la dosarul cauzei.

La aceeaşi dată de 07.11.2016, cu ocazia audierii sale în calitate de inculpat, BLEJNAR SORIN a solicitat, ca probe în apărare, reaudierea denunţătorului BERDILĂ HORAŢIU BRUNO, pentru a explica inadvertenţele din cuprinsul declaraţiilor sale, identificarea şi audierea, în calitate de martor, a tuturor persoanelor din cadrul A.N.A.F. care au fost implicate în procedura de achiziţie publică ce face obiectul dosarului, ridicarea de la Ministerul Finanţelor Publice şi folosirea ca probă la dosarul cauzei a unor fotocopii ale registrului intrări-ieşiri din perioada infracţională reţinută în cauză, pentru a demonstra că persoanele care se presupune că au fost la el în birou nu se regăsesc consemnate în registrul de intrări-ieşiri şi nici în cel de audienţă la cabinetul preşedintelui A.N.A.F., adică la intrarea principală în Ministerul Finanţelor Publice pe unde se făcea accesul persoanelor care îl vizitau.

Analizând solicitarea de administrare probe formulată în apărare de către inculpatul BLEJNAR SORIN, s-a constatat că unele din acestea apar ca utile şi pertinente cauzei, sens în care administrarea lor a fost admisă, în timp ce altele nu prezintă relevanţă pentru cauză, acestea fiind respinse.

Astfel, s-a apreciat ca oportună administrarea probei cu înscrisuri constând în actul de control al Agenţiei Naţionale de Integritate invocat de inculpat, care putea servi la cunoaşterea unor împrejurări necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi contribui la aflarea adevărului în procesul penal, conform art. 97 alin. 1 C.p.p., sens în care i s-a permis inculpatului depunerea acestuia la dosarul cauzei şi folosirea sa ca probă în apărare. Ulterior, inculpatul a renunţat la administrarea acestei probe cu înscris, cu motivarea că actul respectiv nu se referea la perioada presupus infracţională.

De asemenea, s-a considerat de către organele judiciare că alte înscrisuri invocate de inculpat, respectiv ordinele prin care a delegat atribuţiile de ordonator de credite şi de coordonare a altor direcţii din cadrul ANAF, precum şi ordinul prin care a fost eliberat din funcţie Codruţ Marta în toamna anului 2010, nu sunt relevante în raport cu obiectul probaţiunii din cauză, întrucât, pe de o parte, ceea ce se analizează în cauză nu este un potenţial abuz în serviciu pentru a interesa astfel de informaţii legate de atribuţii, iar, pe de altă parte, momentul pierderii funcţiei în cadrul ANAF de către persoana menţionată nu exclude ab initio posibilitatea pătrunderii acesteia în sediul instituţiei, într-o anumită împrejurare, astfel încât administrarea lor ca mijloace de probă a fost respinsă. Totuşi, inculpatul, în apărare, a înţeles să transmită la dosarul cauzei o adresă din partea ANAF vizând încetarea raporturilor de muncă ale lui Codruţ Marta cu instituţia, începând cu data de 01.10.2010.

A fost apreciată ca utilă şi concludentă cauzei şi s-a administrat proba solicitată de inculpat constând în confruntare sa cu martorii denunţători BERDILĂ HORAŢIU BRUNO şi ŞTEFAN GHEORGHE, ocazie cu care s-au lămurit şi pretinsele inadvertenţe din declaraţiile primului.

S-a constatat că audierea lui STROE DAN s-a realizat, în calitate de suspect şi apoi de inculpat, declaraţiile acestuia – prin care a recunoscut integral participaţia sa penală şi a inculpatului BLEJNAR SORIN la activitatea infracţională reţinută în cauză şi a solicitat încheierea cu organele judiciare a unui acord de recunoaştere a vinovăţiei – fiind consemnate la dosar.

Administrarea probei constând în identificarea şi audierea, în calitate de martor, a tuturor persoanelor din cadrul A.N.A.F. care au fost implicate în procedura de achiziţie publică ce face obiectul dosarului a fost respinsă, întrucât s-a apreciat de către organele de urmărire penală că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de probă, obiectul acuzaţiei nereferindu-se la intervenţia asupra membrilor comisiei de licitaţie sau a celor implicaţi în derularea procedurii, ci doar asupra lui STROE DAN.

Totodată, ridicarea de la Ministerul Finanţelor Publice şi folosirea ca probă la dosarul cauzei de fotocopii ale registrului intrări-ieşiri din perioada reţinută în cauză pentru a demonstra că persoanele care se presupune că au fost la inculpat în birou nu se regăsesc consemnate în registrul de intrări-ieşiri, adică la intrarea principală în Ministerul Finanţelor Publice, s-a apreciat ca irelevantă în raport cu obiectul probaţiunii din cauză întrucât, aşa cum rezultă din declaraţia dată de inculpatul STROE DAN la data de 16.11.2016, exista şi o altă intrare în incinta ANAF: ,,dacă era vorba despre o persoană mai cunoscută accesul se făcea pe intrarea din faţă a Ministerului de Finanţe, unde nu exista registru de intrare-ieşire”.

De asemenea, având în vedere că întâlnirea care se presupune a fi avut loc în biroul inculpatului BLEJNAR SORIN a avut un caracter ocult (aşa cum o descriu martorii şi STROE DAN) este logic ca persoanele participante să nu fi fost consemnate în registrul de audienţă de la cabinetul preşedintelui A.N.A.F.

         Alte date

Înscrisurile constituind mijloacele de probă în cauză au fost obţinute de unitatea noastră de parchet de la instituţii publice în baza ordonanţelor de predare înscrisuri în conformitate cu dispoziţiile art. 170 C.p.p.

În urma cererilor formulate de apărătorii aleşi ai inculpatului BLEJNAR SORIN, în baza art. 92 alin.1 C.p.p. şi art. 94 alin.1 C.p.p., aceştia au luat cunoştinţă de actele dosarului, eliberându-li-se copii scanate, transpuse pe suport optic, şi au fost înştiinţaţi cu privire la efectuarea actelor de urmărire penală.

În conformitate cu dispoziţiile art. 324 alin.3 C.p.p. şi art. 10 alin.2 din OUG nr. 43/2002, prin ordonanţele procurorilor s-a dispus delegarea ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti să pună în executare măsurile asigurătorii luate în cauză.

 1. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ
 2. Măsuri preventive

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă că inculpatul BLEJNAR SORIN a săvârşit infracţiunea reţinută în sarcina sa, că menţinerea măsurii preventive luate faţă de acesta este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal – care va implica audierea persoanelor ce au depus mărturie împotriva sa, că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acţiunii penale, precum şi că măsura preventivă a arestului este proporţională cu gravitatea acuzaţiei adusă inculpatului, fapta fiind săvârşită în perioada şi prin prisma deţinerii funcţiei de preşedinte al AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ – cu rang de secretar de stat, în scopul meschin al satisfacerii intereselor sale pecuniare, prin implicarea mai multor persoane şi societăţi într-un circuit financiar fraudulos, raportat la cuantumul important al obiectului infracţiunii de corupţie reţinută în sarcina sa (aproximativ 300.000.000 euro), la rezonanţa socială a unor asemenea fapte, la impactul lor negativ asupra cetăţenilor comunităţii din care acesta face parte, la pericolul social abstract şi concret al infracţiunii comise, la reacția opiniei publice în cazul comiterii unor fapte de această natură având în vedere amploarea fără precedent a fenomenului de mare corupţie în societatea românească a ultimilor ani, împrejurări care implică reacția fermă a organelor judiciare pentru stoparea săvârșirii unor fapte de acest gen,

În temeiul art. 330 C.p.p., art. 202 C.p.p, art. 203 alin. 3 C.p.p. cu ref. la art. 348 C.p.p.,

P R O P U N E M:

 Menţinerea măsurii arestării preventive a inculpatului BLEJNAR SORIN,  fiul lui Gruia şi Viorica Zorica, născut la 13.09.1970 în comuna Săvîrşin, judeţul Arad, studii superioare, ocupaţia administrator societate, căsătorit, are doi copii minori, domiciliat în Bucureşti, str. Mr. Petre Creţu, nr. 10, sector 1, posesor al CI seria RR nr. 925584, CNP 1700913023611, fără antecedente penale, măsură ce expiră la data de 06.01.2017.

 1. Măsuri asigurătorii

Având în vedere că foloasele necuvenite ce au făcut obiectul infracţiunii de corupţie anterior descrise se supun confiscării speciale, iar luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, în scopul evitării ascunderii, înstrăinării, distrugerii sau sustragerii de la urmărire a bunurilor ce pot face obiectul măsurii de siguranţă ori reparării pagubei,

În temeiul art. 330 din C. proc. pen.,

P R O P U N E M:

Menţinerea sechestrului asigurător instituit în cauză prin ordonanţa nr. 246/P/2016 din 12.12.2016 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului BLEJNAR SORIN, după cum urmează:

1.Cota de 1/2 din imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Maior Aviator Petre Creţu nr. 10, Sectorul 1, format din:

– Teren în suprafaţă de 391,62 mp. din măsurătorile cadastrale (400 mp. din acte), nr. cadastral 217737;

– Construcţia S+P+E+M având suprafaţa construită la sol de 153,98 mp., compusă din: mansardă (baie – 8,21 mp; dormitor – 15,37 mp., living – 52,64 mp. având o suprafaţă utilă de 76,22 mp., plus casa scării – 9,42 mp., terasa – 5,38 mp. şi terasă – 17,03 mp. având o suprafaţă totală de 108, 05 mp.); etaj (baie – 7,28 mp.,  dormitor – 14,40 mp., debara – 3,71 mp,  baie – 8,65 mp., dormitor –  33, 27 mp.,  dormitor – 24,22 mp., hol – 13,65 mp., având o suprafaţă utilă de 105, 17 mp., plus casa scării – 16, 69 mp., terasă – 4,58 mp., având o suprafaţă totală 126,44 mp); parter (baie 4,64 mp., birou – 20,60 mp., living – 69, 53 mp., având o suprafaţă utilă de 94, 77 mp., plus terasă – 14, 98 mp. şi casa scării – 21,45 mp., având o suprafaţă totală de 131,12 mp.), subsol (casa scării – 12,79 mp., garaj – 33,41 mp., pivniţă – 7,02 mp., spălătorie – 5,7 mp., pivniţă – 10,84 mp., subsol tehnic – 21,38 mp., sală gimnastică – 17,24 mp, centrală termică 9,27 mp., hol – 9,12 mp. având o suprafaţă totală de 126,77 mp), nr. cadastral 217737-C1, imobilul având o valoare de impunere de 1.587.513,20 lei.

2.Apartamentul nr. 7 situat în municipiul Arad , str. G. Bariţiu, nr. 9, judeţul Arad, compus din 2 camere, bucătărie, baie, sas, cămară alimente, boxa, teren aferent de 96 mp. reprezentând  cota de 96/868 – proprietate personală, înscris în Cartea Funciară nr. 302583-C1-U10, achiziţionat anterior căsătoriei, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 4786/05.10.2000, cu o valoare impozabilă de 169.632 lei,

până la concurenţa sumei de 12.513.894 lei – reprezentând obiectul infracţiunii de trafic de influenţă reţinută în sarcina sa.

        Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal administrate, precum şi că faptele cercetate există, au fost săvârşite de inculpat şi că acesta răspunde penal,

În temeiul art. 327 lit. a) C.p.p., art. 315 alin. (1), lit. b) C.p.p. rap. la art. 16 alin. (1) lit. h  C.p.p., art. 46 C.p.p. rap. la art. 63 alin. 1 C.p.p.,

D I S P U N E M:

 1. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv ce expiră la data de 06.01.2017, a inculpatului BLEJNAR SORIN, fiul lui Gruia şi Viorica Zorica, născut la 13.09.1970 în comuna Săvîrşin, judeţul Arad, studii superioare, ocupaţia administrator societate, căsătorit, are doi copii minori, domiciliat în Bucureşti, str. Mr. Petre Creţu, nr. 10, sector 1, posesor al CI seria RR nr. 925584, CNP 1700913023611, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin.1 C.p., constând în aceea că, în anul 2011, în calitate de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a acceptat promisiunea de bani a lui BERDILĂ HORAŢIU BRUNO – director general al SC ROMSYS SRL Bucureşti, reprezentând un procent de 20% din valoarea unor contracte de furnizare produse şi servicii IT ce urmau a fi încheiate la nivelul instituţiei publice respective, în baza derulării a două proceduri de achiziţie publică, în schimbul exercitării influenţei sale asupra subalternului STROE DAN – director în cadrul Direcţiei de Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne, pentru ca acesta, prin prisma funcţiei deţinute şi în legătură cu atribuţiile sale de serviciu, să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective (nr. 1106240/20.10.2011 şi nr. 1106398/28.10.2011) într-o manieră de natură a determina obţinerea acelor servicii şi echipamente de către SC ROMSYS SRL Bucureşti, primind, astfel, în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, împreună cu acesta din urmă, suma totală de 172.520 lei, transferată de S.C. ROMSYS SRL Bucureşti (subcontractorul societăţilor câştigătoare) în contul unei societăţi cu comportament tip ,,fantomă” controlată de ei – S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, în baza unor contracte fictive de prestări servicii informatice încheiate între cele două firme, din care i-a revenit efectiv suma de 12.513.894 lei (calculată ca diferenţă între suma totală de 13.172.520 lei şi suma de 658.626 lei primită de Stroe Dan).
 2. Clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare de mită, prev. de art. 290 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi cumpărare de influenţă, prev. de 292 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, întrucât există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege şi anume aceea a denunţării faptelor mai înainte ca organele de urmărire penală să fi fost sesizate cu privire la acestea.
 • Disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale, la nivelul unităţii noastre de parchet în ceea ce priveşte infracţiunile de luare de mită, prev. de art. 289 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi dare de mită, prev. de art. 290 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p., denunţate de BALACI BOGDAN şi CRUCERU ANDREI, precum şi în ceea ce priveşte infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu însoţit de o copie certificată şi de dosarul cauzei se transmite TRIBUNALULUI BUCUREŞTI, competent să judece cauza în fond, potrivit art. 41 alin. 1 lit. a C.p.p., urmând a fi citaţi:

INCULPATUL :

BLEJNAR SORIN – Centrul de reţinere şi arestare preventivă Câmpina

MARTORII :

BERDILĂ HORAŢIU BRUNO – municipiul Bucureşti, str. Dinu Vintilă, nr.6B, bloc 1, scara 1, ap.8, Sector 2;

ŞTEFAN GHEORGHE – Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa (municipiul Piatra Neamţ, Aleea Uranus nr.7, judeţul Neamţ);

STROE DAN – municipiul Bucureşti, Aleea Suter nr. 24, Sector 4;

OLTEANU RĂZVAN – municipiul Bucureşti, str. Arhitect Ştefan Burcuş, nr. 12, Sector 1;

GRIGORIU CONSTANTIN DAN – municipiul Bucureşti, str. Barbu Iscovescu, nr. 42, ap.5, Sector 1;

POPAZOV MIHAIL – municipiul Bucureşti, str. Aron Cotruş, nr. 55, ap. 0.1, Sector 1;

MOLDOVEANU NICOLAE RĂZVAN – municipiul Bucureşti, str. Siret, nr. 12, Sector 1;

BALACI BOGDAN – oraşul Voluntari, str. Alexandru cel Bun, nr. 38, judeţul Ilfov;

CRUCERU ANDREI – municipiul Bucureşti, str. Marin Popa nr.9, Sector1;

LEFTER PAUL – municipiul Bucureşti, Intr. Gheorghe Pop de Băseşti, nr.4, et.1, ap.2, Sector 2;

MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN – oraşul Voluntari, Şoseaua Pipera Tunari, nr. 47, judeţul Ilfov;

MĂNĂILĂ PAUL COSMIN – municipiul Buzău, str. I.L. Caragiale, nr. 13, judeţul Buzău;

BĂNICĂ ANDRADA – martor ameninţat

ANTONESCU IOANA – martor ameninţat

DIACONESCU GEANINA – martor ameninţat

 În situaţia condamnării inculpatului pentru fapta dedusă judecăţii, instanţa urmează să facă aplicarea disp. art. 72 C.p., scăzând din durata pedepsei aplicate – timpul reţinerii şi al arestării preventive.

Conform prevederilor art. 274 alin. (1) din C. proc. pen. solicităm obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă totală de 5.000 lei.

PROCURORI,

DEACONU GILUELA                                                                                            NEGULESCU MIRCEA                                                               

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here